intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Mô phỏng động lực phân tử

Xem 1-20 trên 183 kết quả Mô phỏng động lực phân tử
 • Nghiên cứu dựa trên phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ kết hợp gần đúng liên kết chặt (Density Functional Theory based Tight Binding - DFTB) để dự đoán lý thuyết một họ đa hình rỗng mới của ZnO bằng cách tiếp cận từ trên xuống. Hình thù của các thành tố cơ bản cho phép thu được họ cấu trúc nano ZnO xốp mật độ thấp với kênh rỗng hình lục giác.

  pdf9p danhvi95 05-12-2018 7 3   Download

 • Chúng tôi sử dụng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) để nghiên cứu các hiện tượng động học trong hệ SiO2 lỏng. Các hiện tượng động học được phân tích thông qua cơ chế chuyển đổi giữa các ô phối trí SiOx->SiOx+-1 và OSiy->OSiy+-1. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các chuyển đổi chỉ xảy ra thường xuyên với một vài ô phối trí và có mối tương quan với nhau.

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 8 3   Download

 • Mẫu hạt nano có cấu trúc tinh thể, các nguyên tử tinh thể fcc và hcp liên kết tạo thành đám tinh thể. Các nguyên tử thuộc cấu trúc tinh thể có thể được chia ra làm tinh thể lõi và vỏ. Các nguyên tử fcc và hcp lõi có thế năng thấp nhất rồi đến các nguyên tử fcc và hcp vỏ, và các nguyên tử vô định hình có thế năng lớn nhất. Lớp ngoài cùng của các mẫu hạt nano Ni hầu hết là các nguyên tử fcc vỏ, hcp vỏ và vô định hình.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 9 1   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 15 7   Download

 • Cấu trúc của vật liệu aluminosilicate đã được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Các đặc trưng cấu trúc của vật liệu được phân tích thông qua phân bố Osimplex và T- simplex. Bên cạnh đó, các đặc trưng khác như hàm phân bố xuyên tâm và phân bố số phối trí ở các áp suất khác nhau cũng được xem xét và thảo luận, các kết quả nghiên cứu được so sánh với số liệu mô phỏng và thực nghiệm trước đây.

  pdf8p danhvi10 22-11-2018 15 2   Download

 • Vật liệu GeO2 pha thủy tinh được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử ở nhiệt độ 300 K trong dải áp suất từ 0 đến 90 GPa. Sự phân tách đỉnh thứ nhất của hàm phân bố xuyên tâm cặp Ge-Ge do hai yếu tố: sự chuyển đổi các đơn vị cấu trúc GeOx (x = 4, 5 và 6) và sự hình thành các liên kết góc, cạnh và mặt giữa các đơn vị cấu trúc này. Đỉnh thứ hai xuất hiện ở hàm phân bố xuyên tâm cặp O-O là do các đơn vị liên kết OGe3 gây ra.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 11 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, sự thay đổi mực nước trung bình và cao nhất hàng năm tại khu vực cửa sông Mã trong thế kỷ 21 được tính toán từ mô hình động lực biển quy mô khu vực có độ phân giải cao. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, không chỉ Đồng bằng sông Cửu Long mà còn nhiều khu vực khác ở nước ta, như cửa sông Mã, cũng có khả năng chịu tác động rất lớn từ nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

  pdf8p hanh_tv24 29-03-2019 4 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của vật liệu đa lớp CrN/AlBN/CrN bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Cơ tính của các mẫu mô phỏng được nghiên cứu thông qua quá trình biến dạng đơn trục. Mô-đun đàn hồi E được xác định từ đường cong ứng suất - biến dạng nhận được qua quá trình biến dạng đơn trục.

  pdf6p viuzumaki2711 08-05-2019 2 0   Download

 • Một số đặc tính thủy động lực học không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều đã được nghiên cứu bằng phần mềm FAST từ phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL). Lý thuyết động lượng phần tử cánh (BEM) được áp dụng để thiết kế cánh tuabin với prophin S814.

  pdf6p viboruto2711 16-05-2019 1 0   Download

 • Bài báo sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết về sự ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ đến vi cấu trúc và tính chất khuếch tán thông qua việc phân tích độ dài liên kết TO, T-T, phân bố góc T-O-T, O-T-O (T đại diện cho Al và Si , hệ số khuếch tán của các nguyên tử Al, Si, O, bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 29 3   Download

 • Luận án nghiên cứu về động lực học cuốn protein trong môi trường tế bào bằng phương pháp mô phỏng, trong đó tập trung nghiên cứu quá trình cuốn và thoát ra của protein mới sinh sau dịch mã tại đường hầm ribosome và ảnh hưởng đám đông đại phân tử lên quá trình cuốn protein. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p lovivivi000 21-12-2016 11 2   Download

 • Bài báo này tập trung phân tích đặc trưng thủy động lực vực nước Bình Cang - Nha Trang qua hai mô hình: ECOSMO (sai phân hữu hạn) và FEM (phần tử hữu hạn) trên cơ sở so sánh với số liệu đo đạc mới nhất của đề tài VAST 07. 04/11-12. Các kết quả mô phỏng dòng chảy theo mùa bằng mô hình FEM ở vùng nghiên cứu thể hiện rõ sự xuất hiện các dòng xoáy cục bộ trên đỉnh đầm Nha Phu.

  pdf12p miulovesmile 09-10-2018 22 0   Download

 • Bài viết dựa trên bộ truyền bánh răng Cycloid thông thường đề xuất bộ truyền bánh răng Cycloid bao kép mới, mô tả phương pháp bao kép và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của các bộ truyền. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền.

  pdf7p viryucha2711 20-04-2019 5 0   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số hệ số khí động quan trọng của tên lửa chống tăng B-72 khi xoay quanh trục dọc bằng phương pháp mô phỏng số trong ANSYS.CFX. Kết quả nhận được được so sánh với kết quả mô phỏng tên lửa không quay và được dùng làm cơ sở dữ liệu đầu vào của chương trình mô phỏng động lực học bay và hệ thống mô phỏng bán tự nhiên tên lửa B-72.

  pdf7p thithizone 16-07-2019 4 2   Download

 • Các mẫu vật liệu khối Ni được mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử với thế nhúng Sutton-Chen. Các mẫu khối được nung nóng đến 2000 K rồi làm nguội nhanh xuống tới 300 K với các tốc độ làm nguội 2x10^14 K/s, 4x10^13 K/s, 4x10^12 K/s và 4x10^11 K/s. Với tốc độ làm lạnh nhanh 2x10^14 K/s, mẫu có cấu trúc hoàn toàn là vô định hình.

  pdf12p viengland2711 23-07-2019 2 0   Download

 • Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Khởi động chương trình Start All Program Proteus 6 Professional ISIS 6 Professional.

  pdf10p quyettv08 11-11-2010 809 474   Download

 • Bài bào đề cập đến phương pháp nghiên cứu động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền ( CCTKTT) động cơ đốt trong bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình tính toán dao động cưỡng bức cơ cấu trục khuỷu thanh truyền được thiết lập nhờ phần mềm ANSYS ( Mỹ), FEM tools (Bỉ). Kết quả tính toán dựa trên mô hình này rất phong phú nó cho phép nghiên cứu động lực học CCTKTT một cách toàn diện hơn.......

  pdf7p trannhu 04-08-2009 1834 399   Download

 • Mô hình hóa động lực học Quadrotor Modeling of Quadrotor dynamics Đào Văn Hiệp, Trần Xuân Diệu, Phùng Thế Kiên Trường HVKTQS e-Mail: xuandieuvtl@gmail.com Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến, Trường Đại học bách khoa Tp. HCM Phản biện 2: PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp, Trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng. ....

  pdf7p titinz 25-06-2013 98 30   Download

 • Luận án gồm 4 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về các phương tiện tự hành dưới nước (AUV) và phương pháp mô hình hóa, mô phỏng, thực thi hệ thống điều khiển. Chương 2, chương 3 đưa ra quy trình phân tích, thiết kế và thực thi điều khiển của tàu lặn không người lái tự hành cỡ nhỏ đã lựa chọn theo công nghệ hướng đối tượng. Chương 4 trình bày các kết quả thử nghiệm và đánh giá. Cuối cùng là kết luận và kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

  pdf141p change01 06-05-2016 48 16   Download

 • Thụ thể hoá học truyền tín hiệu vận động 11.1 Mở đầu Các tế bào thường có khả năng đáp ứng cao đối với các tín hiệu từ môi trường xung quanh của chúng. Những ví dụ về các đặc tính cơ bản này là: sự di chuyển của vi khuẩn về phía có chất dinh dưỡng, phát hiện ánh sáng bởi các tế bào võng mạc, sự giải phóng các phân tử cung cấp năng lượng bởi các tín hiệu hormon lúc đói và sự cảm ứng biệt hóa bởi các yếu tố sinh trưởng.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 76 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô phỏng động lực phân tử
p_strCode=mophongdonglucphantu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản