intTypePromotion=1
ADSENSE

Lệ phí qua phà

Xem 1-20 trên 62 kết quả Lệ phí qua phà
 • Thông tư 61/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 90 1   Download

 • Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 100 3   Download

 • Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về Quy định mức thu phí qua Phà Đồng Tháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 41 1   Download

 • Thông tư 131/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 40 1   Download

 • THÔNG TƯ Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Tắc Cậu - Xẻo Rô, tỉnh Kiên Giang Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sau khi có ý...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 63 7   Download

 • Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

  pdf3p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 78 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BIỂU MỨC THU PHÍ QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2007/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf3p haihoabatbuom 23-04-2010 127 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND; QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU PHÍ QUA PHÀ TAM HIỆP VÀ PHÍ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 77 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận -huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 464 71   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có quy định. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả...

  pdf3p satthuquachanhxanh 28-11-2010 273 26   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA ĐÒ, QUA PHÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

  pdf3p haihoabatbuom 23-04-2010 71 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lệnh số: 02/2010/l-ctn', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p cachepchienxu 20-07-2010 71 2   Download

 • Tiểu mục 11: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; - Tiểu mục 12: Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y; - Tiểu mục 13: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; - Tiểu mục 14: Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật mới; - Tiểu mục 15: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam;

  pdf5p bichtram866 30-05-2011 47 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÍ QUA ĐÒ, QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf5p tymong_manh 21-11-2012 40 2   Download

 • Chủ đề về cơ cấu vốn tối ưu là đề tài của nhiều nghiên cứu. Các nghiên cứu cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động có lãi thường sử dụng ít nợ vay hơn các doanh nghiệp có lãi ít hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao cũng có tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu cao. Chi phí phá sản (đại diện bởi quy mô của doanh nghiệp) cũng tác động đến cơ cấu vốn (Krause và Litzenberger, 1973; Harris và Ravis, 1991). Các nhân tố tác động đến cơ...

  pdf22p sting1209 26-01-2011 410 194   Download

 • Chủ đề về cơ cấu vốn tối ưu là đề tài của nhiều nghiên cứu. Các nghiên cứu cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động làm có lãi thường sử dụng ít nợ vay hơn các doanh nghiệp có lãi ít hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao cũng có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cao. Chi phí phá sản( đại diện bởi quy mô của doanh nghiệp) cũng tác động đến cơ cấu vốn ( Krause và Litzenberger 1973; Harris và Ravis, 1991). Các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn cũng tác động...

  doc10p diemthuy24 19-07-2011 324 104   Download

 • cuốn sách kỹ thuật điện được biên soạn trên cơ sở người đọc đã học môn kỹ thuật diện và vật lý ở bậc phổ thông, phần điện môn vật lý đại cươnng ở bậc đại học nên không đi sâu vào mặt lý luận các hiện tượng vật lý mà chủ yếu nghiên cứu các phương pháp tính toán và những ứng dụng kỹ thuật của các hiện tượng điện tử. phần 1 của cuốn sách sẽ cung cấp các kiến thức về mạch điện (thông số, mô hình, các định luật), phương pháp tính toán mạch điện, chú ý đối với dòng điện hình sin và ba pha. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p thanhtrieung 29-08-2018 284 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 92/2010/tt-btc', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 124 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 48/2010/qh12', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 148 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa là 35 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng...

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 105 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lệ phí qua phà
p_strCode=lephiquapha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2