intTypePromotion=3
ADSENSE

Luật lý lịch tư pháp

Xem 1-20 trên 399 kết quả Luật lý lịch tư pháp
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về...

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 137 19   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 Tài liệu Những quy định mới về quốc tịch và lý lịch tư pháp của công dân do Luật gia Hương Thảo biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho mọi công dân Việt Nam.

  pdf58p lalala7 07-12-2015 38 2   Download

 • Quốc tịch là căn cứ pháp lý để xác định tư cách công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước, là cơ sở làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân. Tài liệu sau đây sẽ giới thiệu những quy định mới về quốc tịch và lý lịch tư pháp của công dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf70p lalala7 07-12-2015 41 2   Download

 • Phần 1 tập bài giảng "Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về lý lịch Tư pháp, đạo đức nghề nghiệp của công chức làm công tác lý lịch Tư pháp; qui định pháp luật của một số nước về lý lịch Tư pháp, kỹ năng lập lý lịch Tư pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p thuongdanguyetan08 16-04-2019 12 0   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về...

  pdf23p abcdef_42 01-11-2011 72 5   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  pdf20p hoacuc_tim 17-07-2012 73 7   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật lý lịch tư pháp

  pdf12p hkquoc 29-11-2010 94 6   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VÀ MẪU SỔ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  pdf19p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 116 6   Download

 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.

  pdf8p womanhood911_01 06-10-2009 75 4   Download

 • Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Bộ Tư...

  pdf14p abcdef_42 02-11-2011 84 3   Download

 • Quyết định số: 338/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 31 0   Download

 • Quyết định số: 97/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p huyen06281982 21-10-2015 30 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf8p thanlannho 31-05-2011 69 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf9p cunghoangdao 28-12-2012 48 1   Download

 • Quyết định số: 2369/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf19p huyen06281982 21-10-2015 21 0   Download

 • Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

  doc2p tuuyen 17-08-2009 70 2   Download

 • Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf13p thanhthienhoang23 19-05-2014 31 1   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2008/TTLT-BTP-BNG NGÀY 31/12/2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐCP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf7p nhanhoxihxih 01-11-2012 51 0   Download

 • Quyết định 1718/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển hoạt động Lý lịch tư pháp giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf18p hoangphungphilong234 25-04-2014 34 0   Download

 • Quyết định 4660/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf7p thanhthienhoang23 19-05-2014 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật lý lịch tư pháp
p_strCode=luatlylichtuphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản