intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô hình hồi quy đơn

Xem 1-20 trên 210 kết quả Mô hình hồi quy đơn
 • Nghiên cứu này tập trung làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy với bộ dữ liệu của 29 doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố đòn bẩy tài chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) và tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân tích hồi quy; Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Hệ số xác định và kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; Dự báo; Đơn vị trong mô hình hồi quy tuyến tính; Một số dạng hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan, cung cấp cho người học những kiến thức như giới thiệu; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; khoảng tin cho mô hình hồi quy; kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 Hồi quy tuyến tính đơn, cung cấp cho người học những kiến thức như giới thiệu; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; phân tích tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p boghoado028 13-03-2024 2 0   Download

 • Mục tiêu của việc lựa chọn nhà cung cấp là mua được vải, giảm rủi ro, tối đa hóa giá trị, phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp. Tùy từng đơn hàng may mặc, doanh nghiệp có mức độ lựa chọn nhà cung cấp khác nhau, nhưng điều này còn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

  pdf7p vijeff 27-11-2023 10 5   Download

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo: Chương 3 Phương pháp phân tích hồi quy, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình hồi quy đơn; Mô hình hồi quy bội; Suy diễn thống kê và dự báo; Ước lượng khoảng tin cậy; Kiểm định giả thuyết thống kê; Dự báo từ mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hoahogxanh05 24-11-2023 5 5   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: kinh tế lượng về chuỗi thời gian; giới thiệu tổng quan các mô hình ARIMA; tính dừng; kiểm định tính dừng; các mô hình tự hồi quy; mô hình trung bình di động; mô hình ARMA; mô hình ARIMA;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p caongulam 10-11-2023 16 7   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để ước tính năng suất trứng cộng dồn, số trứng/mái/tuần của gà Mía. Thí nghiệm được tiến hành tại Xí nghiệp Chăn nuôi gà Mía Hadinco, thị xã Sơn Tây, Hà Nội từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 và theo dõi năng suất trứng cộng dồn từ tuần tuổi 23 (tuần đẻ 0) đến tuần tuổi 74 (tuần đẻ 51).

  pdf8p vioracle 25-09-2023 5 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định cách đo lường nghèo đa chiều và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng nghèo đa chiều. Nhóm tác giả chọn mẫu đại diện ở Đồng bằng sông Cửu Long (450 quan sát của 3 tỉnh, 3 huyện và 9 Xã), kết hợp sử dụng hàm hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hộ nghèo với cách tiếp cận đa chiều tăng lên so với cách tiếp cận đơn chiều. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều bao gồm: Trình độ văn hóa; ngành nghề; quy mô diện tích; tiếp cận tín dụng; tham gia bảo hiểm y tế; có sử dụng dịch vụ viễn thông và khoảng cách đến trạm y tế.

  pdf13p kimphuong1128 20-09-2023 12 4   Download

 • Bài viết áp dụng mô hình nhu cầu thương mại (trade demand function) để đánh giá tác động của an toàn thực phẩm đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng bao gồm biến đơn giá hàng thủy sản tại thị trường Hoa Kỳ để làm rõ hơn động lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf12p kimphuong1124 28-08-2023 15 5   Download

 • Nội dung của luận văn gồm có 3 chương, cụ thể như sau: Mô hình hồi quy, các kỹ thuật học máy áp dụng cho bài toán dự đoán; Phân tích và đánh giá dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT Tây Ninh; Xây dựng mô hình dự đoán tập khách hàng có nguy cơ cao, hỗ trợ đơn vị tiếp cận chăm sóc, cũng như định hướng được những chính sách ứng phó và phát triển dịch vụ. Phân tích và đánh giá kết quả đạt được.

  pdf37p trankora03 05-08-2023 5 3   Download

 • Cuốn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Phú Thọ” nhằm cung cấp những thông tin để các cấp, các ngành đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trên cơ sở đó xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển các cơ sở này trong các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của vùng và của cả nước.

  pdf169p hoangnhanduc06 14-04-2023 7 4   Download

 • Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 1 gồm có những chương cụ thể như sau: Chương 1: ôn tập xác suất; chương 2: hồi quy đơn biến; chương 3: hồi quy đa biến; chương 4: lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định; chương 5: các dạng hàm mô tả; chương 6: vấn đề đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p runthenight07 13-03-2023 14 6   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức sinh kế của người dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tập trung tìm hiểu việc lựa chọn phương thức sinh kế của các hộ gia đình ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này gồm (1) định tính nhằm khám phá và xác định các biến nghiên cứu; và (2) định lượng nhằm ước lượng, kiểm định mô hình, trình bày dữ liệu nghiên cứu bằng thống kê mô tả và kỹ thuật hồi quy Binary Logistic.

  pdf7p vimalfoy 08-02-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 2 - Mô hình hồi quy đơn biến" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu mô hình hồi quy đơn biến; Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thiết của hồi quy đơn biến; Các phân tích; Ứng dụng thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf42p kimphuong1001 11-02-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - Hồi quy và tương quan" được biên soạn với các nội dung sau: Làm quen với hồi quy; Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến; Tương quan tuyến tính; Tương quan giữa các biến định tính; Hồi quy tuyến tính đa biến; Hồi quy với biến định tính; Hồi quy phi tuyến; Thực hành phân tích dữ liệu bằng hồi quy tuyến tính với Excel/SPSS. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf90p kimphuong59 01-02-2023 20 3   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 7 Phân tích hồi quy và dự báo trong kinh doanh, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tương quan giữa hai biến; Mô hình hồi quy tuyến tính đơn; Mô hình hồi quy bội; Phân tích dự báo theo chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 12-01-2023 86 3   Download

 • Bài viết "Giải pháp nhà máy thông minh cho doanh nghiệp" giới thiệu việc triển khai nhà máy thông minh là một chiến lược khôn ngoan không chỉ doanh nghiệp lớn với vốn đầu tư FDI cao mà còn cả những đơn vị với quy mô vừa và nhỏ cũng cần cân nhắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự cần thiết của hồi quy bội; Phương pháp ước lượng OLS; Sự phù hợp của hàm hồi quy; Một số dạng mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangtrang0906 23-12-2022 5 2   Download

 • Bài viết Mô hình tổ chức chính quyền đô thị - nút thắt về thể chế cần tháo gỡ cho sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam trình bày những bất cập hiện tại trong mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành; Sự không phù hợp về tính chất và vị trí của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành; Một số đề xuất về mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

  pdf15p viporsche 25-10-2022 14 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2