intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình xác suất của tổng thể

Xem 1-20 trên 21 kết quả Mô hình xác suất của tổng thể
 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mẫu ngẫu nhiên được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm mẫu; mô hình xác suất của tổng thể và mẫu; các tham số đặc trưng của mẫu; phương pháp tính các số đặc trưng của mẫu.

  ppt78p thuytrang_9 04-09-2015 100 15   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) - Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên trình bày tổng thể về mẫu ngẫu nhiên, các số đặc trưng của tổng thể, khái niệm mẫu, mô hình xác suất của tổng thể và mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p nguoibakhong03 25-03-2018 42 2   Download

 • Khi nghiên cứu về một vấn đề người ta thường khảo sát trên một dấu hiện nào đó, các dấu hiệu này thể hiện trên nhiều phần tử. Tập hơn các phần tử mang dấu hiệu được gọi là tổng thể hay đám đông ( population). Ví dụ: Nghiên cứu tập hợp gà trong một trại chăn nuối ta quan tâm đến dấu hiệu trọng lượng. Nghiên cứu chất lượng học tập của sinh viên trong một trường đại học ta quan tâm đến dấu hiệu điểm.......

  pdf10p doxuan 13-07-2009 1418 419   Download

 •  Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn  Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc  Biến giả và Kiểm định tính ổn định cấu trúc của mô hình  Hồi qui tuyến tính từng khúc  Biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)  Mô hình Probit và Logit  Biến bị chặn: mô hình Tobit .Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có 2 loại...

  pdf36p 123968574 26-06-2012 333 87   Download

 • Khái niệm: Biểu thức toán học và dạng đồ thị của nó dùng để mô phỏng cho quy luật phân bố của đại lượng quan sát được gọi là phân bố lý thuyết. Việc mô hình hoá các quy luật cấu trúc tần số trong thực tiễn và nghiên cứu nông lâm nghiệp có ý nghĩa to lớn. Một mặt nó cho biết các quy luật phân bố vốn tồn tại khách quan trong tổng thể, mặt khác các quy luật phân bố này có thể biểu thị một cách gần đúng bằng các biểu thức toán học cho phép xác định tần suất hoặc tần số...

  doc19p sonkhanh 29-11-2010 207 21   Download

 • Hàm lượng polyphenol tổng số, anthocyanin tổng số và khả năng chống oxi hóa của quả sim chín thu hái tại Hòa Bình được xác định. Kết quả cho thấy quả sim là nguồn polyphenol lớn có thể ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dược. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ: loại dung môi, nồng độ dung môi, nhiệt độ, pH và thời gian đến hiệu suất thu hồi polyphenol đã được xác định, Mô hình mô tả quá trình tách chiết polyphenol từ quả sim Y = f(nồng độ methanol, pH, nhiệt độ, thời gian) đã được xây dựng.

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 108 20   Download

 • Bài báo này sử dụng các mô hình dự báo xám bao gồm GM (11) và DGM (11) để dự báo lượng khí thải CO2, mức tiêu thụ năng lượng tái tạo và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho Việt Nam. Hiệu suất của GM (11) và DGM (11) mô hình được trình bày để so sánh độ chính xác dự báo của hai mô hình dự báo trên. Sau đó, mô hình tốt nhất đã được thực hiện để dự đoán giá trị tương lai của khí thải CO2 Việt Nam, mức tiêu thụ năng lượng tái tạo và GDP trong 5 năm tới.

  pdf6p kethamoi1 20-11-2019 21 3   Download

 • Hầu hết các mô hình tính toán tuổi thọ sử dụng của KCBT hiện tại do xâm nhập clorua được tính theo phương pháp xác định, tức là tuổi thọ sử dụng của KCBT được xác định là một giá trị duy nhất dẫn đến biên độ sai số lớn. Thiết kế độ bền của KCBT dựa trên phương pháp xác suất có thể xác định chính xác phạm vi xác suất sự cố do tính đến độ phân tán của các tham số trong mô hình. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là trình bày thiết kế độ bền của KCBT ở vùng khí quyển biển do xâm nhập clorua theo phương pháp xác xuất dựa trên mô phỏng Monte Carlo.

  pdf10p thayboitinhyeu 02-03-2020 6 0   Download

 • Nghiên cứu này chú trọng vào các đặc trưng số cơ bản của tổng các biến ngẫu nhiên mà trong đó các biến của quá trình ngẫu nhiên là phụ thuộc và có phân phối không chuẩn. Nội dung nghiên cứu trình bày các vấn đề cơ sở bao gồm hàm mật độ xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối gamma, các đặc trưng số cơ bản của phân phối gamma, mô hình tự hồi quy gamma bậc 1 (GAR(1), các biến ngẫu nhiên GAR(1) và tổng của các biến ngẫu nhiên GAR(1). ...

  pdf8p phalinh16 17-08-2011 54 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy 2 biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hồi quy, mô hình hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu, ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu-OLS, phân bố xác suất của các ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf49p bautroibinhyen11 03-01-2017 38 2   Download

 • Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu truyền thống khi tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đều sử dụng hàm Cobb-Douglas và ước lượng đóng góp của lao động và vốn theo phương pháp hồi quy hoặc hạch toán tăng trưởng, tuy nhiên kết quả có thể chưa chính xác. Bài viết đưa ra một cách tiếp cận khác để giải thích những hạn chế của mô hình Solow đã đăng trong Thông tin khoa học Thống kê số 2 năm 2017, thông qua cách tính toán các yếu tố liên quan đến tăng trưởng bằng mô hình đầu vào - đầu ra.

