Lựa chọn công cụ chính sách

Xem 1-20 trên 61 kết quả Lựa chọn công cụ chính sách
 • Chủ thể chính sách khác nhau có những công cụ khác nhau, và nếu thực thi chính sách băt đầu từ những công cụ quen thuộc là hạn chế phương án chính sách. Một loại công cụ chính sách không thể giải quyết vấn đề và không có công cụ nào ưu việt hơn công cụ khác. Một tổ chức phù hợp những công cụ chính sách được khuyến khích.Lựa chọn công cụ thích hợp không phải là nhiệm vụ dễ dàng. ...

  pdf19p peheo_3 18-08-2012 125 43   Download

 • Ngày nay việc làm và phân phối thu nhập vừa là vấn đề bức thiết trước mắt, vừa là vấn đề lâu dài để ổn định và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy mà việc đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm là vấn đề thường trực.

  pdf34p hotmoingay1 04-01-2013 143 64   Download

 • Nội dung chương 4 và 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn công cộng; các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường", cụ thể như: Lợi ích của lựa chọn công cộng, lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ trực tiếp, lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ đại diện,...

  pdf93p dolalatien 26-01-2018 20 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu gồm 6 chương: Chương 1 tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế trị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 375 124   Download

 • Giáo trình về Kinh tế công cộng tập 1 trình bày về những vấn đề công cộng.

  pdf381p paradise_12 07-01-2013 265 111   Download

 • Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, chính phủ với vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

  pdf382p nhatro75 07-07-2012 172 70   Download

 • Cuốn sách này chỉ ra sự không tương xứng giữa những gì được biết về làm thế nào để ứng phó với các vấn đề sức khỏe cụ thể ở những quốc gia kinh tế còn nghèo, và thực tế những gì đã được làm để giải quyết các vấn đề sức khỏe đó. Cuốn sách tập trung vào một nguyên nhân của các vấn đề gây nên sự không tương xứng này, đó là những hạn chế về năng lực.

  pdf169p oobye123456 10-05-2013 63 21   Download

 • Ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là các công cụ của nó đang từng bước hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Với đặc điểm của Việt Nam thì việc lựa chọn công cụ nào, sử dụng nó ra sao ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế luôn là một vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết.

  doc10p sinhvienngheo_kooll 22-12-2012 55 15   Download

 • Cùng tìm hiểu chính sách tiền tệ là gì; mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ; thị trường tiền tệ và sự lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ và tác động của nó đối với hoạt động kinh tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015)".

  pdf30p hera_01 06-04-2016 33 12   Download

 • Chính sách linh hoạt: “Không bạn thù vĩnh viễn – Chỉ có lợi ích vĩnh cửu” Biết lựa chọn công cụ để thực hiện: “Cây gậy và củ carrot” 3 khu vực ưu tiên hàng đầu: Nam Mỹ - Châu Âu – CÁ-TBD Internatinalism thắng thế!!!

  ppt12p chaen_12 10-12-2013 19 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu nội dung gồm 5 phần: Nhập môn Kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế thị trường, chính phủ với vai trò đảm bảo tính công bằng cho nền kinh tế thị trường, Lựa chọn công cộng và các vấn đề kinh tế chính trị hiện đại, tài chính công, thuế và một số chính sách can thiệp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p pinguin_716 29-07-2011 595 203   Download

 • Tiểu luận: Đồng nhân dân tệ: Sự lựa chọn giữa tỷ giá hối đoái cố định và tỷ giá hối đoái thả nổi trình bày sự cần thiết của hai công cụ chính sách: tỉ giá hối đoái và chi tiêu, lộ trình cân bằng cán cân thương mại, mối liên hệ với hiệu ứng Balassa-Samuelson.

  pdf36p blue_12 12-05-2014 52 12   Download

 • Giáo trình kinh tế công cộng tập 1 có kết cấu bao gồm các chương sau: Chương 1 tổng quan về vai tò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa.

  pdf382p hoamynguyen1811 25-04-2013 457 207   Download

 • Nhà nước với quyền lực của mình có hàng trăm cách có thể tác động đến xã hội, vấn đề ở chỗ lựa chon cách nào tuy thuộc hiệu lực và mức độ tác độnt của từng cách, sự chấp nhận của các thế lực chính trị.

  pdf0p kieuphong21055 15-09-2010 174 107   Download

 • Trong cuốn sách này, bạn sẽ xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp với tổ chức của mình. Bạn sẽ học cách nghiên cứu lý lịch, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kỹ năng phỏng vấn và bạn sẽ phải tự đánh giá các kỹ năng phỏng vấn của chính mình.

  pdf125p yeumala 07-04-2012 248 81   Download

 • Local Policies: cho phép bạn thiết lập các chính sách giám sát các đối tượng trên mạng như người dùng và tài nguyên dùng chung. Đồng thời dựa vào công cụ này có thể cấp quyền hệ thống cho các người dùng và thiết lập các lựa chọn bảo mật.

  ppt41p thanh_k8cntt 18-05-2012 95 40   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng gồm 6 chương nhằm trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, những công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong n...

  pdf197p slow_12 27-06-2014 78 23   Download

 • Như vậy, vai trò của Chính phủ được nhấn mạnh khi cạnh tranh không có hiệu quả hay khi có những tác động tiêu cực của cạnh tranh làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế, thực hiện chức năng xã hội nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích và công bằng trên quan điểm “Nhà nước ít hơn, thị trường nhiều hơn”.

  ppt37p trada85 20-01-2013 72 11   Download

 • Trong năm đầu của dự án, 3 hộ gia đình đã được chọn lựa để xây dựng mô hình VAC cải tiến.

  pdf16p xinh_la 05-03-2012 48 10   Download

 • Các mức độ phân lập trong các mô hình. Cộng hòa tổng . Cộng hòa đại nghị. Quân chủ đại nghị. Khả năng hạn chế sự lạm quyền. Vai trò truyền thông và yêu cầu minh bạchLựa chọn con người (thông tin quá khứ). Lựa chọn chính sách (cả tt qkhứ và giải pháp cs + cam kết t lai). Quy trình bầu cử-chất lượng ứng cử viên (nhiều người bầu hơn/lựa chọn tốt hơn)

  ppt12p emchaoanhtan 20-11-2012 55 9   Download

Đồng bộ tài khoản