intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro

Xem 1-20 trên 22 kết quả Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro
 • Lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) đã được sử dụng để nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của 1-(4-methoxyphenyl)-2-thiourea (CH3O−PSeU) trong phản ứng với gốc tự do HOO. Ba cơ chế phản ứng là chuyển nguyên tử hydro (HAT), chuyển electron (SET) và cộng gốc tự do (RAF) và các hằng số tốc độ phản ứng đã được khảo sát và tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.

  pdf10p nguaconbaynhay9 03-12-2020 18 0   Download

 • Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử Hydro" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrӧdinger, giải phương trình Schrӧdinger bằng phương pháp tách biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p abcxyz123_09 19-04-2020 34 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của tham số tự do và tính hội tụ của sơ đồ vòng lặp trong việc ứng dụng phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử hyđro gồm có 4 chương với những nội dung về phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử hydro, sử dụng sơ đồ lý thuyết nhiễu loạn tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro, vai trò của tham số tự do trong việc ứng dụng phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử hydro, sử dụng sơ đồ vòng lặp tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro.

  pdf68p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 59 5   Download

 • Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức -Hiểu các bài tập đã giải về ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hyđrô. 2. Kỹ năng - Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hyđrô.

  pdf5p phalinh11 28-07-2011 95 7   Download

 • Mẫu nguyên tử Bohr và hai tiên đề của Bohr (Niels Bohr) - Hệ quả về các quỹ đạo dừng - Các sự chuyển quỹ đạo của e- ứng với sự tạo thành vạch quang phổ và sự tạo thành dãy vạch quang phổ. B. Kỹ năng: - Vận dụng được các tiên đề của Bohr để giải thích sự tạo thành vạch quang phổ và dãy vạch quang phổ.

  pdf4p kata_7 29-02-2012 57 3   Download

 • Bài giảng Nguyên tử - Hạt nhân: Lý thuyết cổ điển về nguyên tử trình bày những nội dung như: Nguyên tử, mẫu nguyên tử của Thomson, mẫu hành tinh nguyên tử (Ernest Rutherford ), mẫu lượng tử nguyên tử (Mẫu nguyên tử Bohr), nguyên tử hydro, quang phổ nguyên tử,... và những nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf25p nhanmotchut_1 04-10-2016 65 7   Download

 • 1. Mẫu nguyên tử Bohr a. Tiên đề trạng thái dừng @. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ hoặc hấp thụ @. Năng lượng nguyên tử ở trạng thái dừng bao gồm động năng của các electron và thế năng của chúng đối với hạt nhân Electron trong nguyên tử Hyđrô đang tồn tại ở trạng thái dừng thứ nhất....

  pdf5p poseidon07 04-08-2011 56 5   Download

 • Giải thích sự tạo thành quang phổ vạch của hyđrô a. Đặc điểm quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hyđrô – Dãy Laiman nằm trong vùng tử ngoại – Dãy Banme có một phần nằm trong vùng tử ngoại và một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, trong phần này có 4 vạch : vạch đỏ H ( = 0,6563m), vạch lam H ( = 0,4861m), vạch chàm H ( = 0,4340m) và vạch tím H ( = 0,4102m) – Dãy Pasen nằm trong vùng hồng ngoại...

  pdf5p poseidon07 04-08-2011 65 5   Download

 • Học sinh vận dụng kiến thức bài “Ứng dụng của Thuyết lượng tử trong nguyên tử Hydrô” để giải các bài trong Sgk. Thông qua bài tập học sinh củng cố hơn về lý thuyết, rèn luyện được kỹ năng giải toán về “Quang phổ vạch” Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. Học sinh làm bài tập ở nhà.

  pdf5p kata_7 29-02-2012 55 4   Download

 • Các nguyên tử là bền vững. Về cơ bản tất cả các nguyên tử tạo nên thế giới hữu hình của chúng ta đã tồn tại hàng tỷ năm. Thế giới sẽ như thế nào giả sử như các nguyên tử liên tục thay đổi sang dạng khác, trong từng một vài tuần hoặc từng một vài năm? Các nguyên tử kết hợp với các nguyên tử khác Chúng dính kết cùng nhau tạo nên các phân tử bền vững và dính kết tạo nên chất rắn. Vốn nguyên tử là không gian rỗng, nhưng ta có thể đứng trên sàn nhà được làm nên từ các nguyên tử...

  pdf21p duylong2091 01-12-2012 101 16   Download

 • Đề tài này có mục tiêu: khảo sát năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro theo sơ đồ vòng lặp bằng phương pháp toán tử và tính bằng số dựa trên ngôn ngữ lập trình Fortran 9.0. Để kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp lặp, nội dung bài báo cáo này chủ yếu khảo sát tính ưu việt giữa hai hướng tiếp cận: Lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong phương pháp toán tử cho việc tìm năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro.

