intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lý luận về cạnh tranh

Xem 1-20 trên 1343 kết quả Lý luận về cạnh tranh
 • Bài viết "Phát triển nhân lực ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh" sẽ tổng quan cơ sở lý luận về nhân lực ngành du lịch; trình bày thực trạng nhân lực ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh, từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nhân lực ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Các giải pháp sẽ giúp cho các nhà quản lý, các nhà kinh doanh du lịch, các cơ sở đào tạo có thể ứng dụng trong thực tế nhằm phát triển nhân lực ngành du lịch của tỉnh.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

 • Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần VINACONEX 25" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các doanh nghiệp; thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần VINACONEX 5; một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

  pdf119p dianmotminh03 06-06-2024 7 2   Download

 • Máy tính và Internet khiến chúng ta cảm thấy mình thông minh hơn. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin mình cần bất cứ lúc nào, tốc độ nhanh chóng và dữ liệu khổng lồ. Nhưng có thật là chúng ta đang trở nên thông minh hơn? Những tri thức mà chúng ta có thể có liệu có phải là tri thức mà bộ não của chúng ta sở hữu? Cuốn sách "Trí tuệ giả tạo: Internet đã làm gì chúng ta?" sẽ đem đến một câu trả lời mở, đây chính là một phần của cuộc tranh luận không có hồi kết về sức mạnh lẫn mối họa của Internet, của công nghệ tới cuộc sống con người.

  pdf152p zizaybay1102 03-06-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh "Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào - Nghiên cứu từ phía cung" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận và phương pháp luận về đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch theo hướng phát triển du lịch bền vững; đề xuất và kiểm định một mô hình tổng thể với các yếu tố và thuộc tính giá trị và tin cậy cấu thành năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch nước CHDCND Lào theo hướng phát triển du lịch bền vững;...

  pdf263p gaupanda031 03-06-2024 2 2   Download

 • Đề cương bài giảng Quản lý chiến lược kinh doanh cung cấp những kiến thức nền tảng, ban đầu về lí luận và thực tiễn quản trị chiến lược, cung cấp một cái nhìn bao quát và hệ thống toàn doanh nghiệp với hy vọng phần nào giúp cho sự thành công của các bạn trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các giải pháp để phát triển các nhân tố mạnh, làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf208p khanhchi2510 23-04-2024 8 4   Download

 • Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO" được hoàn thành với mục tiêu nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng về NLCT của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO hiện tại, từ đó xác định những tồn tại, hạn chế về NLCT mà công ty cần khắc phục, đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ công ty xây dựng chiến lược nâng cao NLCT của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO.

  pdf150p khanhchi0912 12-04-2024 7 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý kinh tế "Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Thực trạng năng lực cạnh tranh và nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại VietinBank; Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại...

  pdf214p viritesh 01-04-2024 5 5   Download

 • Cuốn sách Tiền đấu với vàng này được tái bản có chỉnh lí và đổi tên từ Sự lụi tàn của đồng tiền của tác giả James Rickards, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế thế giới, qua các phân tích về lý thuyết tài chính và những bước đi của các“ông lớn“ như Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức cũng như các nước đang phát triển.

  pdf312p longtimenosee05 13-03-2024 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông Việt Nam" là trên cơ sở luận giải các cơ sở khoa học (cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh cấp ngành và thực tiễn năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông), xác định rõ những ưu điểm, hạn chế của ngành, thời cơ và thách thức, từ đó đề xuất hướng đi và các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  pdf12p gaupanda015 01-03-2024 5 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kiến trúc "Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội" với mục tiêu đánh giá tổng quan về cải tạo đô thị trên thế giới và ở Việt Nam; đánh giá thực trạng và nhu cầu cải tạo đô thị tại Việt Nam và TP Hà Nội; đề xuất quan điểm, nguyên tắc và giải pháp cải tạo các ô phố phù hợp với điều kiện của TP Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn những giá trị kiến trúc, cộng đồng tại ô phố của Hà Nội nói riêng và đô thị Việt Nam nói chung, góp phần PTĐT bền vững.

  pdf27p gaupanda015 01-03-2024 7 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp; Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  pdf190p vilazada 02-02-2024 11 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường điện cạnh tranh; Thực trạng phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam; Quan điểm, định hướng phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam và một số giải pháp.

  pdf222p vilazada 02-02-2024 13 5   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp vào thực tiễn nhằm phân tích chiến lược cạnh tranh về sản phẩm sơn mài hiện tại cùa Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – dịch vụ Thanh Bình Lê để hoạch định chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm sơn mài của Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Thanh Bình Lê.

  pdf130p boghoado09 05-02-2024 18 6   Download

 • Luận văn "Pháp luật về hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các Ngân hàng thương mại qua thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động khuyến mại, sự cần thiết phải thực hiện hoạt động khuyến mại và nhận diện các hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các ngân hàng thương mại, hậu quả pháp lý của hoạt động khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

  pdf85p canhphuongthanh0201 01-02-2024 21 8   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị "Năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông" được nghiên cứu với mục tiêu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông; trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông đến năm 2030.

  doc25p viplato 02-01-2024 4 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị "Năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông" được nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông; trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông đến năm 2030.

  doc209p viplato 02-01-2024 11 9   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận về năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Thực trạng năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam; Hoàn thiện giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam.

  pdf204p vimarillynhewson 02-01-2024 8 7   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp Việt Nam" trình bày các nội dung: Lý luận về năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Thực trạng năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam; Hoàn thiện giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam.

  pdf25p vimarillynhewson 02-01-2024 2 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản; Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng; Đinh hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

  doc181p vijeff 01-12-2023 17 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2