intTypePromotion=3

Kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Xem 1-20 trên 50 kết quả Kỹ thuật quốc gia về đường sắt
 • Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;....

  doc2p bachma47 06-01-2018 17 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với công trình và thiết bị tín hiệu, phương thức báo hiệu, phương pháp sử dụng tín hiệu và yêu cầu quản lý trên tuyến đường đơn thuộc mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

  doc23p dien_vi08 14-11-2018 14 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị (sau đây viết tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị, nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt đô thị an toàn, thông suốt, thuận tiện cho hành khách cũng như giảm thiểu những tác động bất lợi đến cộng đồng.

  doc13p dien_vi08 14-11-2018 8 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, phương pháp tổ chức chạy tàu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đường sắt trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia nhằm mục đích đảm bảo chạy tàu tuyệt đối an toàn.

  doc61p thangnamvoiva12 12-08-2016 54 4   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT quy định các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đối với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là Trung tâm). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p thangnamvoiva11 10-08-2016 88 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2011/BGTVT quy định về trình tự tác nghiệp của công tác chạy tàu, dồn tàu trên tuyến đường đơn thuộc mạng đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  doc63p thangnamvoiva12 12-08-2016 27 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, các yêu cầu về quản lý đối với các hệ thống đường ống biển sử dụng để vận chuyển riêng lẻ hoặc hỗn hợp các chất hyđrô cácbon ở trạng thái lỏng hoặc khí, như dầu thô, các sản phẩm của dầu, các loại khí và các chất lỏng khác trong thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa c...

  doc38p thangnamvoiva12 12-08-2016 34 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2015/BGTVT quy định về các yêu cầu an toàn kỹ thuật liên quan đến thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tạo, nhập khẩu, khai thác sử dụng và các yêu cầu về quản lý, kiểm tra, chứng nhận đối với các công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt.

  doc48p thangnamvoiva11 10-08-2016 38 1   Download

 • Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tổ chức chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia đang khai thác, khổ đường 1000 mm, khổ đường 1435 mm và đường lồng (khổ 1000 mm và 1435 mm), có tốc độ thiết kế dưới 120 km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt.

  doc60p dien_vi08 14-11-2018 9 0   Download

 • Thông tư 32/2018/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  doc2p kieuvinha321 11-09-2018 5 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ trong quá trình khai thác trên các mạng đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc22p dien_vi08 14-11-2018 5 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để khai thác trên mạng đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc43p dien_vi08 14-11-2018 4 0   Download

 • QCVN 07:2011/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22TCN 342-05: Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt, giữ nguyên kết cấu và nội dung cơ bản để chuyển đổi thành QCVN, Cục Đường sắt Việt Nam trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 66/2011/TTBGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2011.

  pdf88p shiwo_ding7 05-06-2019 1 0   Download

 • QCVN 08:2011/BGTVT về khai thác đường sắt này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, phương pháp tổ chức chạy tàu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đường sắt trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia nhằm mục đích đảm bảo chạy tàu tuyệt đối an toàn.

  pdf104p shiwo_ding7 05-06-2019 1 0   Download

 • QCVN 06:2011/BGTVT về tín hiệu đường sắt quy định về phương thức báo hiệu và phương pháp sử dụng tín hiệu trên tuyến đường đơn thuộc mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia.

  pdf77p shiwo_ding7 05-06-2019 5 0   Download

 • Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu về kỹ thuật khảo sát phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới và nâng cấp cải tạo đường đang khai thác thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf87p shiwo_ding7 05-06-2019 8 0   Download

 • Thông tư Số: 18/2012/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ. Thông tư Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006. Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  pdf16p nhanhoxihxih 01-11-2012 106 6   Download

 • Thông tư số: 24/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - giá chuyển hướng toa xe - yêu cầu kỹ thuật; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf21p codon_06 09-01-2016 17 1   Download

 • Thông tư số: 79/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  pdf1p codon_06 21-01-2016 35 1   Download

 • Thông tư số: 12/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf2p codon_06 09-01-2016 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kỹ thuật quốc gia về đường sắt
p_strCode=kythuatquocgiaveduongsat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản