intTypePromotion=3

Lý thuyết quản trị cung ứng

Xem 1-20 trên 189 kết quả Lý thuyết quản trị cung ứng
 • Tham khảo Bài giảng quản trị cung ứng (Ths. Trần Hoàng Giang) - Chương 6: Quản trị vật tư để hiểu : Quản trị cung cứng là gì, quy trình nghiệp vụ của cung ứng vật tư, quản trị vật tư tong nội bộ sản xuất,...

  pdf30p sasu111 14-03-2014 202 49   Download

 • Hệ thống hậu cần kinh doanh thương mại bao gồm nhiều công đoạn, trong đó có công đoạn trực tiếp cung ứng dịch vụ cho khách hàng, gọi là quá trình hậu cần bán hàng - hậu cần trực tiếp (H.1). Như vậy, hậu cần bán hàng là quá trình trực tiếp cung ứng dịch vụ hậu cần cho khách hàng thông qua hành vi mua bán hàng hoá, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng chính xác, với số lượng, chất lượng và cơ cấu hàng hoá phù hợp với nhu cầu khách hàng và chi phí thấp nhất....

  doc25p samurai_pizzacat 11-01-2011 325 148   Download

 • Tiểu luận: Quản trị điều hành lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng trình bày về lý thuyết điều hành chuỗi cung ứng, ứng dụng lý thuyết điều hành chuỗi cung ứng Uniliver Việt Nam, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng Uniliver Việt Nam.

  pdf43p orange_12 05-06-2014 230 71   Download

 • Kho bãi là một bộ phận của hệ thống Logistics, là nơi cất giữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm... trong suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của dây chuyên cung ứng. Đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu trữ và vị trí của hàng hóa được lưu kho.

  pdf21p sasu111 14-03-2014 156 38   Download

 • Kế hoạch cung cấp vật tư phản ánh toàn bộ các giải pháp giải quyết vật tư; Kế hoạch cung ứng vật tư là điều kiện, biện pháp để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện; Xác định nhu cầu vật tư là bước đầu tiên của việc lập kế hoạch cung ứng.

  pdf22p sasu111 14-03-2014 154 35   Download

 • Theo nghĩa rộng: Vận tải là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong không gian. Theo nghĩa hẹp: Vận tải là sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hóa trong không gian khi thỏa mãn đồng thời 2 tính chất: Hoạt động sản xuất vật chất và hoạt động kinh tế độc lập.

  pdf28p sasu111 14-03-2014 91 20   Download

 • Dự trữ là việc lưu trữ những hàng hóa hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng.

  pdf50p sasu111 14-03-2014 69 16   Download

 • Thuyết trình: Quản trị chuỗi cung ứng tại công ty VISSAN nhằm trình bày về các nội dung: sơ lược lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng và ứng dụng lý thuyết phân tích quản trị chuỗi cung ứng tại VISSAN, đánh giá hiệu quả của công tác quản trị chuỗi cung ứng tại VISSAN.

  pdf48p big_12 06-06-2014 419 139   Download

 • Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ hiển thị hoặc thực hiện các xử lí khác đối với thông điệp dữ liệu.

  pdf24p sasu111 14-03-2014 76 19   Download

 • Đề cương ôn Quản trị Học giúp bạn hệ thống các kiến thức từ lý thuyết đến các bài tập tình huống về công tác quản trị tương ứng, nhà quản trị, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm soát,...Cùng tham khảo ôn tập để có kết quả thi tốt nhất.

  doc85p ngocan0710 26-03-2011 1076 423   Download

 • Tiểu luận OCD: Hoàn thiện chuỗi cung ứng công ty cổ phần Kinh Đô nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng, lý thuyết về chuẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng công ty cổ phần Kinh Đô, những kháng cự và ủng hộ từ Nhân Viên, các giải pháp quản trị sự thay đổi.

  pdf12p big_12 09-06-2014 646 214   Download

 • Mục tiêu của đề tài Phân tích chuỗi cung ứng của Công ty Việt Nam NOK (VNN) nghiên cứu lý thuyết về chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung ứng tại công ty Việt Nam NOK (VNN). Đánh giá ưu và nhược điểm của chuỗi cung ứng của VNN.

  pdf21p model_12 22-04-2014 516 178   Download

 • Trình bày kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất trong năm của doanh nghiệp? Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất trong năm của doanh nghiệp Toàn bộ nguồn nguyên vật liệu cần mua trong năm để phục vụ cho sản xuất được thực hiện thông qua kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu của các doanh nghiệp Nội dung của kế hoạch này được thực hiện qua 3 chỉ tiêu Lượng nguyên vật liệu cần dùng Lượng nguyên vật liệu dự trữ ...

  doc0p lichho 03-03-2011 219 74   Download

 • Nội dung của đề tài Giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản trị được thể hiện chủ yếu qua ba phần là cơ sở lý thuyết quản trị, thực trạng ứng dụng lý thuyết đó hiện nay trong việc ra quyết định trong quản trị và cuối cùng là phần kiến nghị của các thành viên trong nhóm.

  pdf29p canon_12 01-04-2014 290 66   Download

 • Chuyên đề 11 Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi và vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các nguồn vốn phi tiền gửi, quản lý nguồn vốn phi tiền gửi, vai trò của vốn chủ sở hữu, thành phần vốn chủ sở hữu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu.

  pdf39p conchimnhai 01-07-2014 113 48   Download

 • Đề tài Phân tích chuỗi cung ứng của Công ty Việt Nam NOK (VNN) nhằm nghiên cứu lý thuyết về chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Việt Nam NOK. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của chuỗi cung ứng của NOK .

  ppt26p top_12 22-04-2014 175 41   Download

 • Chương 2 Phân tích công việc thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm, các phương pháp thu thập thông tin, sử dụng thông tin để phân tích công việc, kết quả của quá trình phân tích công việc, các bước tiến hành phân tích công việc, các ứng dụng của phân tích công việc.

  pdf11p tichtutite 18-06-2014 80 18   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 10: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong doanh nghiệp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của lý thuyết xếp hàng đ/với các DN dịch vụ; đặc điểm của SP dịch vụ, các mô hình xếp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p bautroibinhyen14 16-01-2017 71 9   Download

 • Bài viết "Tài chính hành vi - Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính" nhằm cung cấp kiến thức đến bạn đọc về nội dung và ứng dụng của lý thuyết hành vi tài chính. Lý thuyết này không chỉ dừng lại ở việc giải thích các hành vi không hợp lý của nhà đầu, mà đi xa hơn, nó có thể điều chỉnh các mô hình định giá (bao gồm định giá chứng khoán, sản phẩm phái sinh...

  pdf4p hoadat_1990 12-07-2013 270 55   Download

 • Chương 3 Phân tích mô hình CVP thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản, phân tích điểm hòa vốn, ứng dụng mô hình CVP, phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán & kết cấu hàng bán, hạn chế của mô hình CVP.

  pdf73p holoesinin 13-06-2014 76 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý thuyết quản trị cung ứng
p_strCode=lythuyetquantricungung

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản