intTypePromotion=1
ADSENSE

Ma trận hiệp phương sai

Xem 1-20 trên 23 kết quả Ma trận hiệp phương sai
 • Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của ma trận hiệp phương sau cạnh đo đến kết quả bình phương sai lưới GPS giới thiệu về ma trận hiệp phương sai của các cạnh GPS, công nghệ GPS, sử dụng toàn bộ ma trận hiệp phương sai để tính trọng số P, mạng lưới GPS cạnh ngắn tại Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, mạng lưới GPS hạng IV khu vực thành phố Vĩnh Yên,...

  pdf7p bigstar19 23-04-2014 85 9   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Mô hình hồi quy bội ( nhiều biến)", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...bằng việc đưa ra những công thức ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai để xem xét khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

  ppt30p huk_colep 17-12-2009 524 286   Download

 • Nghiên cứu nội dung chương 8 gồm có: Tổng quan, các ký hiệu, mô hình 2 chứng khoán, mô hình nhiều chứng khoán, tính toán ma trận hiệp phương sai,...Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p depthat 13-03-2014 177 22   Download

 • Dưới đây là bài giảng Bài 7B: Hồi quy bội. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về mô hình hồi quy bội, các giả thiết của mô hình, ước lượng các tham số, ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai, khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui.

  ppt46p cocacola_10 07-12-2015 49 2   Download

 • Bài viết trình bày một phương pháp định hướng đồng thời cả góc ngẩng và góc phương vị (2D-DOA) các tín hiệu tương quan sử dụng mảng ăng ten hình chữ L với nguồn nhiễu có ma trận hiệp phương sai dạng Toepltiz đối xứng.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 8 0   Download

 • Bài giảng giới thiệu về mô hình hồi quy bội, các giả thiết mô hình, ước lượng các tham số, hệ số xác định, ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai, khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui, kiểm định giả thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt25p nguoibakhong05 18-03-2018 28 1   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp tấn công mẫu có hiệu quả, trong đó việc xác định giá trị bí mật dựa trên tính toán khoảng cách tuyến tính rò rỉ của kênh kề với bộ mẫu của thiết bị. Thí nghiệm tấn công mẫu trong bài báo được thực hiện trên thẻ thông minh ATMEGA8515 được cài đặt thực thi thuật toán mật mã AES-128.

  pdf8p vicolor2711 17-07-2019 6 0   Download

 • Bài viết này trình bày phương pháp xử lý tín hiệu đo gia tốc góc nghiêng của cảm biến gia tốc gắn trên xe lăn điện để cảnh báo hiện tượng đổ ngã trong quá trình di chuyển. Cảm biến gia tốc là cảm biến ADXL345 có tín hiệu trả về là gia tốc góc nghiêng theo ba trục X, Y, Z.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 12 1   Download

 • tìm đáp ứng hiệp phương sai đối với nhiễu trắng (white noise). b) Cú pháp: (Syntax) [P,Q]= covar(a,b,c,d,w) P = covar(num,den,w) [P, Q]= dcovar(a,b,c,d,w) P = dcovar(num,den,w) c) Giải thích: (Description) Covar tính các ngõ ra cố định và đáp ứng hiệp phương sai trạng thái của một hệ thống đối với các ngõ vàonhiễu trắng Gaussian với cường độ w: E[w(t)w(= w(t ) [P,Q]= covar(a,b,c,d,w) tìm đáp ứng hiệp phương sai của hệ không gian trạng thái liên tục. x Ax  Bu y = Cx + Du đối với nhiễu trắng với cường độ w từ tất cả các...

  pdf12p mk_ngoc62 28-10-2010 135 34   Download

 • 3.1. Mô hình hồi quy ba biến 3.2. Các giả thiết của mô hình 3.3. Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến 3.4. Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS 3.5. Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma trận 3.6. Ước lượng của các tham số OLS 3.7. Ma trận hiệp phương sai của

  ppt58p home_12 12-08-2013 126 13   Download

 • Cuối cùng, ứng dụng của chúng ta về cách tiếp cận cấu trúc hiệp phương sai các dữ liệu BHPS cho thấy bằng chứng về sự thiên vị trong việc lập dự toán của các thành phần không đúng khi sử dụng GLS với một ma trận hiệp phương sai V ước tính từ dữ liệu.

  pdf38p banhbeo2 05-11-2011 65 5   Download

 • thứ tự của Taylor g chức năng phi tuyến (θ) là một ước lượng là giá trị thực sự của xung quanh tham số θ. Giải thích lý do tại sao thời hạn cuối cùng là tiệm không đáng kể so với nhiệm kỳ thứ hai. 5,14 Sử dụng Taylor đa biến để mở rộng đầu tiên, cho thấy rằng, nếu ma trận hiệp phương sai tiệm cận của

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 54 2   Download

 • Chương 3 Mô hình hồi quy bội, nội dung trong chương học này trình bày về: Mô hình hồi quy ba biến, các giả thiết của mô hình, ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến, phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS, mô hình hồi quy tuyến tính k biến-phương pháp ma trận, ước lượng của các tham số OLS, ma trận hiệp phương sai.

  pdf58p canhdangxuan 10-04-2014 55 2   Download

 • Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng của bộ lọc Kalman mở rộng cho bài toán định vị cho robot di động. Một hệ logic mờ được sử dụng để hiệu chỉnh theo thời gian thực các ma trận hiệp phương sai của bộ lọc. Tiếp đó, một mạng nơron được cài đặt để hiệu chỉnh các hàm thành viên của luật mờ. Mục đích là để tăng độ chính xác và tránh sự phân kỳ của bộ lọc Kalman khi các ma trận hiệp phương sai được chọn cố định hoặc chọn sai.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 37 2   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án bao gồm: Tổng quan các phương pháp điều khiển hệ thống robot di động mức cao như định vị và cấu trúc dẫn đường; lý thuyết bộ lọc Kalman mở rộng cơ bản ứng dụng định vị robot di động và quy tắc điều chỉnh ma trận hiệp phương sai nhiễu đo; lý thuyết về điều khiển mờ, mạng nơron, quyết định tối ưu đa mục tiêu để xây dựng các đề xuất bộ lọc Kalman cải tiến FNN-EKF cho vấn đề định vị và cấu trúc điều khiển hành vi BBFM; nguyên lý hoạt động của robot di động có kết cấu hai bánh vi sai để làm mô hình mô phỏng và triển khai thực nghiệm trên hệ robot di động thực.

  pdf150p hanh_tv26 03-04-2019 10 2   Download

 • xây dựng 0,95 khoảng tin cậy cho và bằng cách sử dụng các ma trận hiệp phương sai OLS thông thường và . Khoảng OLS nên được dựa trên phân phối t của sinh viên với 47 bậc tự do, và những người khác phải dựa trên sự phân bố .

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 47 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vì sao cần mô hình hồi qui đa biến, mô hình hồi qui tuyến tính 3 biến: dạng hàm, các giả định, ý nghĩa hệ số hồi qui, ước lượng OLS, phương sai của các ước lượng, khoảng tin cậy của các tham số, R2 và R2 hiệu chỉnh (R2), kiểm định giả thiết,...

  pdf52p kyniemchieumua_09 14-12-2017 34 1   Download

 • Để tăng khả năng phát hiện mục tiêu ở radar MIMO kết hợp, người ta sử dụng phân tập dạng sóng, phân tập tần số hoặc phân tập không gian. Tuy nhiên, khả năng phát hiện mục tiêu vẫn bị hạn chế do ảnh hưởng của tán xạ và nhiễu cố ý gây ra. Bài viết này sử dụng phép biến đổi tuyến tính để làm thưa ma trận hiệp phương sai do đó làm giảm độ phức tạp trong tính toán mà vẫn đảm bảo tăng hiệu quả phát hiện mục tiêu của hệ thống.

  pdf5p caplock2711 22-02-2019 15 0   Download

 • Bài viết trình bày một kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần cải tiến dựa trên tính phản xạ bất đối xứng. Các nghiên cứu trước đây vẫn còn một số tồn tại như các tòa nhà dọc theo hướng ra đa và đường giao thông phân hoạch chưa chính xác.

  pdf8p viengland2711 23-07-2019 6 0   Download

 • Thuật toán đề xuất nâng cao độ chính xác định vị mục tiêu trong rađa thụ động sử dụng nguyên lý TDOA đã giải quyết được vấn đề cơ bản là xây dựng được một thuật toán phù hợp để giải hệ phương trình phi tuyến xác định tọa độ mục tiêu trong hệ tọa độ Đê-cac hai chiều {x, y}, và các phân tích toán học của nó cho phép định lượng các phần tử riêng biệt của ma trận hiệp biến và phân tích chi tiết ma trận này về các điều kiện có nghiệm để có thể tính toán sai số định vị mục tiêu.

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ma trận hiệp phương sai
p_strCode=matranhiepphuongsai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản