intTypePromotion=1
ADSENSE

Liên hệ nhân sự

Xem 1-20 trên 2453 kết quả Liên hệ nhân sự
 • Tiểu luận "Hiện tượng tha hóa và vấn đề giải phóng con người. Liên hệ với sinh viên, học sinh hiện nay" tập trung tìm hiểu về cuộc sống của con người, nhiệm vụ triết học tác động đến con người, hiện tượng tha hoá, nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến tha hoá,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu bên dưới nhé.

  pdf21p phuongnguyen1704 20-09-2022 7 2   Download

 • Bài viết Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: Nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ nghiên cứu xem xét và phân tích mối quan hệ giữa mức độ phức tạp và khả năng tương thích của công nghệ đến việc sử dụng liên tục cảng container thông qua mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) mở rộng.

  pdf14p vilexus 28-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại một bệnh viện đa khoa thuộc thành phố Thủ Đức trình bày xác định tần suất, các loại DRPs trong kê đơn cho BN ngoại trú và các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện DRPs.

  pdf7p vihennessey 26-09-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 1: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết và thể hiện được các khái niệm tập hợp, phần tử, quan hệ liên thuộc, tập rỗng; sử dụng kí hiệu ∈,∉,∅; viết được tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử và dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc16p manhitieulinh 29-08-2022 10 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; giải thích hệ thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác của 2 góc phụ nhau, bù nhau; sử dụng máy tính cầm tay để tính các giá trị lượng giác của một góc; vận dụng giải một số bài toán có nội dung thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 15 2   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 9 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được phép toán tích của một vectơ với một số; mô tả được tính chất hình học bằng vectơ: trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác; sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích hiện tượng có liên quan đến vật lý (điểm khối tâm của hệ vật);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p manhitieulinh 29-08-2022 19 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Quan hệ an ninh - quốc phòng giữa Liên Bang Nga và Việt Nam giai đoạn 2001-2015" là trình bày và phân tích một cách hệ thống về tiến trình và kết quả quan hệ an ninh - quốc phòng giữa Liên Bang Nga và Việt nam giai đoạn 2001-2015; từ đó tút ra một số nhận xét, đánh giá và đưa ra những dự báo bước đầu về xu hướng vận động của mối quan hệ an ninh - quốc phòng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

  pdf51p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác (Tiết 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được Sử học là một môn khoa học có tính liên ngành; phân tích được mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Bài 18: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật (Tiết 1+2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hàng ngày; liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương; lựa chọn, đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 22: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiết 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh khái quát hóa việc nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ, có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp); thực hiện tính nhẩm, tính giá trị biểu thức, sử dụng mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm sinh quyển; phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh quyển; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật; liên hệ thực tế ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài kiểm tra cuối học kì 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lí giải được nguyên nhân chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt; liên hệ thực tiễn về những phong tục tập quán của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được Sử học là một môn khoa học có tính liên ngành; phân tích được mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; nêu được vai trò của các môn khoa học tự nhiên và công nghệ đối với nghiên cứu lịch sử; giải thích được sự hỗ trợ của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

  pdf4p gianghavan18 18-08-2022 23 2   Download

 • Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày; liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương; lựa chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí; chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện;...

  doc8p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Giá trị văn hóa đình Lâu Thượng (xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)" nghiên cứu đình Lâu Thượng trong không gian văn hóa xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu lịch sử xây dựng, quá trình trùng tu, tôn tạo di tích; những sự kiện, nhân vật liên quan đến di tích; xác định giá trị di tích trên hai phương diện là giá trị văn hóa vật thể thông qua các nội dung cơ bản như giá trị kiến trúc, điêu khắc và hệ thống di vật;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p unforgottennight01 11-08-2022 4 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng tới thành công của các dự án xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trình bày đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự thành công của các dự án xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 112 chuyên gia có liên quan tới các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

  pdf10p viaudi 04-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 13 1   Download

 • Bài viết Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam tập trung sử dụng ước lượng GMM để đánh giá mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa LNKT và TNCT bằng cách xem xét và loại trừ ảnh hưởng của các biến nội sinh trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf9p viangelamerkel 18-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 17 3   Download

 • Bài viết Vận dụng công cụ phân tích dữ liệu của Microsoft Excel để phân tích giá than của Việt Nam giới thiệu các công cụ của Microsoft Excel được sử dụng trong phân tích dữ liệu và minh họa bằng các phân tích giá than Việt Nam trong giai đoạn 1995÷2020. Kết quả phân tích chỉ rõ: Giá than Việt Nam biến động tăng đều theo thời gian và có mối liên hệ mật thiết với các nhân tố ảnh hưởng tới giá than (lượng cung, lượng cầu, giá thành than tiêu thụ,…).

  pdf8p vigeneralmotors 12-07-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Liên hệ nhân sự
p_strCode=lienhenhansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2