intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình định hướng đối tượng

Xem 1-20 trên 531 kết quả Lập trình định hướng đối tượng
 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Thực hiện ẩn. Khởi tạo và hủy bỏ đối tượng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vai trò của thực hiện ẩn; Đối tượng và giao tiếp với thế giới bên ngoài; Từ khóa xác định thuộc tính truy nhập; Các dạng hàm bạn; Nhân ma trận và véc tơ. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Cú pháp Java cơ bản" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được quy định cơ bản về định danh, câu lệnh, chú thích, và biến trong Java; Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java; Nắm được các loại toán tử, các cấu trúc điều khiển, và cấu trúc dữ liệu kiểu mảng trong Java; Hiểu được ý nghĩa ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, biết các loại biểu đồ thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf96p phuongthuy205 11-01-2023 20 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - Một số kỹ thuật trong kế thừa" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa; Phân biệt khái niệm đơn kế thừa và đa kế thừa; Giới thiệu về giao diện, lớp trừu tượng và vai trò của chúng; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf68p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector,… ; Định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện (wildcard); Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf68p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bai 10 - Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ" được biên soạn với mục tiêu giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng; Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ; Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý ngoại lệ trong Java; Hiểu và biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại lệ; Biết cách tạo ra và sử dụng ngoại lệ tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf62p phuongthuy205 11-01-2023 12 1   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window - Chương 2: Ngôn ngữ C#. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm của ngôn ngữ C#; cấu trúc chương trình C#; kiểu dữ liệu trong C#; kiểu dữ liệu định sẵn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf139p chutieubang 06-12-2022 12 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Sử dụng trình chiếu nâng cao: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập kế hoạch cho việc trình chiếu; trang thuyết trình chủ và các mẫu; các đối tượng đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p matroicon2510 02-12-2022 21 3   Download

 • Bài viết Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2A trình bày kết quả sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với điều tra thực địa để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

  pdf11p vikoenigsegg 26-09-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 1 có nội dung trình bày về các đặc trưng của phần mềm; các pha trong phát triển phần mềm; các mô hình vòng đời phần mềm; kiểm chứng; lập kế hoạch và ước lượng; xác định yêu cầu; các phương pháp phân tích truyền thống; phân tích hướng đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf119p chenlinong_0310 23-02-2022 38 4   Download

 • Đề tài này trình bày thiết kế của Từ điển Điện tử Hàng Hải (Maritime Electronic Dictionary-MED). Thứ nhất, các quy trình để thực hiện MED dựa trên Java sẽ được thể hiện. Thứ hai, hướng dẫn của Từ điển được trình bày. Cuối cùng, sự phát triển định hướng của MED trong tương lai được đưa ra; Thảo luận và kết luận sau đó được cung cấp.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 39 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại ngôn ngữ máy; Định dạng của lệnh trong ngôn ngữ máy; Thuận lợi và bất lợi của ngôn ngữ máy; hợp ngữ - Assembly/Symbolic language; ngôn ngữ trung gian của trình biên dịch và thông dịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt57p hoaanhdao709 19-01-2022 42 0   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình hướng đối tượng (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 do Tổng cục dạy nghề biên soạn sẽ giúp bạn nắm vững các đặc trưng cơ bản: tính đóng gói, tính kế thừa, tính tương ứng bội của phương pháp lập trình hướng đối tượng. Tiếp cận được phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf68p paddington36 05-01-2022 27 5   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình hướng đối tượng (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 do Tổng cục dạy nghề biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về cài đặt được lớp đối tượng kế thừa từ lớp đối tượng đã có sẵn. Sử dụng và cài đặt được lớp đối tượng có tính tương ứng bội. Tự thiết kế và xây dựng được các chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf41p paddington36 05-01-2022 26 4   Download

 • Đề tài đã được áp dụng ở một trường THPT thành phố, một trường THPT nông thôn, một trường THPT huyện miền núi và đều mang lại những kết quả tích cực. Nội dung của đề tài có thể áp dụng trên toàn quốc cho học sinh trung học phổ thông, và có thể áp dụng cho đối tượng học sinh khá – giỏi ở cấp trung học cơ sở học lập trình C++ trong môn Tin học.

  pdf49p caphesuadathemtieu 31-12-2021 32 5   Download

 • (NB) Nội dung của giáo trình Lập trình hướng đối tượng bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất là lập trình nâng cao với C++, bao gồm lập trình C++ với con trỏ và mảng, các kiểu dữ liệu có cấu trúc cùng các thao tác vào ra trên tệp. Phần thứ hai là lập trình hướng đối tượng với C++, bao gồm các định nghĩa và các thao tác trên lớp đối tượng, tính kế thừa và tương ứng bội trong C++, cách sử dụng một số lớp cơ bản trong thư viện C++.

  pdf94p caphesuadathembotngot 26-12-2021 41 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 2 Hàm và Nạp chồng hàm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm định nghĩa trước; Hàm người dùng định nghĩa; Tham số; Nạp chồng và đối số mặc định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p khunglongboiboi 07-12-2021 19 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 3 Cấu trúc và lớp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu cấu trúc; Cấu trúc là đối số hàm; Khởi tạo cấu trúc; Định nghĩa, hàm thành viên; Các thành phần public và private; Hàm truy cập và hàm biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khunglongboiboi 07-12-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 4 Hàm tạo và các công cụ khác, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa Hàm tạo; Bổ từ const cho các tham số; Hàm nội tuyến; Dữ liệu thành viên tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khunglongboiboi 07-12-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 Kế thừa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp dẫn xuất với hàm tạo; Bổ từ protected; Định nghĩa lại hàm thành viên; Hàm không được kế thừa; Toán tử gán và hàm tạo sao chép; Hàm hủy trong các lớp dẫn xuất; Đa kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p khunglongboiboi 07-12-2021 20 0   Download

 • Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giải quyết những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hướng đến đối tượng, địa bàn xác định được phân bổ đầu tư công. Với đặc trưng về tác động bao trùm, toàn diện, giải quyết những mục tiêu rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là những người dân thuộc đối tượng tham gia và thụ hưởng Chương trình, các Chương trình MTQG cần hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có bình đẳng giới, một cách xuyên suốt và toàn diện.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình định hướng đối tượng
p_strCode=laptrinhdinhhuongdoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2