intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế tiểu chủ

Xem 1-20 trên 5311 kết quả Kinh tế tiểu chủ
 • Mục tiêu của đề tài "Xây dựng chiến lược Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 503"là làm rõ một số vấn đề lý luận và phương pháp luận chủ yếu về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đồng thời thông qua các công cụ nhằm vận dụng thực tế vào việc hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 503 để thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn .

  pdf24p starandsky03 28-01-2023 3 1   Download

 • Đề tài "Xây dựng chiến lược Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 503" nghiên cứu góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và phương pháp luận chủ yếu về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đồng thời thông qua các công cụ nhằm vận dụng thực tế vào việc hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 503 để thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn.

  pdf102p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet" nghiên cứu nhằm làm rõ cần thiết phát triển nguồn nhân lực ở Lào hiện nay, một số quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước vè phát triển nguồn nhân lực; phân tích tực trang nguồn nhân lực tại trường Chính trị - Hành chính Tỉnh Savannakhet, từ đó rút ra nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém; đưa ra một số giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực tại trường Chính trị - Hành chính Tỉnh Savannakhet.

  pdf113p starandsky02 19-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kế kinh tế - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của thống kê kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của thống kê kinh tế; phân ngành kinh tế quốc dân; hệ thống tài khoản quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách "Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê" bao gồm: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang sau 30 năm tái lập; Một số hạn chế và tồn tại; Một số vấn đề cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030; Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu qua 30 năm tái lập; Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020.

  pdf200p trangxanh0906 12-01-2023 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh Xekoong - Lào" là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tỉnh Xekoong; xây dựng mô hình lý thuyết về sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện Tỉnh Xekoong và tiến hành kiểm định mô hình thực nghiệm... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p starandsky01 03-01-2023 3 0   Download

 • Mục tiêu của luận án là điều chế một loại vật liệu lai có hoạt tính kháng bệnh hại thực vật cộng hợp tính chất của cả hai vật liệu vô cơ nano SiO2 và hữu cơ chitosan KLPT thấp (OC). Hiệu ứng kháng và tạo kích kháng đối với một số vi sinh vật gây bệnh trong luận án này được thực hiện trên các cây trồng như lúa, thanh long và cao su là những loại nông sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam.

  pdf26p tranghong0906 02-01-2023 10 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk" là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; khảo sát sự cảm nhận của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; phân tích dữ liệu, bình luận và đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ.

  pdf131p starandsky01 03-01-2023 13 1   Download

 • Luận án "Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các BVCL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm hướng đến mục tiêu tự chủ tài chính hoàn toàn các khoản chi thường xuyên. Các nghiên cứu này đặt ra trong điều kiện phân tích phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị đơn vị.

  pdf200p tranghong0906 02-01-2023 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của tự chủ trong tổ chức đến kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tăng cường tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam.

  pdf230p tranghong0906 02-01-2023 9 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2021 là Ấn phẩm đặc biệt chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022). Nội dung ấn phẩm bao gồm: Phần I. Giới thiệu về tỉnh Sóc Trăng; Phần II. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022); Phần III. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu (số liệu thống kê từ năm 1992 - 2020 là số chính thức, số liệu thống kê năm 2021 là số sơ bộ); Phần IV. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf476p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Nghiên cứu "Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào xác định khía cạnh môi trường tại Lò Gạch Chú Tài" dùng phương pháp thực địa, phỏng vấn trực tiếp để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và các hoạt động tại Lò Gạch, tìm hiểu hoạt động sản xuất, hiện trạng quản lý môi trường tại đây, sau đó dùng phương pháp tiêu chí tính toán các khía cạnh môi trường. Kết quả nghiên cứu xác định được 9 khía cạnh môi trường ý nghĩa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái – Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á" xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô nào có mối quan hệ đến sự biến động của tỷ giá hối đoái ở các quốc gia Đông Nam Á được lựa chọn. Nghiên cứu chủ yếu qua phân tích thống kê mô tả và mô hình hồi quy sử dụng phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu tổng quát khả thi FGLS bằng phần mềm Stata 15.1. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá sự hài lòng của người dân về chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp về chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị. Từ những nghiên cứu trước và qua ý kiến các chuyên gia thì xác định được 10 nhân tố tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Nghề: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên nêu được đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê; Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp điều tra, tổng hợp thống kê; nêu được những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê; Tính được các chỉ tiêu: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân của hiện tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf54p phuongthu205 22-12-2022 6 2   Download

 • “Xây dựng doanh nghiệp bài bản, tự động (Tâp 1)” là cuốn sách là tâm huyết của tác giả Hoàng Đình Trọng với mong muốn các chủ doanh nghiệp, những người mới khởi sự kinh doanh có được cái nhìn tổng quan, hoàn thiện về các tầng hệ thống trong doanh nghiệp. Từ đó có thể xây dựng doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp, tự động hóa và hướng tới việc kinh doanh quốc tế.

  pdf48p vigeorge 23-12-2022 5 2   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám năm 2012 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf453p trangtrang0906 23-12-2022 13 1   Download

 • "Giáo trình môn Giải phẫu sinh lý vật nuôi (Nghề: Thú y - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nêu chính xác vị trí, hình thái của từng cơ quan tổ chức trong cơ thể gia súc, gia cầm. Trình bày đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh lý của các cơ quan tổ chức trong cơ thể gia súc, gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

  pdf75p phuongyen205 22-12-2022 6 2   Download

 • "Giáo trình mô đun Chăn nuôi động vật hoang dã (Nghề: Thú y - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có mục tiêu giúp học viên mô tả được đời sống sinh hoạt của các loại động vật hoang dã, cách chẩn đoán phòng và trị bệnh các động vật hoang dã ở các cơ sở chăn nuôi; Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề phòng, trị bệnh trên động vật hoang dã lây lan cho người, vật nuôi khác.

  pdf126p phuongyen205 22-12-2022 10 2   Download

 • "Giáo trình Kỹ năng quản lý thời gian (Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp học viên trình bày được các nguyên nhân gây lãng phí thời gian và các nguyên tắc quản lý thời gian; Lập mục tiêu và kế hoạch để quản lý thời gian và công việc hiệu quả; Chủ động và có trách nhiệm với bản thân và công việc. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf19p phuongyen205 22-12-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế tiểu chủ
p_strCode=kinhtetieuchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2