  pdf7p nanhankhuoctai7 01-07-2020 20 0   Download

 • Hoạt tính chống oxy hóa của Aaptamine đã được nghiên cứu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ thông qua hai cơ chế chống oxy hóa chính: Cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển điện tử (SET). Các thông số nhiệt động học đặc trưng bao gồm năng lượng phân ly liên kết (BDE), năng lượng ion hóa (IP) đã được tính toán ở mức lý thuyết M05-2X/6-311++G(d,p) trong nước.

  pdf8p viirene2711 01-10-2020 25 0   Download

 • Tiên đề về trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái dừng có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ Chú ý: Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng bao gồm động năng của các êlêctron và thế năng của chúng đối với hạt nhân. Để tính toán năng lượng của các electron Bo vẫn sử dụng mô hình hành tinh nguyên tử II. ...

  pdf11p titihaudau 11-06-2011 365 63   Download

 • Trong bài báo này, tác giả tiến hành nghiên cứu lý thuyết hoạt tính chống oxi hóa các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ quả măng cụt. Ba cơ chế chính của chất chống oxi hóa đã được nghiên cứu: cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển electron chuyển proton (SETPT) và cơ chế mất proton chuyển electron (SPLET). Các đại lượng: năng lượng đứt liên kết O-H (BDE), năng lượng ion hóa (IE), ái lực proton (PA) và năng lượng chuyển electron (ETE) là các thông số đặc trưng cho ba cơ chế trên cũng được tính trong pha khí và nước.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 127 18   Download

 • Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phương trình Schrodinger, lời giải bằng phương pháp tách biến, hàm sóng toàn phần, các kết luận, kim loại kiềm, momen động lượng và momen từ, hiệu ứng Zeeman, spin của electron, bảng phân loại tuần hoàn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf44p nhanmotchut_1 04-10-2016 76 15   Download

 • Giáo trình bao gồm 8 chương với các nội dung: cấu trúc nguyên tử theo lý thuyết cổ điển; cơ sở của cơ học lượng tử; nguyên tử Hydro trong cơ học lượng tử; nguyên tử nhiều Electron theo cơ học lượng tử; phân tử; sơ lược về Laser; đại cương về hạt nhân; năng lượng liên kết hạt nhân; hiện tượng phóng xạ.

  pdf108p taudayma 27-08-2019 83 7   Download

 • Dưới đây là khóa luận tốt nghiệp Vật lý: So sánh tốc độ hội tụ của sơ đồ lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong ứng dụng phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử Hyđro. Khóa luận trình bày về phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử Hydro sử dụng sơ đồ lí thuyết nhiễu loạn tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro; sử dụng sơ đồ vòng lặp tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro.

  pdf56p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 73 6   Download

 • Khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm hyđro, liti, cacbon, nitơ, oxy, silic, lưu huỳnh, clo và tali vẫn được biết đến trong các tài liệu và sách giáo khoa sẽ được thay đổi. TS. Michael Wieser thuộc đại học Calgary và là thư ký ủy ban về đồng vị và khối lượng nguyên tử thuộc hiệp hội Hóa học và Hóa ứng dụng quốc tế (IUPAC) cho biết, trong hơn 150 năm qua chúng ta vẫn cho rằng khối lượng nguyên tử của các nguyên tố là những hằng số, nhưng...

  pdf2p nkt_bibo41 02-02-2012 89 4   Download

 • Cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl và nguyên tử hydro đã được nghiên cứu bởi Lý thuyết chức năng mật độ (DFT) sử dụng chức năng B3LYP kết hợp với bộ cơ sở 6-311 ++ G (3df, 2p). Bề mặt năng lượng tiềm năng (PES) cho hệ thống C3H3 + H đã được thiết lập. Tính toán của chúng tôi cho thấy phản ứng C3H3 + H có hai kênh lối vào chính: H-trừu tượng và bổ sung.

  pdf8p giesumanh 10-11-2018 52 1   Download

 • Hoạt tính chống oxy hóa của hợp chất 3,4-dihydroxy-cinnamic acid (caffeic acid) và 3-methoxy-4-hydroxycinnamic acid (ferulic acid) được nghiên cứu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT). Ba cơ chế chống oxy hóa chính được nghiên cứu bao gồm cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), chuyển đơn điện tử (SET) và chuyển proton (PT).

  pdf8p caygaocaolon8 07-11-2020 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro
p_strCode=lythuyetluongtucuanguyentuhydro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2