intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế tiểu chủ

Xem 1-20 trên 4535 kết quả Kinh tế tiểu chủ
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai để đề xuất các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào phát triển khu kinh tế mở Chu Lai.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 46 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai để đề xuất các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào phát triển khu kinh tế mở Chu Lai.

  pdf26p kexauxi5 01-10-2019 22 1   Download

 • Kinh tế cá thể là thành phần kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động. Kinh tế tiểu chủ cũng chính là hình thức kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất nhưng có thuê mướn lao động, tuy nhiên thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động và vốn của bản thân và gia đình. Kinh tế cá thể, tiểu chủ đang có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề ở nông thôn và thành thị,...

  pdf37p truongan 19-11-2009 365 191   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế (Phần 1) - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông trình bày về các nội dung chính như: Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp; học thuyết kinh tế tiểu tư sản; học thuyết kinh tế của CNXH không tưởng thế kỷ XIX.

  pdf66p dieuhang510 16-11-2016 203 27   Download

 • Kinh tế cá thể, tiểu chủ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hóa. Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta phát triển theo mô hình kế hoạch hóa tập trung bao cấp, chỉ tồn tại một hình thức sở hữu công hữu với hai thành phần kinh tế: quốc doanh và tập thể. Do đó, kinh tế cá thể, tiểu chủ không được tạo điều kiện phát triển, hơn nữa còn bị coi là “phi XHCN”, là “đối tượng...

  pdf98p inspiron1212 04-12-2012 98 20   Download

 • Báo cáo có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận về các thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân, tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế khu vực kinh tế tư nhân nước ta trong thời kỳ vừa qua; quan điểm, chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thức đẩy sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện sự phát triển đảm bảo công bằng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf207p tsmttc_009 26-07-2015 87 17   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 30 4   Download

 • (NB) Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 thông tin đến các bạn về các học thuyết kinh tế tiểu tư sản, các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ở phương tây thế kỷ thứ 19, học thuyết kinh tế john maynard keynes và trường phái keynes, học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp.

  pdf57p thuyanlac888 16-05-2020 25 5   Download

 • Con người là một loài sinh vật đặc biệt, chúng ta có trí thông minh và có trình độ tổ chức xa hội cao. Con người sống với nhau dựa trên rất nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ về kinh tế là chủ yếu. Có một số nhà nghiên cứu cho rằng “ toàn cầu hoá” đa có từ rất lâu và trước đây chính là quá trình quốc tế hoá. Vậy trong tình hình hiện nay “Toàn cầu hoá” là những mối quan hệ kinh tế vượt qua biên giới quốc gia, với quy mô toàn thế...

  pdf7p caott10 22-07-2011 65 2   Download

 • Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định

  pdf30p huemanvdoc 25-11-2009 1025 352   Download

 • Chương 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương CHƯƠNG II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu: - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương, những đặc trưng và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, các trường phái của học thuyết trọng thương, những đại biểu tiêu biểu của trường phái - Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, vị trí lịch sử của chủ nghĩa trọng thương Nội dung...

  pdf6p littleduck801 18-08-2011 652 224   Download

 • HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CHƯƠNG I 1. Phân biệt tư tưởng kinh tế và học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế. Cần trình bày được các nội dung chủ yếu sau: + Các khái niệm: tư tưởng kinh tế, học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế. + Sự khác nhau trong cấp độ nhận thức (học thuyết kinh tế đòi hỏi sự nhận thức đã được hệ thống), khác nhau trong phạm vi nghiên cứu (Lịch sử tư tưởng nghiên cứu trong...

  pdf16p littleduck801 18-08-2011 473 162   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Hy vọng tài liệu này mang đến sự thành công cho bạn

  pdf26p tengteng12 14-12-2011 832 154   Download

 • Chương 5: Học thuyết kinh tế tiểu tư sản CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT KINH TẾ TIỂU TƯ SẢN GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của kinh tế học tiểu tư sản, những đặc trưng, đại biểu điển hình của trường phái và quan điểm kinh tế cơ bản của kinh tế học tiểu tư sản. - Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, vị trí lịch sử của kinh tế học tiểu tư sản. Nội dung chính - Hoàn cảnh ra đời và...

  pdf9p littleduck801 18-08-2011 396 132   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p kungfu_gautruc 20-07-2010 253 92   Download

 • Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế với mục tiêu nắm vững quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế trong lịch sử để làm cơ sở cho việc nhận thức đầy đủ, khoa học những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, tránh được chủ nghĩa kinh viện, giáo điều là việc làm bắt buộc với những ai muốn nắm vững học thuyết Mác....

  doc5p thanhnguyenppt 21-02-2011 348 90   Download

 • Chương 8: Học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới CHƯƠNG VIII: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI CỔ ĐIỂN MỚI GIỚI THIỆU Mục đích yêu cầu: Nắm được hoàn cảnh lịch sử ra đời và những đặc điểm cơ bản của trường phái cổ điển mới để thấy được vị trí vai trò của trường phái này. Hiểu và nhận thức đúng tư tưởng nội dung cơ bản của trường phái cổ điển mới thông qua các đại biểu tiêu biểu với các lý thuyết kinh tế chủ yếu. Trong quá trình nghiên cứu phải đặt trong mối quan...

  pdf11p littleduck801 18-08-2011 246 88   Download

 • Khi chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì sản xuất càng mở rộng, mặt khác tiêu dùng ngày càng giảm bớt, đó là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế. Theo Sismondi, khủng hoảng kinh tế không nổ ra thường xuyên là nhờ có ngoại thương, nhưng đó chỉ là lối thoát tạm thời. Lối thoát chủ yếu và cơ bản là các nhà tư bản tiêu dùng nhiều hơn, phát triển sản xuất nhỏ. Giảm sút sức mua trên thị trường là do sự suy đồi của sản xuất hàng hóa nhỏ, còn khủng hoảng kinh tế...

  pdf14p magiethitham 25-04-2011 380 69   Download

 • Tiểu luận: Phân tích kinh tế Ấn Độ trình bày về sơ lược về Ấn Độ, khái quát chung về tình hình văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của Ấn Độ hiện nay, lịch sử kinh tế Ấn Độ, phân tích tình hình kinh tế Ấn Độ qua các thời kỳ mà chủ yếu là thời kỳ thuộc địa và sau thuộc địa, đánh giá sự phát triển kinh tế Ấn Độ.

  pdf41p wide_12 29-07-2014 373 69   Download

 • Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một xu hướng tất yếu, một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng ta. Điều này thể hiện ở chỗ, thứ nhất, với trình độ phát triển như hiện nay của lực lượng sản xuất ở nước ta, sự tồn tại của kinh tế tư nhân vẫn là nhu cầu khách quan; thứ hai, kinh tế tư nhân đã và đang tiếp tục chứng tỏ vai trò động lực của nó đối với sự phát triển kinh tế –...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 173 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế tiểu chủ
p_strCode=kinhtetieuchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2