Mạng lưới nông thôn

Xem 1-20 trên 52 kết quả Mạng lưới nông thôn
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p cugiai1311 01-11-2012 53 9   Download

 • Nội dung của bài báo cáo trình bày về khủng hoảng trên thế giới, xu hướng trên Thế giới và tại Việt Nam, sự lựa chọn của mạng lưới nông dân nòng cốt, cơ hội phát triển "Nông nghiệp sinh thái" miền núi, khái niệm về "Nông nghiệp sinh thái", chiến lược tiếp cận và các giải pháp ngắn hạn.

  pdf22p kloi1234 17-09-2017 88 4   Download

 • Giáo trình Sử dụng và quản lý thiết bị điện trong mạng điện nông nghiệp: Phần 2 trình bày nội dung quản lý và vận hành lưới điện hạ áp nông thôn. Nội dung phần 2 gồm 3 chương, trình bày máy và thiết bị điện trong lưới điện hạ áp, tính chọn và lắp đặt các phần tử điện lưới điện nông thôn, quản lý và vận hành lưới điện hạ áp nông thôn.

  pdf205p 326159487 17-05-2012 267 118   Download

 • Dự án bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. Dự án cải tạo đất dốc theo các mô hình kinh tế trang trại và nông lâm kết hợp... -Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, cần chú ý ưu tiên các dự án: Dự án về cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông ở các khu vực trọng điểm. Dự án cải tạo hệ thống điện và cung cấp điện. Dự án cải tạo thủy lợi, nâng cao công suất tưới tiêu, cung cáp nước sạch. + Dự án đầu tư...

  pdf18p songsongcuoc 11-06-2011 209 115   Download

 • Nhiệm vụ của địa lý kinh tế hiện nay là tổ chức kinh tế-xã hội theo lãnh thổ. Vì vậy việc phân vùng kinh tế(đặc biệt là phân vùng kinh tế tổng hợp), quy hoạch vùng, quy hoạch hệ thống dân cư, các vùng thành phố, các trung tâm đầu mối công nghiệp, mạng lưới dịch vụ...

  ppt31p lethuylinhthuylinh 16-06-2010 281 94   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p thanhthao100 05-11-2011 268 74   Download

 • Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, các thành phần kinh tế cũng trở nên đa dạng và phong phú. Điều đó đòi hỏi các dịch vụ ngân hàng cũng phải không ngừng mở rộng. Đồng thời, để thực hiện chiến lược lâu dài nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) đã liên tục lập thêm những chi nhánh mới.

  pdf29p chipchip1122 17-03-2013 131 59   Download

 • Mạng l-ới điểm dân c- nông thôn là một yếu tố lãnh thổ rất quan trọng, có ảnh h-ởng quyết định đến việc bố trí hạ tầng cơ sở cho cả vùng. Việc bố trí hợp lý các điểm dân c- tạo điều kiện để tổ chức tốt công tác quản lý hành chính, điều hành kinh tế và phục vụ các nhu cầu văn hoá, xã hội cho ng-ời dân. Những điểm dân c- lớn ở nông thôn mang dáng dấp đô thị đ-ợc xây dựng sẽ tạo điều kiện cải thiện đáng kể đời sống của ng-ời dân.

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 118 50   Download

 • Trong những năm qua, nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu được những thành tựu to lớn, góp phần giảm nghèo, tạo thu nhập và công ăn việc làm cho một bộ phận lực lượng lao động ở nông thôn, đóng góp tích cực cho kinh tế nông nghiệp nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

  doc65p xuanbinhkido 07-11-2012 122 43   Download

 • Những quy định chung Mạng lưới đường giao thông nông thôn là bộ phận giao thông địa phương nối tiếp với hệ thống đường quốc gia nhằm phục vụ sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp và phục vụ giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội của các làng xã, thôn xóm. Mạng lưới này nhằm bảo đảm cho các phương tiện cơ giới loại trung, nhẹ và xe thô sơ qua lại.

  pdf31p luongquang83 26-03-2013 275 40   Download

 • Giáo trình Phát triển mạng lưới khuyến nông lâm - MĐ06: Khuyến nông lâm giúp người học biết được trình tự các bước tổ chức câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích qua đó tìm ra những nông dân điển hình tiên tiến. Thông qua mô đun giúp cho người học hiểu rõ hơn về nông thôn, nông nghiệp và nông dân từ đó có thái độ đúng trong công tác khuyến nông lâm.

  pdf27p minhminh_2 02-12-2014 53 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá của tín dụng đối với giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam với mục tiêu đề xuất một số gợi ý chính sách để cải thiện mức sống cho người nghèo ở nông thôn Việt Nam, bao gồm: Đơn giản hóa thủ tục vay vốn và mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng; điều chỉnh chính sách lãi suất ở nông thôn;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 32 9   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về đời sống văn hóa xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung về nghèo, thu nhập, chi tiêu và mạng lưới xã hội, an sinh xã hội, văn hóa và giáo dục. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 29 9   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động đến sự biến đổi trong gia đình, cộng đồng xóm giềng ở nông thôn. Sự biến đổi nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự phát triển của đô thị hóa, của tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khu vực phát triển mạnh theo hướng đô thị, con người sống theo lối sống đô thị, nghề nghiệp của cư dân đa dạng, quan hệ xóm giềng của họ sẽ thay đổi.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 25 5   Download

 • Bài viết dưới đây là kết quả của một nghiên cứu nhỏ được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009 ở làng Duy Tắc, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định dựa trên cơ sở lý thuyết về mạng lưới họ hàng lấy cá nhân làm trung tâm, nhằm tìm hiểu vai trò của mạng lưới này trong các hoạt động kinh tế ở Duy Tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p nganga_08 12-10-2015 13 4   Download

 • Bài viết "Mạng lưới tổ chức phi chính thức ở nông thôn trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay" trình bày cách thống kê, phân loại và mô tả mạng lưới, mức tham gia của người dân vào trong mạng lưới, ý nghĩa xã hội của các tổ chức phi chính thức trong đời sống làng xã hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 12 2   Download

 • Bài viết "Mở rộng mạng lưới dạy nghề một nhiệm vụ lớn của Hội nông dân Việt Nam" trình bày về áp lực việc gia tăng lao động ở nông thôn, nguồn lực đầu tư cho dạy nghề đang tăng dần, hướng tới mục tiêu 1 triệu lao động có nghề mỗi năm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p nghe0210 25-03-2016 24 1   Download

 • Bài viết "Tìm hiểu thực tế chăm sóc con cái của phụ nữ nông thôn" giới thiệu đến các bạn cách tiếp cận các cơ sở chăm sóc chính thức của hộ gia đình nông thôn, mạng lưới chăm sóc phi chính thức, mối quan hệ chăm sóc phi chính thức và chăm sóc chính thức,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 17 1   Download

 • Bài viết An sinh gia đình tại nông thôn Nam bộ hiện nay phân tích một số xu hướng xã hội đã và đang xảy ra làm suy giảm khả năng đáp ứng của gia đình đó là: Sự biến động về sở hữu đất, cơ hội nông nghiệp, cơ hội sinh kế có được từ mạng lưới trao đổi kinh tế nông thôn.

  pdf12p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 6 1   Download

 • Bài viết "Y tế nông thôn: Bài toán chưa có lời giải đúng" trình bày về một số tình hình y tế cơ sở ở nông thôn, những cơ sở kinh tế xã hội hiện nay của việc xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, vai trò, chức năng hệ thống cơ sở y tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản