intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế tự do

Xem 1-20 trên 21607 kết quả Kinh tế tự do
 • Tài liệu Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do là một Tài liệu đọc nhất vô nhị đề cập đến nền kinh tế Hungary và đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; Tài liệu cũng gọi mở một cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính Tài liệu kinh tế cho các nhà lãnh đạo kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf168p doinhugiobay_00 05-11-2015 55 6   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p doinhugiobay_00 05-11-2015 50 6   Download

 • Thực tiễn phát triển các khu kinh tế tự do ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ với các nội dung về quá trình thành lập và phát triển, những cải cách đột phá về thể chế đối với FEZ, những kết quả đạt được, triển vọng và thách thức từ đó gợi ý cho Việt Nam.

  pdf8p kequaidan 09-10-2019 16 0   Download

 • Tài liệu đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa của đất nước Hungary. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf253p nhatro75 07-07-2012 380 182   Download

 • Luận văn phân tích cơ sở khoa học của xu hướng tự do hóa thương mại để từ đó thấy được tính tất yếu của sự hội nhập quốc tế; trên cơ sở các phân tích trên, đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại thành công ở Việt Nam.

  pdf89p trananh2212 25-09-2020 41 3   Download

 • Trong điều kiện toàn cầu hoá diễn ra như hiện nay, kinh tế tư nhân (KTTN) ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực của mình trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong những năm thập niên cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, khi Thuyết tự do hoá được vận dụng rộng rãi ở nhiều nước và trào lưu cải cách, mở cửa, thúc đẩy kinh tế thị trường trở thành phương thức chính thức thúc đẩy tăng trưởng của nhiều nước đang phát triển và đặc biệt là các nền kinh tế chuyển đổi,...

  doc77p vnzoomvn 17-06-2011 585 179   Download

 • Để hỗ trợ khu vực kinh tế tử nhân phát triển, các nhμ tμi trợ quốc tế chủ yếu vẫn tập trung tăng khả năng tiếp cận với các nguồn tμi chính cho khu vực này, giảm trở ngại do các quy định vμ quy chế gây ra, đồng thời xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Chử ơng trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF), với sự tài trợ của nhiều tổ chức, là bước khởi đầu để thực hiện mục tiêu trên....

  pdf102p francois 28-01-2011 910 91   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay,đặc biệt là vấn đề hội nhập nền kinh tế thế giới đó và đang đặt ra những cơ hội cũng như những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.Việt Nam đó và đang có những bước tiến vững chắc trong việc phát triển nền kinh tế thị trường địng hướng xó hội chủ nghĩa,hội nhập cựng thế giới bằng việc phỏt huy nội lực đồng thời tranh thủ các nguồn lực bên ngoài thông qua việc phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế.Trong đó phải kể...

  pdf30p notonline1122 20-02-2013 204 70   Download

 • Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một xu hướng tất yếu, một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng ta. Điều này thể hiện ở chỗ, thứ nhất, với trình độ phát triển như hiện nay của lực lượng sản xuất ở nước ta, sự tồn tại của kinh tế tư nhân vẫn là nhu cầu khách quan; thứ hai, kinh tế tư nhân đã và đang tiếp tục chứng tỏ vai trò động lực của nó đối với sự phát triển kinh tế –...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 173 50   Download

 • Đối với mỗi quốc gia nói chung, mỗi địa phương nói riêng, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, và tỉnh Hòa Bình cũng không nằm ngoài số đó. Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp không nhỏ về tốc độ tăng GDP, tạo việc làm, đóng góp vào thu Ngân sách,…. và đang dần thể hiện vai trò, vị thế của mình so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế nước ngoài. Chính khu vực kinh tế tư...

  doc88p pontriagin 25-06-2013 126 40   Download

 • Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay. 1.1. Tính tất yếu khách quan của việc sử dụng hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay. Để thấy rõ tính khách quan của việc sử dụng hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay chúng ta cần phải nắm được đặc điểm cũng như trình độ của nền kinh tế nước ta. Có thể nói nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu...

  pdf19p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 136 32   Download

 • Từ đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định phát triển nền kinh tế đất nước đi đôi với vấn đề phát triển hoàn thiện 5 thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế nhà nước. Thành phần kinh tế hợp tác. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Thành phần kinh tế cá thể. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân. Phát triển củng cố năm thành phần kinh tế trên nằm trong tổng thể kinh tế nhà nước. Nhưng bên cạnh đó Đảng cộng sản Việt nam cũng chỉ rõ...

  pdf19p notonline1122 21-02-2013 105 30   Download

 • Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân: hộ cá thể, các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN trên địa bàn huyện Bố Trạch từ năm 2011-2014, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của loại hình KTTN trên địa bàn huyện đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p bautroibinhyen5 01-12-2016 85 32   Download

 • Phân tích, đánh giá thực trạng thành phần kinh tế tư nhân ở Khánh Hòa, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một số biện pháp phát huy mặt tích cực hạn chế của nó trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 110 21   Download

 • Việc nghiên cứu và phân tích thực trạng tình hình phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay nhằm xác định vai trò và phạm vi ảnh hưởng của nó đối với kinh tế tỉnh nhà, qua đó đề ra các giải pháp nhằm phát huy đối đa các nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 102 21   Download

 • Trong nền kinh tế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế như hiện nay thì nó cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nước ta. Để có thể thúc đẩy và phát triển kinh tế-xã hội nước ta, thực hiện chủ chương đường lối CNH-HĐH của Đảng và Nhà nước thì đòi hỏi lỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, các thành phần kinh tế và toàn dân. Trong đó phải kể đến vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, nó là một bộ phận không thể tách rời trong hệ...

  pdf38p hotmoingay5 19-01-2013 82 18   Download

 • Mối quan hệ giữa thực tiễn kinh tế, tư duy kinh tế và chính sách kinh tế trong quá trình đổi mới ở Việt Nam trình bày từ góc độ lý luận, từ góc độ thực tiễn của quá trình đổi mới ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p chuotchuot09 08-12-2015 87 19   Download

 • Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trong đó các chủ thể của nó được tiến hành sản xuất, kinh doanh một cách tự chủ vì lợi ích của bản thân cá nhân, và thông qua đó thực hiện lợi ích xã hội. Cho đến nay, kinh tế tư nhân được coi là khu vực cung cấp khối lượng sản phẩm lớn nhất cho xã hội. Sự tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân là vấn đề...

  pdf29p caphe_123 17-07-2013 68 16   Download

 • Kinh tế tư nhân, tiểu chủ đang có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành, nghề ở nông thôn và thành thị, có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của kinh tế tư nhân và tiểu chủ cần được khuyến khích

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 60 15   Download

 • Phân tích, đánh giá thực trạng thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Đà Nẵng, từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế tư nhân .

  pdf26p nine_12 15-02-2014 106 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế tự do
p_strCode=kinhtetudo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2