intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Ban hành văn bản

Xem 1-0 trên 0 kết quả Luật Ban hành văn bản
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  doc37p meomeo 10-05-2009 3475 387   Download

 • 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: ''Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: 1. Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị quyết. Văn bản do...

  pdf18p truongbao 10-07-2009 1092 207   Download

 • Bài giảng Chương 5: Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tập trung vào các vấn đề chính như quy trình chung; quy trình ban hành văn bản của cơ quan nhà nước trung ương; quy trình ban hành văn bản của cơ quan nhà nước ở địa phương. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf7p codon_06 20-01-2016 134 11   Download

 • Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

  doc23p angola 12-05-2009 1489 134   Download

 • Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) được ban hành năm 1996. Qua các lần sửa đổi, bổ sung, thay thế, nội dung Luật đã có nhiều thay đổi. Về căn bản, các quy định trong Luật ngày càng đầy đủ, phù hợp hơn với khả năng xây dựng pháp luật của các cơ quan và nhu cầu quản lý của đời sống xã hội. Tuy nhiên, có một số vấn đề mang tính nguyên tắc chưa được Luật BHVBQPPL hiện hành (năm 2008) thể hiện một cách rõ ràng, hợp lý, nên hoạt động xây...

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 100 15   Download

 • Sự ra đời Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đã xuất hiện một số quy định gây vướng mắc, bất cập, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và khắc phục.

  pdf7p vistockholm2711 13-12-2019 31 0   Download

 • Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là việc làm thường xuyên, không thể thiếu của bất kỳ một nhà nước hiện đại nào khi coi văn bản quy phạm pháp luật là nguồn pháp luật chủ yếu. Văn bản quy phạm pháp luật được coi là hình thức thể hiện khoa học, chặt chẽ, chính xác, có nhiều ưu điểm nhất của pháp luật.

  pdf4p vidoha2711 07-09-2020 17 0   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề chung về chính sách, phân tích chính sách; vài nét về hoạch định, phân tích, quyết định chính sách trong các văn bản về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh ở nước ta và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; một số kiến nghị về công tác hoạch định, phân tích chính sách trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh hiện nay.

  pdf10p quenchua9 19-11-2020 18 0   Download

 • Phụ lục III MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 6051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

  doc38p kitty15 29-11-2009 614 112   Download

 • Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được biên soạn trên cơ sở pháp luật hiện hành và những kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy môn học Kĩ thuật xây dựng văn bản tại trường Đại học Luật Hà Nội. Phần 1 của giáo trình sẽ trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về văn bản pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vai trò của văn bản vi phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p viapollo11 09-04-2019 187 39   Download

 • Nghiên cứu trao đổi: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, thực tiến ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, giải quyết mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và thực tiễn ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 113 6   Download

 • Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf8p thanhdieutran 14-04-2014 41 2   Download

 • Thông tư 64/2018/TT-BQP quy định về thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc5p kieuvinha321 11-09-2018 45 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong văn bản này.

  pdf71p thanhdieutran 14-04-2014 51 0   Download

 • Văn bản hợp nhất 3206/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

  pdf33p thuthum 15-04-2014 47 0   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc6p thuyanlac000 04-11-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc4p solacduy999 22-04-2020 9 0   Download

 • Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2019/HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc7p cuahoangde999 05-06-2020 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Ban hành văn bản
p_strCode=luatbanhanhvanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2