intTypePromotion=3

Lý thuyết của Modigliani

Xem 1-20 trên 20 kết quả Lý thuyết của Modigliani
 • Bài thuyết trình "Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp (Nhóm 4)" gồm các nội dung chính như sau: Những khái niệm cơ bản, lý thuyết của Modigliani và Miller, quan điểm truyền thống,.., Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvuive00 05-12-2017 40 2   Download

 • Tiểu luận: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày những khái niệm cơ bản về chính sách nợ, và giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết của Modigliani và Miller (mm). Trong thị trường hoàn hảo, giá trị của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn.

  ppt27p blue_12 12-05-2014 355 24   Download

 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức - Xem xét lại từ lý thuyết đến bằng chứng thục nghiệm nhằm cung cấp cho người đọc hiểu biết toàn diện về cổ tức và chính sách cổ tức bằng cách xem xét các lý thuyết chính và các giải thích về chính sách cổ tức bao gồm cả lý thuyết của Miller và Modigliani, chính sách cổ tức cao, ưu đãi thuế, hiệu ứng khách hàng, tín hiệu, và giả thuyết chi phí đại diện.

  pdf37p orange_12 05-06-2014 207 65   Download

 • Thuyết trình: Chính sách cổ tức xem xét lại từ lý thuyết đến thực nghiệm nhằm trình bày về lý thuyết của Miller và Modigliani, chính sách cổ tức cao, chính sách cổ tức thấp, hiệu ứng khách hàng, lý thuyết phát tín hiệu và chi phí đại diện.

  ppt44p big_12 06-06-2014 64 15   Download

 • Tham khảo nội dung bài thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ tác động thế nào đến giá trị doanh nghiệp giúp bạn nắm được các giả định của lý thuyết MM; nội dung, ý nghĩa của 2 định đề và quan điểm truyền thống về giá trị doanh nghiệp.

  pdf32p red_12 19-05-2014 82 10   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf11p bongbongcam 11-08-2010 517 179   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty

  doc5p samsara69 19-04-2011 216 96   Download

 • Nội dung tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về khái niệm chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp, lý thuyết MM, mối quan hệ của chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp và phân tích cấu trúc vốn của Vinamilk.

  pdf34p red_12 19-05-2014 98 30   Download

 • Tiểu luận: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp? nhằm trình bày về lý thuyết Modigliani và Miller (MM), MM trong thực tiễn. Thị trường vốn không hoàn hảo – Quan điểm truyền thống. Trường hợp có thuế, không đồng nhất về rủi ro và kỳ vọng.

  pdf13p red_12 19-05-2014 74 14   Download

 • Thuyết trình: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp? nhằm trình bày về tác động đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, giả định MM. Một chính sách tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cũng tối đa hóa tài sản cổ đông.

  pdf48p red_12 19-05-2014 56 11   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf12p phuonghoangnho 22-04-2010 634 279   Download

 • Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất sinh lợi, quan điểm truyền thống.

  ppt37p blue_12 12-05-2014 373 50   Download

 • Modigliani, Khoả thân (1916) Trong hội hoạ ở phương tây, có một hiện tượng khó giải thích, nếu ta chỉ đơn thuần đứng trên bình diện mỹ học để suy luận, đó là sự thay đổi liên tục từ cách thể hiện, đến quan niệm về cái đẹp, từ ít ra hơn 25 thế kỷ nay, kể từ Platon, trải qua nhiều thời kỳ nghệ thuật, với nhiều trường phái nối tiếp theo nhau.

  pdf9p waduroi 08-11-2012 53 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm hướng tới việc khái quát và so sánh các lý thuyết về cấu trúc vốn nhằm tìm hiểu tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động giá trị công ty.

  pdf159p sohucninh321 09-07-2019 7 3   Download

 • Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty được Modigliani và Miller đưa ra từ năm 1958. Đến nay đã gần nửa thế kỹ trôi qua nhưng nhiều thế hệ sinh viên vẫn bở ngỡ và tỏ ra rất khó hiểu khi bàn về lý thuyết M&M. Vì lẽ đó, phần này tóm tắt các giả định và mệnh đề quan trọng của lý thuyết M&M nhằm giúp cho bạn dễ dàng hơn khi tiếp cận với lý thuyết M&M, trước khi đi sâu vào chi tiết. Lý thuyết M&M dựa trên những giả định quan trọng sau đây:......

  pdf12p ziwan 10-03-2009 1435 321   Download

 • Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty.

  pdf19p xavi1357 15-02-2011 65 62   Download

 • Tiểu luận: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp? nhằm t6rinh2 bày khái niệm chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp. Chính sách ợ ảnh hưởng như thế nào đến giá trị doanh nghiệp?, tác động đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế.

  pdf26p red_12 19-05-2014 96 28   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf13p hiemmuon 01-08-2011 56 15   Download

 • Trong chương 16 này, các bạn sẽ đi sâu tìm hiểu các nghiên cứu xuất sắc về lý thuyết tiêu dùng như: Jonh Maynard Keynes - Tiêu dùng và thu nhập hiện tại, Irving Fisher và sự lựa chọn giữa các thời kỳ, Franco Modigliani và giả thuyết vòng đời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hihihaha10 06-02-2017 31 10   Download

 • Đề tài Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp nêu khái niệm giá trị doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, những phương pháp định giá doanh nghiệp. Tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế (Lý thuyết của M &M - Modigliani & M iller), ý nghĩa tổn quát của định đề , các tỷ suất sinh lợi từ vốn cổ p hần có đòn bẩy tài chính.

  pdf28p wave_12 08-04-2014 42 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý thuyết của Modigliani
p_strCode=lythuyetcuamodigliani

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản