Mô hình đánh giá rủi ro môi trường

Xem 1-20 trên 47 kết quả Mô hình đánh giá rủi ro môi trường
 • Phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p bautroibinhyen8 17-12-2016 195 87   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu về đánh giá rủi ro trong quản lý môi trường được viết với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường, mô hình đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro môi trường cho xí nghiệp vận chuyển số 1, đánh giá độc tố chất thải, đánh giá đặc tính rủi ro quản lý rủi ro cho nguồn thải, biện pháp phòng ngừa ứng phó đối với các sự cố rủi ro, kết luận.

  ppt70p nguyenquangminh1612 16-08-2016 76 30   Download

 • Là bước đầu tiên của đánh giá rủi ro môi trường(ĐRM), cung cấp dự báo định tính cho các tác động môi trường, liệt kê những khả năng có thể xảy ra của các nguồn nguy hại, đánh giá mức độ của các mối nguy hại tiềm tàng. Có thể nhận biết mối nguy hại bằng nguồn gốc, hình thức phát tán chính vào môi trường.

  ppt26p peheo_3 18-08-2012 217 76   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm ra những cách tiếp cận mới trong đo lường, đánh giá rủi ro ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong luận án này.

  pdf0p langtuthangpro 03-09-2014 467 160   Download

 • Luận văn: Đánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng Lâm Đồng với mục tiêu nghiên cứu hiện trạng xói mòn và tình trạng sử dụng đất đai, xây dựng mô hình đánh giá rủi ro XMĐ tiềm ẩn, đề xuất những biện pháp bảo vệ và sử dụng đất đai bền vững.

  pdf0p hoangliensonnhi 22-07-2013 186 51   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu nền kinh tế với hai tài sản rủi ro; danh mục thị trường; chia tách rủi ro tổng cộng của danh mục thị trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài giảng 11: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)".

  pdf10p hera_01 06-04-2016 30 5   Download

 • Báo cáo khoa học: Mô phỏng rủi ro xói mòn vùng cảnh quan đồi núi trên cơ sở sử dụng số liệu viễn thám và mô hình mất đất phổ quát hiệu chỉnh (Rusle) với mục đích nghiên cứu là mô phỏng và đánh giá rủi ro xói mòn vùng cảnh quan đồi núi huyện Hương Trà trên cơ sở sử dụng mô hình mất đất phổ quát hiệu chỉnh và dữ liệu viễn thám trong môi trường các phần mềm GIS và viễn thám.

  pdf11p phalinh15 12-08-2011 93 27   Download

 • Ứng dụng mô hình Markowitz ở Việt Nam Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết của Markowitz cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro phi hệ thống đối với các nhà đầu tư. Danh mục đầu tư của chúng ta sẽ gồm 5 cổ phiếu: AGF, GIL, GMD, NKD, REE. I.Mục thiết lập mô hình Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf15p butmaulam 28-10-2013 102 27   Download

 • Đánh giá rủi ro là một công cụ quan trọng để thông báo các loại quyết định xã hội. Khi kết quả bất lợi (ví dụ như, thương tích ô tô) được quan sát trực tiếp, đánh giá rủi ro thường đơn giản và ít liên quan đến các giả định có vấn đề. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp đánh giá rủi ro là một quá trình phức tạp bởi vì thông tin nguy cơ không thể đo trực tiếp. Điều này đòi hỏi việc sử dụng các mô hình phức tạp liên quan đến các giả...

  pdf13p bengoan741 22-12-2011 45 8   Download

 • Trong khi lĩnh vực đánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA) đang di chuyển về hướng nhiều hơn hệ thống, cũng như thực tế hơn, đánh giá, nhưng ít hướng dẫn trên làm thế nào để tích hợp các mối quan hệ phức tạp có thể tồn tại trong môi trường bị ảnh hưởng bởi áp lực tự nhiên và con người. Các nhà nghiên cứu đang bắt đầu để kêu gọi và để phát triển các thủ tục mô hình chất lượng sẽ giúp tích hợp các thành phần (Harris et al 1994;. Dambacher, Li, và Rossignol 2003).

