intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Lý luận chung về nhà nước

Xem 1-20 trên 854 kết quả Lý luận chung về nhà nước
 • Bài 1 Một số vấn đề cơ bản về nhà nước thuộc bài giảng "Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật". Nội dung trong bài này gồm: nguồn gốc ra đời nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước, các kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước.

  ppt23p luatsudoan 13-01-2015 291 89   Download

 • Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 11 với các nội dung nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước.

  pdf264p kloi1122 24-10-2017 355 76   Download

 • Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 12 đến chương 24 với các nội dung lý luận chung về pháp luật.

  pdf355p kloi1122 24-10-2017 132 59   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật, quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf275p doinhugiobay_00 05-11-2015 91 37   Download

 • phần 1 cuốn sách "lý luận chung về nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người đọc các nội dung: khái quát của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, phần 1 - lý luận chung về nhà nước (nguồn gốc và các đặc trưng cơ bản của nhà nước, nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến,...). mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p doinhugiobay_00 05-11-2015 126 33   Download

 • nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "lý luận chung về nhà nước và pháp luật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: phần 2 - lý luận chung về pháp luật (nguồn gốc và bản chất của pháp luật, kiểu pháp luật và hình thức pháp luật, pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf308p doinhugiobay_00 05-11-2015 97 33   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Tập 1)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, một số vấn đề lý luận chung về nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf207p doinhugiobay_00 05-11-2015 91 33   Download

 • Tài liệu "Lý luận chung về nhà nước" biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày những vấn đề lý luận hết sức cơ bản về Nhà nước với ý nghĩa là một hiện tượng lịch sử xã hội phức tạp. Đứng từ góc độ nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng khách quan, khoa học cho học viên thấy được sự phát triển của lịch sử xã hội loài người được tiếp cận từ phương diện nhà nước.

  pdf24p voer_me 12-12-2014 50 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật", phần 2 trình bày các nội dung: Lý luận chung về pháp luật (pháp luật tư sản, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, pháp chế và trật tự pháp luật, quan hệ pháp luật,... ). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf225p doinhugiobay_00 05-11-2015 73 25   Download

 • 1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 2. Nguồn gốc nhà nước. quá trình xuất nhà nước ...

  doc2p tongvanlong 18-12-2010 1647 513   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nét khái quát của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước (nguồn gốc và bản chất của nhà nước, nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p doinhugiobay_00 05-11-2015 109 38   Download

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 1 Lý luận chung về nhà nước nêu nguồn gốc, khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng của nhà nước. Nhà nướclà một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năngquảnlý đặc biệt nhằmduy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địavị của giai cấp thống trị trong xã hội.

  pdf16p wave_12 08-04-2014 155 31   Download

 • Phần 1 giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" (Giáo trình đào tạo từ xa" tóm tắt nội dung của lý luận chung về nhà nước gồm các chương như: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước; các kiểu hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước; nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  pdf78p lalala02 13-11-2015 54 18   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung: nguồn gốc của nhà nước, định nghĩa nhà nước, các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước, bản chất của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước; hệ thống chính trị; nguồn gốc của pháp luật; bản chất của pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vai trò của pháp luật Việt Nam; các loại pháp luật... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt69p nuber_12 27-08-2013 55 6   Download

 • Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật. Để tìm hiểu sâu hơn về các bài học, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

  doc168p khuongduy 15-10-2009 7598 2336   Download

 • Giáo trình gồm các câu hỏi học tập và thảo luận của các bài học trong môn Pháp luật đại cương như: lý luận chung về nhà nước, khái quát về nhà nước, kiểu nhà nước và hình thức nhà nước, lý luận chung về pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luậtvà vi phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý... Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  doc20p vohoainamct 16-12-2012 243 54   Download

 • Phần 1 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các vấn đề: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, phương pháp hành chính nhà nước.

  pdf74p hoa_loaken91 02-06-2014 926 207   Download

 • Bài giảng Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm trình bày về lý luận chung về nhà nước, nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước, các kiểu và các hình thức nhà nước trong lịch sử.

  pdf24p good_12 28-06-2014 169 36   Download

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính nhà nước trình bày về quản lý hành chính nhà nước; nền hành chính nhà nước; nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf14p cocacola_07 10-11-2015 110 28   Download

 • Bài giảng Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước nhằm trình bày về nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước. Các chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước, các kiểu và các hình thức nhà nước trong lịch sử.

  pdf30p red_12 19-05-2014 105 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý luận chung về nhà nước
p_strCode=lyluanchungvenhanuoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản