Ma trận efe

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ma trận efe
 • Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ

  doc15p timeway 02-08-2012 340 125   Download

 • Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới sẽ ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy phải phân tích đối thủ tiềm ẩn để đánh giá những nguy cơ đó mà họ tạo ra. Một trong các công cụ đó là việc lập một số ma trân cơ bản dưới đây 1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGOẠI VI EFE ( External Factor Evaluation ) Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường bên ngoài...

  pdf14p tae_in2 05-08-2010 566 265   Download

 • Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới sẽ ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy phải phân tích đối thủ tiềm ẩn để đánh giá những nguy cơ đó mà họ tạo ra. Một trong các công cụ đó là việc lập một số ma trân cơ bản dưới đây

  doc15p kimthach1991 15-10-2011 332 160   Download

 • Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ và đưa ra những nhận định về các yếu tố tác động bên ngoài là thuận lợi hay khó khăn cho công ty. Để xây dựng được ma trận này bạn cần thực hiện 05 bước...

  doc15p digiworldhanoi 29-12-2009 536 215   Download

 • CHƯƠNG VI XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 1. Qui trình để xây dựng một chiến lược Giai đoạn ? Các công việc phải thực hiện Phân tích môi trường bên ngoài, liệt kê các cơ hội và nguy cơ. Chuẩn bị dữ ? Xây dựng ma trận EFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh. liệu ? Phân tích môi trường nội bộ của công ty, liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu ? Xây dựng ma trận IFE.

  pdf29p hivu69 03-08-2011 347 117   Download

 • Trên cơ sở phân tích những ảnh hưởng của môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đối với TIME. Ta có thể rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và những thách thức của TIME.

  doc12p hieu_bro 07-11-2013 43 14   Download

 • Tiểu luận Xây dựng chiến lược phát triển nội dung số trong giai đoạn 2010-2014 cho chi nhánh tổng công ty VTC tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dựa trên mô hình hoạch định chiến lược của Fred R.

  pdf41p idol_12 06-05-2014 106 44   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 2 Nghiên cứu môi trường bên ngoài thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: khái niệm môi trường kinh doanh, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh.

  pdf39p bad_12 04-07-2014 95 12   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 nhằm củng cố vị thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu Hoàn Cầu Nha Trang trên thị trường trong nước và quốc tế.

  pdf7p advanger2 06-05-2018 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội cần nắm bắt, nguy cơ cần tránh né cũng như những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Petrolimex Khánh Hòa) đến năm 2020.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 2 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chế biến lâm thủy sản (CPCBLTS) Khánh Hòa đến năm 2020. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở phân tích ma trận IFE, EFE, và phối hợp các nhóm chiến lược thông qua ma trận SWOT.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản