intTypePromotion=1
ADSENSE

Lựa chọn công cụ chính sách

Xem 1-20 trên 74 kết quả Lựa chọn công cụ chính sách
 • Cuốn sách “Kinh tế học đại cương” được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu bức thiết của đông đảo bạn đọc, cuốn sách này được dùng rộng rãi làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các trường đại học và cao đẳng không chuyên về kinh tế. Sách nêu lên một số lý thuyết chung về kinh tế học, trong đó đề cập nhiều đến vai trò của chính phủ cũng như các công cụ, chủ yếu là các chính sách điều khiển nền kinh tế thị trường. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 bao gồm những kiến thức nhập môn kinh tế học và kinh tế học vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf144p cucngoainhan7 23-02-2022 9 2   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 1667/2021/QĐ-BGDĐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án 89, các bảng xếp hạng quốc tế về ngành, nhóm ngành đào tạo được công nhận làm căn cứ lựa chọn cơ sở đào tạo nước ngoài trong phạm vi Đề án 89.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của NHNN trong vai trò bình ổn vĩ mô gần một thập kỷ vừa qua và kiểm định các điều kiện cần thiết cho việc áp dụng GDP danh nghĩa mục tiêu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p beloveinhouse05 03-09-2021 4 0   Download

 • Đề tài tiến hành xây dựng một mô hình lượng hóa các tác động từ chính sách tiền tệ của Việt Nam. Từ đó cung cấp những cơ sở cho những nhà làm chính sách trong quá trình ra quyết định về việc lựa chọn công cụ tác động, thời gian cũng như liều lượng các tác động nhằm đạt được các mục tiêu về ổn định nền kinh tế vĩ mô.

  pdf73p sonhalenh07 23-06-2021 29 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của tác giả là tìm ra cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam nhằm hỗ trợ cho việc lựa chọn công cụ điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p sonhalenh01 17-06-2021 11 2   Download

 • Giáo trình gồm có những nội dung: Khái quát về chiến lược kinh doanh và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận doanh nghiệp, hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phấm,…

  pdf171p tradaviahe16 23-02-2021 44 6   Download

 • Nghiên cứu tổng quan kết quả các phân tích chi phí - hiệu quả của palbociclib kết hợp với letrozole/fulvestrant so với các liệu pháp nội tiết khác trong điều trị ung thư vú di căn/tiến xa nhằm tạo căn cứ cho nhà hoạch định chính sách cũng như người bệnh đưa ra quyết định phù hợp trong lựa chọn điều trị.

  pdf10p vivirginia2711 09-12-2020 38 2   Download

 • Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về thực thi chính sách công, thực thi chính sách ASXH. Lựa chọn một số chính sách ASXH cụ thể ở Tây Nguyên để khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách trên để làm rõ thực tiễn hoạt động này. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp đảm bảo tổ chức thực thi chính sách ASXH ở Tây Nguyên trong thời gian tới.

  pdf27p kequaidan5 04-06-2020 39 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 8: Chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu chính sách tiền tệ, công cụ chính sách tiền tệ, lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p nanhankhuoctai1 06-05-2020 15 0   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách kinh tế - Bài 7 trình bày những nội dung chính sau: Xây dựng Chương trình ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo Luật BHVBQPPL 2015, công đoạn chính sách của UBND, công đoạn của cơ quan dân cử.

  pdf23p nanhankhuoctai1 06-05-2020 16 1   Download

 • Trong những năm gần đây, khái niệm về dữ liệu mở đã trở thành vai trò trung tâm trong cách thức thu thập thông tin về các trung tâm đô thị đặc biệt là ở xã hội phương Tây. Những kỳ vọng là nâng cao tính minh bạch, giao tiếp và quan hệ giữa khu vực nhà nước và xã hội. Hơn nữa, dữ liệu mở với sự trợ giúp của các công cụ mới và phát triển phần mềm mở đường cho điều kiện làm chủ doanh nghiệp và việc làm mới, mà lý tưởng cuối cùng là các dịch vụ tốt hơn và lựa chọn mới cho người dân.

  pdf8p khidoichuoi 08-02-2020 31 2   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định, lựa chọn mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng thành công kiểm soát quá trình bằng thống kê trong các doanh nghiệp của Việt Nam. Đồng thời xác định được tính chất, và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến áp dụng thành công phương pháp SPC trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 43 3   Download

 • Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở những nền tảng lý luận về quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, luận án hướng đến việc xác định và giải thích các nhân tố ảnh hưởng dự định lựa chọn kỹ thuật sản xuất của nông dân Việt Nam, cụ thể là ý định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất rau của nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cho các mùa vụ tiếp theo, từ đó đề xuất các hàm ý, chính sách phù hợp đối với các chủ thể liên quan.

  pdf180p hanh_tv27 16-04-2019 49 10   Download

 • Bài viết trình bày 1 số năng lực cơ bản của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang: Năng lực nắm bắt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương và nhiệm vụ công tác, năng lực quản lí nhà nước và quản lí kinh tế - xã hội, năng lực ra quyết định, lựa chọn phương án tối ưu, năng lực vận động quần chúng tổ chức thực hiện, năng lực kiểm tra việc tổ chức thực hiện, năng lực xử lí các tình huống lãnh đạo - quản lí và năng lực sơ - tổng kết việc tổ chức thực hiện.

  pdf4p vimessi2711 02-04-2019 39 1   Download

 • Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt25p thuyanlac321 22-06-2018 52 10   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội là những tiêu chí cơ bản của xã hội phát triển, tiến bộ và nhân văn, là tiêu chí cơ bản trong học thuyết về chủ nghĩa xã hội đã được C.Mác và Ph.Ăngghen đề cập. Đó cũng là mục tiêu củ cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 74 0   Download

 • Nội dung chương 4 và 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn công cộng; các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường", cụ thể như: Lợi ích của lựa chọn công cộng, lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ trực tiếp, lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ đại diện,...

  pdf93p dolalatien 26-01-2018 85 6   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng xanh đề cập đến xu hướng lựa chọn tăng trưởng xanh, phương thức tiếp cận đối với tăng trưởng xanh, cải cách thuế xanh và các loại thuế liên quan đến môi trường, chính sách chi ngân sách và công cụ chi tiêu tiềm năng hỗ trợ tăng trưởng xanh.

  pdf13p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 58 4   Download

 • Tài liệu này nhắc tới vai trò của nữ giới trong hệ thống chính trị là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, cũng như tăng cường tính đại diện của đầy đủ các nhóm trong việc đưa ra các quyết sách có ảnh hưởng đến toàn xã hội. Ngoài yếu tố thể chế hoá các quy định khuyến khích nữ giới tham gia chính trị, nhận thức trong xã hội cũng như sự bầu chọn của các cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo của nữ giới.

  pdf20p tangtuy11 20-05-2016 95 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lựa chọn công cụ chính sách
p_strCode=luachoncongcuchinhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2