intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu ghi danh sách

Xem 1-20 trên 80 kết quả Mẫu ghi danh sách
 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu ghi danh sách các nguồn giống đã được công nhận

  pdf4p dauhuthiu 27-09-2010 103 4   Download

 • Mẫu danh sách công nhân viên được tham gia đào tạo là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách cán bộ, công nhân viên được tham gia đào tạo. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin khóa đào tạo, thời gian và địa điểm đào tạo, toàn bộ danh sách thông tin nhân viên được đào tạo... Để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu tuyển dụng và training nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

  doc1p vrohtovitamin 13-06-2019 52 1   Download

 • Mẫu Danh sách học viên tham gia đào tạo là mẫu bảng danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách các cán bộ, công nhân viên tham gia khóa đào tạo và toàn bộ thông tin cần thiết cần được ghi rõ trong bảng sanh sách này. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

  doc1p vrohtovitamin 13-06-2019 44 1   Download

 • Mẫu danh sách các công nhân viên nghỉ việc là mẫu bảng danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách các cán bộ, công nhân viên đã nghỉ việc và lý do nghỉ việc, toàn bộ thông tin cần thiết cần được ghi rõ trong bảng sanh sách này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 78 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập danh sách (sở lđtbxh) và tờ trình (ubnd tỉnh) đề nghị thủ tướng chính phủ cấp lại bằng tổ quốc ghi công', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p den_huyenbi 26-07-2010 219 10   Download

 • Mẫu Quản lý danh sách kế hoạch công việc liệt kê chi tiết các công việc cần làm trong thời gian tới hoặc trong ngày giúp nhân viên ghi nhớ các công việc cần làm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls9p lottexylitol 18-07-2019 108 10   Download

 • Danh sách việc cần làm đơn giản và trợ năng này sử dụng bảng và định dạng có điều kiện. Thêm hàng cho nhiệm vụ mới, đặt mức độ ưu tiên, ngày và ghi chú. Sau khi bạn đặt mức độ hoàn thành là 100 %, Excel sẽ tự động đánh dấu mục là đã hoàn thành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls1p lottexylitol 18-07-2019 26 0   Download

 • Danh sách nhân viên trực văn phòng công ty ghi lại ngày trực của nhân viên nhằm truy cứu trách nhiệm khi có yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls1p lottexylitol 18-07-2019 18 0   Download

 • Mẫu Danh sách thâm niên nhân viên ghi lại số năm làm việc của nhân viên giúp quản lý theo dõi, nâng lương và khen thưởng cho nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls2p lottexylitol 18-07-2019 11 0   Download

 • Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh Phạm vi kinh doanh: STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Năm tốt nghiệp Nơi cấp bằng Công việc được phân công …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên ...

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 326 17   Download

 • MẪU DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) PHÒNG GD&ĐT:.................................... CƠ DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TT 1 2 ... Họ và tên Ngày sinh Quê quán Chuyên môn đào tạo Trình độ Đơn vị công tác Chức vụ Thâm niên giảng dạy/môn Ghi chú

  pdf2p muananghe 01-08-2013 145 10   Download

 • Lập danh sách (Sở LĐ-TB&XH) và tờ trình (UBND tỉnh) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày hoàn chỉnh lập thủ tục gửi về Bộ Lao động- Thương binh và...

  pdf4p chooicha 16-12-2010 111 6   Download

 • ĐƠN VỊ: DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2011) (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Biểu 1b Stt Họ và tên Chức vụ, Ngày sinh Giới tính chức danh Ngày Mã ngạch tháng lương năm hiện tuyển hưởng dụng Thời gian Ngày đóng BHXH từ tháng Thời gian Tổng năm bổ khi được Tỷ lệ % Mốc nâng tính thời Thời gian Thời gian nhiệm bổ nhiệm hưởng tại thời phụ cấp gian gián đoạn hưởng Ghi chú điểm ngày thâm niên chính chính phụ cấp đóng (nếu có) 5% 30/4/2011...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 255 6   Download

 • Mẫu số 6 Tên cơ sở đánh giá: BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Chứng chỉ chuyên môn về HK và các VBCC khác - Kiểm soát đường dài, tiếp cận, tại sân (rada và non radar) Số TT Họ và tên ( ngày sinh) Giới tính Chức vụ, đơn vị công tác Huấn luyện viên không lưu, đơn vị … Trình độ học vấn Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...) Chuyên môn đang làm Kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn (Ghi quá trình công tác) - Từ tháng/năm đến tháng/năm làm KSđường dài …… - Từ tháng/năm đến tháng/năm...

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 83 6   Download

 • DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: …..............................……….Số đăng ký : TTH - ...................... Tên chủ phương tiện: ............................................................................................ Địa chỉ: ................................................................................................................... Tên thuyền trưởng: ....…….............………………… Số bằng (CCCM):…............. Tuyến tham quan, du lịch:………………………………………………...........……… Thời gian rời bến: hồi ........giờ….., ngày....../........./20…........

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 80 5   Download

 • Mẫu số 8a-CBH MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ……………… Tháng …. quý … năm … STT A A I. Họ và tên B Số sổ 1 Địa chỉ 2 Số tiền chưa nhận (đồng) 3 Ghi chú 4 Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau Chế độ …. 1 2 II. Số không in danh sách chi trả tháng sau Chế độ … Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) Chế độ … ...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 193 4   Download

 • Mẫu số S01-CBH MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 4 Tạm dừng từ tháng, năm 5 Đã chi trả hết tháng, năm 6 Ghi chú (số tài khoản ATM) 7 Đã hưởng lại từ tháng, năm 8

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 224 4   Download

 • Mẫu 18b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHỈNH LÝ (THU HỒI) GCNQSDĐ Dự án Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TT MSHS Họ tên Địa chỉ liên hệ Quyết định thu hồi đất Số cấp, ngày cấp, đơn vị cấp TBĐ Số thửa Diện tích Diện tích thu hồi trên GCNQSDĐ Ghi chú

  pdf1p muananghe 01-08-2013 78 4   Download

 • Mẫu số 12-CBH DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …… năm ……. BHXH huyện …………….. Xã, phường: …. Phương thức chi trả………………………… Nguồn kinh phí: …………………………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 3 Số tiền điều chỉnh Điều chỉnh từ tháng, năm Số tiền được hưởng sau điều chỉnh (đồng) 7 Số tiền được truy lĩnh (đồng) 8 Số tiền phải thu hồi (đồng) 9 Ghi chú (số tài khoản ATM) ...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 105 3   Download

 • DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN ĐÃ BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở (Tính từ ngày Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của TTCP có hiệu lực đến ngày……………..) Diện Tồng Tên hộ gia đình, tích , diện Địa chỉ nhà STT cá nhân mua nhà khuôn tích sử đất đất viên dụng (m2) (m2) Tổng số tiền bán (đồng) Tổng cộng Đã nộp Chưa nộp Ghi chú

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 74 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu ghi danh sách
p_strCode=maughidanhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2