intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình quản lý điểm đến

Xem 1-20 trên 198 kết quả Mô hình quản lý điểm đến
 • Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý điến đến du lịch của Đà Nẵng, sự tồn tại và hiệu quả của phương thức, mô hình quản lý điểm đến nhằm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch, so sánh với các điểm đến cạnh tranh trong nước và khu vực. Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới, các nước trong khu vực, và trong nước (nếu có) về mô hình quản lý điểm đến nhằm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm.

  pdf27p quaymax7 19-09-2018 57 4   Download

 • Luận án nghiên cứu thực hiện phân tích đánh giá mô hình quản lý Carnaval Hạ Long trong giai đoạn 2010–2014 làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp đưa Carnaval Hạ Long thực sự trở thành một sự kiện hấp dẫn công chúng, tăng độ biết đến và ưa thích đối với điểm đến Hạ Long; từ đó bước đầu xây dựng mô hình khuyến nghị để quản lý những sự kiện đặc biệt khai thác di sản văn hóa, hội nhập quốc tế và có khả năng thu hút khách du lịch. Mời các bạn tham khảo.

  pdf246p sutihana 06-12-2016 53 7   Download

 • Báo cáo " Mô hình quản lý tiền trong gia đình- một số vấn đề đặt ra qua nghiên cứu trường hợp tại Lộc Hoà, Nam Định" Bài viết nghiên cứu về mô hình quản lý tiền trong hộ gia đình hiện nay có những đặc điểm gì và tác động đến quyền quyết định các công việc giữa vợ và chồng như thế nào trong gia đình

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 66 4   Download

 • Khái niệm quản lý đã có từ thời thượng cổ, từ khi con người biết sống quây quần thành bộ lạc, phương thực quản lý phức tạp và tinh tế dần theo đà tiến hoá và tổ chức của xã hội. Quản lý liên quan mật thiết đến sinh hoạt của xã hội, đến nếp suy nếp nghĩ của từng thành viên trong từng tổ chức.

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 616 208   Download

 • Năng lực cạnh tranh điểm đến là phạm trù đa diện được cấu thành bởi tổ hợp các yếu tố gồm điều kiện tài nguyên, cơ sở hạ tầng du lịch, cơ chế chính sách quản lý điểm đến du lịch... Sử dụng số liệu điều tra với 696 chuyên gia gồm các nhà quản lý và doanh nghiệp, và mô hình phương trình cấu trúc, nghiên cứu này đã xác định 7 nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch.

  pdf11p byphasse043256 12-01-2019 28 2   Download

 • Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó có thể giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh ngay lập tức so với các mô hình quản lý truyền thống hay không ?

  pdf7p thyanhzzz 11-10-2010 82 15   Download

 • Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó có thể giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh ngay lập tức so với các mô hình quản lý truyền thống hay không?

  pdf9p minhminh0506 23-11-2010 73 10   Download

 • Trong chương này, ta giới thiệu một số từ và khái niệm sẽ được sử dụng ở phần sau. Ngành quản lý công nghiệp quan tâm đến những quyết định giúp doanh nghiệp: Sản xuất vào thời điểm thích hợp. Tung ra những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Với mức chi phí đảm bảo được hoạt động lâu dài của doanh nghiệp . Đây cũng chính là ba khái niệm mà ta sẽ thấy xuyên suốt trong toàn bộ cuốn sách này: việc làm chủ kỳ hạn, chất lượng và giá cả. Quản lý công nghiệp không bao gồm tòan bộ các chức...

  doc31p khatvong20072001 29-07-2010 362 192   Download

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM: Chất lượng vốn là điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Ngày nay chúng ta biết đến một mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM) đã thành công rực rỡ ở Nhật. Để cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm, dịch vụ quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một biện...

  pdf14p tulip_12 14-01-2013 423 123   Download

 • Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, đã cụ thể hoá quan điểm quản tài nguyên nước: Quản lý tài nguyên nước phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông. Bài viết "Thống nhất quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông nhằm phát triển bền vững" phân tích các nguyên tắc, nhiệm vụ và các tiêu chí để xây dựng mô hình quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên nước theo lưu vực sông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p khanhlongct 30-11-2015 76 19   Download

 • Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó có thể giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh ngay lập tức so với các mô hình quản lý truyền thống hay không ? Nguyên tắc tổ chức quản lý theo mô hình truyền thống hay còn gọi cách tiếp cận theo hàng dọc là chuyên môn hóa dựa trên chức năng các phòng ban, bộ phận trong công ty và tối...

  pdf5p loveyou4ever9999 06-07-2010 269 143   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: khái niệm về chất lượng sản phẩm, phân loại chất lượng sản phẩm, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, một số quan điểm về quản lý chất lượng sản phẩm và các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng sản phẩm,...

  pdf36p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 134 28   Download

 • Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó có thể giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh ngay lập tức so với các mô hình quản lý truyền thống hay không ?

  pdf7p mina005 20-09-2010 62 9   Download

 • Bài viết này nhằm đánh giá khả năng triển khai thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp thông qua các yếu tố then chốt là con người và hệ thống quản lý, theo một tiến trình tiếp cận từ tầm nhìn đến nhận thức, hiểu biết và kế hoạch hành động của doanh nghiệp hướng đến thực thi chiến lược thực sự.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 32 11   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu hiện tượng phân nhánh của các điểm cân bằng với đối chiều 2 xảy ra trong mô hình đối lưu nhiệt, liên quan đến chu trình chứa hai điểm cân bằng với điều kiện cộng hưởng trong các giá trị riêng của điểm cân bằng. Bằng cách kết hợp phương pháp Lyapunov-Schmidt, phép phân thớ và lý thuyết hệ động lực chúng tôi phân tích một cách đầy đủ hiện tượng phân nhánh. Khảo sát số bằng các phần mềm AUTO và Mathematica khẳng định tính đúng đắn của các kết quả nhận được....

  pdf11p sunshine_7 22-07-2013 45 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam trình bày tổng quan về thẻ điểm cân bằng, cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu thẻ điểm cân bằng, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 292 127   Download

 • Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một chính phủ hiện đại và hiệu quả là một trong những điểm trọng tâm trong quá trình xã hội hóa thông tin, phát triển dân chủ và củng cố bộ máy chính quyền các cấp . Hiện nay, mô hình Chính phủ điện tử (e-government) đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội. ...

  pdf59p buiduong_1 07-12-2012 288 101   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước Lào gồm 3 chương với các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu phân tán, ưu nhược điểm của cơ sở dữ liệu phân tán; chiến lược phân tán, phương pháp thiết kế, phương pháp phân mảnh, phân bố cho các mảnh; bài toán, mô hình và các yêu cầu quản lý của hệ thống quản lý nhân sự trong Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

  pdf27p nluu9184 13-05-2014 261 63   Download

 • Mục tiêu chính của luận án là nhằm đề xuất mô hình đánh giá toàn diện các thành phần thuộc hình ảnh của một điểm đến ở Việt Nam (ví dụ nghiên cứu điểm đến du lịch ở Nghệ An) như một điểm đến du lịch đối với khách du lịch nội địa, là một trong những bước cơ bản trong marketing điểm đến du lịch trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

  pdf180p change03 06-05-2016 184 67   Download

 • Sử dụng mô hình DEA trong đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất tác động đến tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về các phương pháp tiếp cận đánh giá. Ưu và nhược điểm của các phương pháp, mô hình DEA.

  pdf20p red_12 17-05-2014 245 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1137 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình quản lý điểm đến
p_strCode=mohinhquanlydiemden

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2