Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn về mạng

Xem 1-20 trên 4094 kết quả Luận văn về mạng
 • Phần 2 của cuốn sách "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay" tiếp tục trình bày những nội dung về: lý luận của V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong chính sách kinh tế mới (NEP) và việc vận dụng trong điều kiện thực tiễn Việt Nam; những vấn đề cần quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;...

  pdf208p hanlamcoman 26-11-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác bài toán đạo hàm của hàm hợp" nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy sáng tạo; Để cho học sinh thấy được mối liên hệ của đồ thị hàm số y=f'(x) với các vấn đề của hàm số y=f(x). Từ đó có thể làm tốt các dạng toán này, mang lại kết quả cao trong các kì thi, đặc biệt là kì thi TN THPT QG 2021-2022.

  pdf54p matroicon0804 21-11-2022 4 1   Download

 • Những đề tài từ văn học dân gian đã trở thành nguồn suối trong mát, chất liệu thẩm mỹ và làm phát lộ những cách thức tiếp cận hiệu quả cuộc sống và con người. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa duy cảm và duy lý, tạo ra cái nhìn đa diện về hiện thực. Việc tiếp biến một cách linh hoạt những đề tài từ kho tàng văn học dân gian làm tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 vừa mang “hồn dân gian” vừa diễn đạt tinh thần thời đại.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 11 0   Download

 • Luận văn "Phát triển dịch vụ cảng biển tại thành phố Đà Nẵng" cóc cấu trúc gồm 3 chương trình bày một số vấn đề về lý luận dịch vụ và phát triển dịch vụ; thực trạng phát triển dịch vụ cảng biển; một số giải pháp để phát triển dịch vụ cảng biển.

  pdf113p bigdargon03 17-11-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Điều khiển tắc nghẽn mạng internet bằng deep reinforcement learning" được chia làm các phần sau: Chương 1 sẽ nói khái quát về cấu trúc mạng internet; điều khiển tắc nghẽn và các các cơ chế điều khiển tắc nghẽn; học tăng cường và học tăng cường sâu; Chương 2 sẽ giới thiệu các nghiên cứu liên quan về 2 hướng tiếp cận rule-based và ML-based. Chương 3 sẽ đề xuất giải pháp và đánh giá hiệu năng.

  pdf53p matroinho2510 08-11-2022 5 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tạo động lực cho người lao động tại Vinaphone Thái Bình" là hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác tạo động lực tại Vinaphone Thái Bình; đề xuất giải pháp thiết thực mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực và tạo động lực tại Vinaphone Thái Bình.

  pdf107p bigdargon02 10-11-2022 12 1   Download

 • Đề tài "Phát triển ứng dụng hội thoại thông minh tư vấn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu" nghiên cứu xây dựng một mô hình hội thoại cho tiếng Việt tư vấn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mô hình hội thoại mà Tôi đề xuất là kết hợp giữa mạng nơ-ron LSTM và phương pháp tìm câu trả lời trong các tài liệu dựa trên kỹ thuật term frequency – inverse document frequency (TF-IDF). Mô hình đã cho kết quả rất tính cực, có thể giải quyết được những vấn đề cơ bản về ngữ nghĩa, ngữ cảnh và tính cách riêng trong hệ thống đối thoại.

  pdf56p matroinho2510 08-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc" được hoàn thành với mục tiêu nhằm thông qua việc khảo sát tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc để thấy được sự nhận thức, sự đánh giá mang tầm khái quát của nhà văn Bình Nguyên Lộc về con người. Qua đó, thấy được sự đóng góp của Bình Nguyên Lộc cho tiểu thuyết Nam Bộ và nền văn học Việt Nam hiện đại.

  pdf126p matroinho2510 08-11-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông trên địa bàn huyện Tiền Hải" là xác định được khung lý thuyết về quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông có tính tới yếu tố chuyên sâu trên địa bàn cấp huyện; phân tích thực trạng quản lý thực hiện các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn huyện Tiền hải giai đoạn 2014-2018, xác định được điểm mạng, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý thực hiện các sự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn huyện Tiền Hải đến năm 2025.

  pdf107p bigdargon02 10-11-2022 7 1   Download

 • Bài tiểu luận Quản lý công "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay" được nghiên cứu với mục tiêu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Đánh giá tình hình đất nước và thế giới hiện nay và xây dựng tinh thần độc lập dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p phuongduy205 06-11-2022 20 2   Download

 • Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng được điều chỉnh, mở rộng để mang tính xã hội hóa. Cùng với nó, vai trò của nhà nước đối với đời sống kinh tế ngày càng tăng. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thích nghi với hoàn cảnh lịch sử mới và vẫn đang tồn tại, phát triển.

  pdf10p viporsche 03-11-2022 12 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đẩy mạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vi mô và siêu vi mô tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội" là hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vi mô và siêu vi mô của NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vi mô và siêu vi mô tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội; kiến nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động động tín dụng đối với doanh nghiệp vi mô và siêu vi mô tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi...

  pdf109p bigdargon01 02-11-2022 13 2   Download

 • Đề tài "Mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trung" hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn tại NHTM, vai trò của hoạt động huy động vốn và những yếu tố ảnh hưởng tới việc mở rộng hoạt động huy động vốn; phân tích tích thực trạng huy động cốn tại BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng; đánh giá điểm mạng, điểm yếu của hoạt động huy động vốn tại chi nhánh; trên cơ sở những đánh giá về tình hình huy động vốn tại chi nhánh, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn tại BIDV chi...

  pdf101p bigdargon01 02-11-2022 21 1   Download

 • Luận văn "Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk" nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về vốn đầu tư, lâm nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015, chỉ ra những thành công và hạnh chế trong công tác thu hút vốn đầu tư phát triên lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk - Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk...

  pdf117p unforgottennight09 26-10-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông" hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực (NNL); phân tích thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực hành chính (NNL HC) cấp xã trên ñịa bàn huyện Đăk GLong; đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL HC cấp xã trên địa bàn huyện Đăk GLong trong thời gian tới.

  pdf119p unforgottennight09 26-10-2022 3 1   Download

 • Bài văn mẫu "Phân tích tác phẩm Việt Bắc của tác giả Tố Hữu" tái hiện những kỉ niệm Cách mạng, kháng chiến. Khẳng định, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Thể hiện tình cảm của Tố Hữu đối với quê hương Cách mạng Việt Bắc: yêu mến, gắn bó, tự hào về truyền thống cao đẹp của dân tộc, đất nước. Việt Bắc là khúc hùng ca, tình ca về Cách mạng, về kháng chiến, về những con người trong kháng chiến chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p phuongtam205 28-10-2022 7 2   Download

 • Chúng ta từng biết đến người con của dòng sông Tô, phủ Hoài Ðức qua những trang văn nổi tiếng trong Dế mèn phiêu lưu kí hay những bức tranh hiền lành vùng dệt lĩnh ven đô - không gian nghệ thuật quen thuộc trong sáng tác của nhà văn Tô Hoài. Nếu như trước cách mạng, ông nổi tiếng với những tác phẩm viết cho thiếu nhi, thì sau Cách mạng tháng Tám, người ta lại biết đến Tô Hoài nhiều hơn qua những tác phẩm đặc sắc viết về vùng cao trong tập Truyện Tây Bắc mà nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến tác phẩm: Vợ chồng A Phủ - tác phẩm đuợc giải Nhất về văn xuôi (1954-1955).

  pdf21p phuongtam205 28-10-2022 7 1   Download

 • Tác phẩm "Rừng xà nu" là thiên truyện mang ý nghĩa và vẻ đẹp của một khúc sử thi trong văn xuôi hiện đại, tác phẩm đã tái hiện lại vẻ đẹp tráng lệ hào hùng của núi rừng, của con người và truyền thống văn hóa Tây Nguyên trong những năm chống Mĩ cứu nước. Thông qua câu chuyện về những con người ở một bản làng bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn, tác giả đã đặt ra vấn đề có ý nghĩa lớn lao: để sự sống của đất nước và nhân dân mãi mãi trường tồn, không còn cách khác hơn là phải cùng nhau đứng lên, cầm vũ khí chống lại kẻ thù.

  pdf21p phuongtam205 28-10-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận, luận văn nghiên cứu và tổng hợp những vấn đề lý luận chung về KSNB chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp, đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền. Luận văn "Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Xi măng Hải Vân" tập trung làm rõ được tình hình thực tế về KSNB chu trình bán hàng và thu tiền trong công ty CP xi măng Hải Vân và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại đơn vị.

  pdf114p unforgottennight09 26-10-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" nhằm khái quát cơ sở lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trường đại học; phân tích thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf119p chutinhy 28-10-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luận văn về mạng
p_strCode=luanvanvemang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2