  pdf5p fennik 18-11-2019 20 0   Download

 • Các mức độ của hiện t-ợng kinh tế - xã hội Các mức độ của hiện t-ợng kinh tế - xã hội phản ánh quy mô, khối l-ợng, các quan hệ tỷ lệ so sánh, đặc điểm điển hình về mặt l-ợng của hiện t-ợng nghiên cứu bao gồm nhiều đơn vị cùng loại, đánh giá độ biến thiên của tiêu thức, tình hình phân phối các đơn vị tổng thể. Các mức độ của hiện t-ợng kinh tế - xã hội đ-ợc thể hiện bằng các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: - Số tuyệt đối. - Số t-ơng...

  pdf20p vitconmengu 14-08-2011 139 46   Download

 • Nghiên cứu này điều tra các mối quan hệ giữa lãnh đạo và danh tiếng lãnh đạo tổng thể. Thử nghiệm thực nghiệm trên 293 nhân viên toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc, xác nhận tính hợp lệ của cả Trung Quốc Implicit Quy mô lãnh đạo [CILS] [1] và các biện pháp danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo được sử dụng trong nghiên cứu. CILS có bốn chiều nhưng chỉ hai trong số này - Hiệu suất mục tiêu (0,49) và Đạo đức cá nhân (0,27) có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 35 2   Download

 • Pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSSC) được chế tạo theo quy trình lắp ráp riêng phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Pin đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng 8%, dòng ngắn mạch 17,5 mA/cm2 , thế mạch hở 0,752 V và hệ số lấp đầy 0,62, tương đương với các nghiên cứu trên thế giới. Độ bền của pin được khảo sát trong điều kiện thử nghiệm gia tốc ở 85o C trong 1.000 giờ, cho thấy tính năng của pin suy giảm đáng kể, hiệu suất giảm còn 0,83%, dòng ngắn mạch 2,5 mA/cm2 , thế mạch hở 0,621 V và hệ số lấp đầy 0,535.

  pdf6p caothientrangnguyen 02-04-2020 31 1   Download

 • Trong thực tế để có thể xác định được ứng suất và từ đó tính được hàm lượng cốt thép dùng cho kết cấu công trình, người ta mới chỉ mô hình hóa quá trình làm việc của bê tông mà chưa đề cập đến ảnh hưởng của cốt thép nằm trong kết cấu đó. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cốt thép tới sự phân bố ứng suất trong bê tông chịu lực phức tạp nhằm làm rõ khả năng chịu lực của cốt thép trong kết cấu và ảnh hưởng...

  pdf7p maithuyhanh 29-09-2009 327 72   Download

 • Hóa hữu cơ nghiên cứu các đặc tính lý hóa của hợp chất, đánh giá mức độ phản ứng cũng như xác định tính chất của chúng ở trạng thái tinh khiết, trong dung dịch, hỗn hợp và các dạng khác. Các nghiên cứu về phản ứng hữu cơ có thể kể đến bao gồm việc chuẩn bị cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ, nghiên cứu mức độ hoạt động của phản ứng, cũng như nghiên cứu các mô hình lý thuyết trên máy tính (in silico). Mời các bạn cùng tham khảo Bài tiểu luận Hóa hữu cơ dưới đây để nắm rõ hơn về nội dung chi tiết.

  doc38p ben1102 04-10-2014 353 53   Download

 • Trị số thay đổi của nhiệt độ E - mô đun đàn hồi của bê tông Ngoài ra, trong thiết kế có thể sử dụng các bảng biểu trực tiếp tra tính ra mội lực tại đỉnh vòm, chân vòm và một số điểm khác dưới tác dụng của các tải trọng: áp lực nước phân bố đều, không đều, trọng lượng bản thân và sự thay đổi nhiệt độ, không cần phải thông qua tính toán xác định các hằng số hình dạng và hằng số tải trọng. c. Biến vị chân vòm Trong quá trình tính toán ứng...

  pdf6p phuoctam50 12-08-2011 45 3   Download

 • Điện thoại di động mang đầu gối arthroplasty (MBKA) có lợi thế tiềm năng so với cố định thông thường có chứa tổng arthroplasty đầu gối (TKA). Bằng cách cho phép không bị quay trục, MBKA có thể cung cấp phù hợp khớp lớn hơn mà không có một xác suất tăng của nới lỏng do tăng mô-men xoắn trục.

  pdf10p socnau1 20-12-2011 54 3   Download

 • Chương 4 trình bày về "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đơn biến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về phương sai của nhiễu, kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, các tổng bình phương độ lệch,...

  pdf35p sangbanmai_0906 17-01-2018 48 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định điều kiện tối ưu của quá trình thu hồi La3+ từ xúc tác cracking tầng sôi (FCC) thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết. Phương pháp phản ứng bề mặt được áp dụng trên cơ sở quy hoạch thực nghiệm theo phương pháp Box-Behnken. Hiệu suất thu hồi của cation đất hiếm và nhôm là các hàm mục tiêu với nồng độ HNO3 (X1 , mol/lít), nhiệt độ chiết (X2 , o C), thời gian (X3 , phút) là các biến độc lập. Mô hình toán học được sử dụng để làm rõ mối liên hệ giữa các biến độc lập đến hiệu quả quá trình thu hồi.

  pdf7p quenchua 27-09-2019 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình xác suất của tổng thể
p_strCode=mohinhxacsuatcuatongthe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2