intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng hồi tiếp

Xem 1-20 trên 2138 kết quả Mạng hồi tiếp
 • Bài viết "Xây dựng bản hướng dẫn khu vực về đồng quản lý nghề cá, áp dụng quyền sử dụng của cộng đồng" cung cấp những nội dung về: quản lý nghề cá quy mô nhỏ bằng tiếp cận đồng quản lý (ĐQL); xây dựng hướng dẫn quốc gia cho hỗ trợ cải tiến quản lý nghề cá quy mô nhỏ thông qua tiếp cận ĐQL; quy mô và khả năng sử dụng bản hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf5p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ bán hàng trực tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về bán hàng trực tuyến; Bán hàng trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử; Bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p dongcoxanh10 06-09-2022 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu triệu chứng học thần kinh: tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hội chứng màng não; Hội chứng tiền đình; Hội chứng tiểu não; Rối loạn dinh dưỡng và cơ tròn; Hội chứng đuôi ngựa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p vibugatti 29-08-2022 8 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn liên văn bản" với mong muốn sẽ giúp người đọc tiếp nhận thơ Nguyễn Quang Thiều với một tâm thế mới. Từ đó cảm nhận được một tiếng thơ hiện đại lấp lánh trí tuệ, sâu thẳm tâm hồn và biến hóa linh hoạt; tạo ra những trường nghĩa mới lạ mang sắc màu huyền ảo, đa nghĩa.

  pdf126p unforgottennight03 27-08-2022 7 1   Download

 • Bài viết Hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phân tích màng bao dữ liệu (DEA) để đo lường hiệu quả kỹ thuật và hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật.

  pdf10p viarrinera 26-08-2022 12 1   Download

 • Bài viết Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường hướng tới xây dựng công cụ PVSDD định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo PVSDD thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

  pdf6p viarrinera 26-08-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu "Tri kiến thức" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ - Xung đột - Xã hội - Nghèo khổ - Thuốc gây nghiện - Tùy thuộc - So sánh - Dục vọng - Lý tưởng - Đạo đức giả; Nhìn thấy và lắng nghe - Nghệ thuật - Cái đẹp - Sự khổ hạnh - Những hình ảnh - Vấn đề - Không gian;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử Trung Hoa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời đại các nghệ sĩ; Văn nghệ phục hưng; Chế độ xã hội của Vương An Thạch; Dân tộc và quốc gia; Cách mạng và phục hưng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf181p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu các sự kiện nổi tiếng thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khởi nghĩa Ti-pô-ni-cơ-rô; Cách mạng Châu Âu 1848; Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; Khởi nghĩa giải phóng dân tộc ở Ấn Độ; Chiến tranh Nam Bắc Mỹ; Minh trị Duy Tân; Chiến tranh Pháp - Phổ; Cuộc khởi nghĩa của Ma-đi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf302p vimelindagates 18-07-2022 4 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam (1973 - 1975); hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền năm (1973-1975). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf314p bakerboys08 15-07-2022 8 3   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Thực trạng và giải pháp của trường Đại học Hùng Vương đánh giá thực trạng hoạt động KH&CN của Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2017-2021 sau khi thực hiện các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và đồng bộ các giải pháp trọng tâm, từ đó làm cơ sở để đề xuất các định hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 16 2   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sẽ không thể đạt được nếu thiếu vốn đầu tư. Bài viết Nguồn vốn FDI vào Việt Nam - cơ hội và thách thức trình bày cơ hội của Việt Nam khi nguồn vốn FDI chảy vào trong nước; thách thức khi nguồn vốn FDI được đầu tư vào Việt Nam.

  pdf12p vigeneralmotors 13-07-2022 11 2   Download

 • Bài viết Lợi thế cạnh tranh và tác động của nguồn vốn FDI đến các doanh nghiệp trong nước thời kỳ hội nhập và phát triển trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI; Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với doanh nghiệp trong nước.

  pdf18p vigeneralmotors 13-07-2022 13 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Phương hướng tiếp cận di sản Hán Nôm" bao gồm các bài thiệu một số tác gia Hán Nôm từ hướng nghiên cứu liên ngành, làm phong phú thêm giá trị văn hóa của di sản Hán Nôm; 11 bài viết nêu lên những đặc điểm chung mang tính khái quát về tình hình phát triển, giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản bi ký Hán Nôm Việt Nam trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi chi tiết.

  pdf405p bakerboys07 05-07-2022 5 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Bác Hồ - Nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không" có ý nghĩa thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là đối với các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân trong việc tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh tinh thần vô giá đó để không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, và nhiệm vụ hàng đầu là quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  pdf148p bakerboys07 05-07-2022 13 1   Download

 • Toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng cho cuộc sống chúng ta, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mang tính toàn cầu. Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như là một cách tiếp cận cơ bản để giải quyết các thách thức quy mô toàn cầu đang gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Một kiểu ngôn ngữ hot trend của giới trẻ hiện nay" tập hợp những cách dùng ngôn ngữ hot trend của giới trẻ trên mạng internet, phân tích những đặc điểm về ngôn ngữ và văn hóa; từ đó góp phần khẳng định bức tranh đa dạng của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam và gián tiếp có những biện pháp phù hợp để bảo vệ, phát triển, hiện đại hóa tiếng Việt.

  pdf6p thanhthanh191 21-06-2022 21 1   Download

 • Bài viết Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu và đánh giá tác động của vốn FDI đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã kết hợp mạng RNN và mô hình thủy văn vào bài toán dự báo dòng chảy lũ theo thời gian thực nhằm mục đích tăng độ chính xác của mô hình dự báo dòng chảy. Mô hình đã tìm ra được bộ thông số tối ưu phục vụ cho việc dự báo được lượng nước lũ trong thời gian tiếp theo dựa vào các bước thời gian trước đó. Điều này có thể giúp nâng cao tính chính xác cho việc mô phỏng dòng chảy.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 10 1   Download

 • Trong bài báo khoa học này, sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và kết quả thực nghiệm của bài toán bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay (thuật toán T) để cập nhật các trị đo GNSS theo cách tiếp cận hiện đại xử lý số liệu mạng lưới trắc địa mà không phải bình sai lại mạng lưới GNSS đã có từ trước, đáp ứng yêu cầu hiện đại của hệ thống thông tin trắc địa quốc gia.

  pdf10p viirenerosenfeld 26-05-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mạng hồi tiếp
p_strCode=manghoitiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2