  pdf38p hoakimthienduong 20-12-2011 43 7   Download

 • Đánh giá nguy cơ Codorus Creek là đánh giá rủi ro quy mô khu vực thứ hai sử dụng các mô hình nguy cơ tương đối (RRM) được công bố (Obery và Landis 2002). Codorus Creek đầu nguồn (bên trái) ở Pennsylvania là một ví dụ tuyệt vời của thách thức của việc thực hiện đánh giá rủi ro ở mức độ này và với nhiều loại căng thẳng. Nằm trong lưu vực là một nhà máy giấy, một khu vực phát triển đô thị, nông nghiệp, câu cá giải trí, và nguồn nước cho thành phố York.

  pdf24p hoakimthienduong 20-12-2011 41 7   Download

 • Đánh giá rủi ro sinh thái khu vực đã được tiến hành cho sông núi lưu vực ở Tasmania, Australia. Các mô hình nguy cơ tương đối (RRM) đã được sử dụng trong kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) giải thích. các bên liên quan giá trị được sử dụng để phát triển thiết bị đầu cuối đánh giá, và những căng thẳng trong khu vực và môi trường sống được xác định.

  pdf27p hoakimthienduong 20-12-2011 38 6   Download

 • Chúng tôi đã tiến hành một đánh giá rủi ro khu vực sinh thái cho các điểm Cherry (CP) khu vực ở miền bắc Whatcom County, Washington bằng cách sử dụng các mô hình nguy cơ tương đối (RRM).

  pdf34p hoakimthienduong 20-12-2011 34 5   Download

 • Tính bền vững của nguồn tài nguyên đòi hỏi phải quyết định làm công cụ dự đoán khác nhau phương án quản lý sẽ tác động đến nhiều khía cạnh của một hệ sinh thái, cho phép quyết định rằng kết quả tối ưu hóa trong khi giảm thiểu rủi ro. Mô hình khái niệm phát triển như là một phần của mô hình nguy cơ tương đối (RRM) đánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA) có thể được sử dụng như một công cụ tiên đoán như vậy.

  pdf16p hoakimthienduong 20-12-2011 28 4   Download

 • Kể từ khi phát minh ra mô hình đánh giá rủi ro trong đầu những năm 1980, nguy cơ đánh giá quá trình và sản phẩm của nó đã trở thành yếu tố chính trong công cộng và môi trường Y tế ra quyết định. Mặc dù phương pháp đánh giá rủi ro và chính sách Kể từ khi có thay đổi đầu những năm 1980, nguy cơ đánh giá mô hình cơ bản vẫn Tương đối ổn định. Điều này làm cho nó có thể tạo ra một đánh giá rủi ro để phù hợp ...

  pdf13p gaucon_ngoan 26-12-2011 27 4   Download

 • Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 này gồm 5 chương. Nội dung gồm giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính, mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro, phân tích & quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, mô hình đa nhân số và lý thuyết định giá có lợi.

  pdf316p namde03 19-03-2013 363 167   Download

 • Trong các nghiên cứu gần đây của ông settor anediku "kiễm tra độ căng thẳng của hệ thống ngân hàng Gana, sử dụng phương pháp VAR". Settor Amediku đã cho rằng có mối quan hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng.

  pdf76p muathi2013 18-05-2013 148 66   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Lợi nhuận và rủi ro - no pain, no gain" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, danh mục đầu tư hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về Tài chính ngân hàng.

  pdf39p silentlovect 28-09-2015 54 15   Download

 • onte Carlo mô phỏng đánh giá rủi ro là một ý tưởng tương đối mới, có thể bằng cách tăng sức mạnh máy tính đã trở thành có sẵn cho các nhà khoa học môi trường trong những năm gần đây. Ý tưởng cơ bản là để có một tình huống mà có là một nguy cơ liên quan với một biến nhất định, chẳng hạn như tăng tỷ lệ mắc ung thư khi có những cấp độ cao của một hóa chất trong môi trường. Mức độ của hóa chất sau đó được mô hình hóa như một chức...

  pdf8p tuongmatdo 13-12-2011 50 11   Download

 • Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống ngân hàng thích ứng để hỗ trợ...

  doc90p nhaquantritaiba 15-06-2011 213 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô hình đánh giá rủi ro môi trường
p_strCode=mohinhdanhgiaruiromoitruong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản