intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế sở hữu

Xem 1-20 trên 2644 kết quả Kinh tế sở hữu
 • Phần 1 Tài liệu Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế cung cấp cho người đọc các nội dung: Sở hữu trí tuệ - Tiền đề cơ bản và bối cảnh lịch sử, quá trình tăng trưởng kinh tế, sở hữu trí tuệ - tri thức và tạo ra sự thịnh vượng, bằng độc quyền sáng chế, nghiên cứu và triển khai và công nghệ mới, nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý. Mời các bạnh cùng tham khảo.

  pdf183p doinhugiobay_01 11-11-2015 90 22   Download

 • Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là thời kỳ kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tất yếu và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo bước đột phá cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế số ở Việt Nam hiện nay chưa phát triển kịp với xu thế. Vì vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp hữu ích.

  pdf5p vivientiane2711 01-07-2020 15 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế , phần 2 trình bày các nội dung: Quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, thông tin; tri thức truyền thống, thụ đắc và duy trì quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của WIPO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf190p doinhugiobay_01 11-11-2015 76 24   Download

 • Chế độ kinh tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, kinh tế nhiều loại sở hữu cùng phát triển 1. Một số vấn đề chung Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất nhất định phải thích ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đó là quy luật chung của phát triển xã hội loài người, cũng là căn cứ lý luận căn bản để xác định chế độ kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa. ...

  pdf5p xedapcam 05-05-2010 138 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kt p.2.lời mở đầu', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p xuan2013 09-01-2013 53 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kt p.1', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p xuan2013 09-01-2013 62 7   Download

 • Bài viết Lại bàn về chế độ sở hữu, thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam khái quát thành công và những bất cập trong quá trình đổi mới tư duy về chế độ sở hữu thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam từ 1986 đến nay.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 34 4   Download

 • Mục đích của luận án được nghiên cứu để làm rõ hơn lý luận về quan hệ lợi ích trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế và biểu hiện của quan hệ này ở Việt Nam. Từ đó, góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc đưa ra giải pháp khắc phục những mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhằm tiếp tục phát triển quan hệ lợi ích lành mạnh trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  pdf27p cuongcuncon 29-08-2019 32 2   Download

 • Sở hữu là một phạm trù rộng, là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của các ngành khoa học như kinh tế, triết học và luật học. Trong khoa học kinh tế, sở hữu được tiếp cận dưới giác độ của một phạm trù kinh tế - chính trị có nội hàm là mối quan hệ giữa người với người trong tổ chức sản xuất xã hội. Bài viết trình bày quan niệm về sở hữu và chế độ sở hữu trong Hiến pháp, cơ sở hình thành chế độ sở hữu trong Hiến pháp.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 5 0   Download

 • Khoa học – công nghệ đã làm thay đổi cơ cấu các yếu tố tạo nên giá trị hàng hóa. Sở hữu trí tuệ đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ khoa học – công nghệ. Văn minh nông nghiệp Cánh mạng công nghiệp Kinh tế tri thức Trí Trí tuệ

  pdf99p chaen_12 09-12-2013 116 24   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " “tình hình tổ chức và tài chính hiện nay của tổng công ty cà phê việt nam và hiệu quả kinh tế (số lãi) thu được trong năm 2003 vừa qua“', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p nhaquantritaiba 15-06-2011 64 14   Download

 • Luận án làm rõ các phương tiện biểu hiện mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Việt, qua đó tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về mạch lạc giữa hai loại văn bản này để đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc giảng dạy, soạn thảo và biên dịch hợp đồng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 03-01-2017 78 9   Download

 • Bài viết đề cập tới mục tiêu xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các trường đại học trong việc tạo dựng những yếu tố cần thiết để góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển nền văn hoá SHTT. 

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 52 5   Download

 • Nội dung của bài viết phân tích những quan hệ giữa tham nhũng và tăng trưởng kinh tế, chú trọng đặc biệt đến trường hợp các quốc gia cần phát triển và đang chuyển đổi như Việt Nam, lược duyệt những hậu quả của tham nhũng và đưa ra một số biện pháp chống tham nhũng.

  pdf0p kloi1234 17-09-2017 101 4   Download

 • Bản chất công bằng xã hội, quan niệm về công bằng xã hội trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là những nội dung chính trong bài viết "Cơ sở lý luận về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nhằm đảm bảo hài hòa quan hệ giữa công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 77 3   Download

 • Bài viết Số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về tổng quan số nhân chi tiêu Keynes, ước lượng số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam. Bài viết hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf5p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 41 2   Download

 • Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài...

  doc2p baoanh260991 24-10-2010 5470 1285   Download

 • Những bài tập trắc nghiệm này hệ thống lại những kiến thức cơ bản môn Kinh tế vi mô về các vấn đề như: Kinh tế học, thị trường hàng hóa, đường giới hạn, chi phí cơ hội,... Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn tập.

  pdf104p ebookso1 29-07-2011 1972 1068   Download

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 5) Câu 5: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, những hạn chế trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước. I.Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. 1. Chức năng bảo vệ lợi ích giai cấp. Để bảo vệ lợi ích giai cấp trong quản lý nhà nước về kinh tế, nhà nước trước hết phải thiết lập và bảo vệ chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất,...

  pdf6p bibi_1 05-03-2012 2959 929   Download

 • Trong nhiều thập kỷ trước đổi mới, cũng giống như các nước XHCN khác, Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc bấy giờ. Theo đó, chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát triển. Cần nhấn mạnh rằng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhân dân Việt Nam phải ra sức động viên và tập trung sức mạnh toàn dân...

  doc15p monita6603 24-09-2010 2997 562   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế sở hữu
p_strCode=kinhtesohuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2