intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô phỏng động lực phân tử

Xem 1-20 trên 226 kết quả Mô phỏng động lực phân tử
 • Mô phỏng động lực phân tử nhằm nghiên cứu biến đổi theo thời gian của một hệ thống tương tác, tích phân phương trình chuyển động của hệ; một số nét cơ bản của kỹ thuật MDS, kết quả mô phỏng sử dụng MDS thông qua nghiên cứu chuyển động của các ion trong vật liệu siêu dẫn Iốt bạc với một số mô hình máy tính khác nhau.

  pdf13p kinhdovanhoa 10-09-2019 12 0   Download

 • Nghiên cứu dựa trên phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ kết hợp gần đúng liên kết chặt (Density Functional Theory based Tight Binding - DFTB) để dự đoán lý thuyết một họ đa hình rỗng mới của ZnO bằng cách tiếp cận từ trên xuống. Hình thù của các thành tố cơ bản cho phép thu được họ cấu trúc nano ZnO xốp mật độ thấp với kênh rỗng hình lục giác.

  pdf9p danhvi95 05-12-2018 17 3   Download

 • Chúng tôi sử dụng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) để nghiên cứu các hiện tượng động học trong hệ SiO2 lỏng. Các hiện tượng động học được phân tích thông qua cơ chế chuyển đổi giữa các ô phối trí SiOx->SiOx+-1 và OSiy->OSiy+-1. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các chuyển đổi chỉ xảy ra thường xuyên với một vài ô phối trí và có mối tương quan với nhau.

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 47 4   Download

 • Mẫu hạt nano có cấu trúc tinh thể, các nguyên tử tinh thể fcc và hcp liên kết tạo thành đám tinh thể. Các nguyên tử thuộc cấu trúc tinh thể có thể được chia ra làm tinh thể lõi và vỏ. Các nguyên tử fcc và hcp lõi có thế năng thấp nhất rồi đến các nguyên tử fcc và hcp vỏ, và các nguyên tử vô định hình có thế năng lớn nhất. Lớp ngoài cùng của các mẫu hạt nano Ni hầu hết là các nguyên tử fcc vỏ, hcp vỏ và vô định hình. Dựa trên động lực học, kết quả mô phỏng trong công trình này đã chỉ ra một số tính chất cấu trúc của nano Ni trong quá trình làm nguội nhanh.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 25 1   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử được sử dụng để nghiên cứu vi cấu trúc và cơ tính của Si3N4 vô định hình (VĐH) khi nhiệt độ thay đổi từ 300 K đến 900 K tại các mật độ ρ1= 2,4 g.cm-3 , ρ2= 2,8 g.cm-3 và ρ3= 3,1 g.cm-3 . Cấu trúc vi mô của các mẫu mô phỏng được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí, phân bố góc và phân bố lỗ hổng.

  pdf8p vimoscow2711 28-08-2020 3 0   Download

 • Vi cấu trúc của silica lỏng khi nén mô hình 19998 nguyên tử ở nhiệt độ 3500 K trong khoảng áp suất 0 đến 45 GPa đã được nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố góc liên kết, phân bố đơn vị phối trí (ĐVPT), mô phỏng đã phát hiện cấu trúc hình học của các ĐVPT và trật tự tầm gần hầu như không thay đổi theo áp suất, trong khi tỉ phần các ĐVPT và trật tự tầm trung thay đổi mạnh.

  pdf6p viconandoyle2711 29-08-2019 15 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu cấu trúc và các tính chất của vật liệu ở mức độ nguyên tử, cụ thể giúp chúng ta thấy một cách rõ ràng các pha cấu trúc, các quá trình chuyển pha cấu trúc và sự tạo thành các đám, các vùng linh động trong các chất lỏng nghiên cứu.

  pdf7p quenchua7 07-08-2020 7 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện trên các mô hı̀nh 2 chiều của vật liệu Penta-silicene thu được qua quá trình nén dưới áp suất cao từ trạng thái vô định hình. Phương pháp mô phỏng động lực học phân tử được áp dụng cho quá trình làm lạnh từ 1000 K đến 300 K, sau đó được hồi phục theo thời gian (ủ nhiệt). Cấu trúc và tính chất nhiệt động của các mô hình được phân tích qua hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối vị, góc liên kết, số vòng liên kết, khoảng cách giữa các nguyên tử, năng lượng và nhiệt dung riêng.

  pdf14p sabiendo 02-01-2020 22 0   Download

 • Tài liệu với các nội dung: phân tích, thiết kế cấu trúc 3D; phần động học; thiết kế quỹ đạo; mô phỏng Open GL; động lực học; thiết kế bộ điều khiển... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  doc159p tu123asd 31-10-2019 39 8   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 31 7   Download

 • Cấu trúc của vật liệu aluminosilicate đã được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Các đặc trưng cấu trúc của vật liệu được phân tích thông qua phân bố Osimplex và T- simplex. Bên cạnh đó, các đặc trưng khác như hàm phân bố xuyên tâm và phân bố số phối trí ở các áp suất khác nhau cũng được xem xét và thảo luận, các kết quả nghiên cứu được so sánh với số liệu mô phỏng và thực nghiệm trước đây.

  pdf8p danhvi10 22-11-2018 35 3   Download

 • Vật liệu GeO2 pha thủy tinh được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử ở nhiệt độ 300 K trong dải áp suất từ 0 đến 90 GPa. Sự phân tách đỉnh thứ nhất của hàm phân bố xuyên tâm cặp Ge-Ge do hai yếu tố: sự chuyển đổi các đơn vị cấu trúc GeOx (x = 4, 5 và 6) và sự hình thành các liên kết góc, cạnh và mặt giữa các đơn vị cấu trúc này. Đỉnh thứ hai xuất hiện ở hàm phân bố xuyên tâm cặp O-O là do các đơn vị liên kết OGe3 gây ra.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 29 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, sự thay đổi mực nước trung bình và cao nhất hàng năm tại khu vực cửa sông Mã trong thế kỷ 21 được tính toán từ mô hình động lực biển quy mô khu vực có độ phân giải cao. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, không chỉ Đồng bằng sông Cửu Long mà còn nhiều khu vực khác ở nước ta, như cửa sông Mã, cũng có khả năng chịu tác động rất lớn từ nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

  pdf8p hanh_tv24 29-03-2019 14 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của vật liệu đa lớp CrN/AlBN/CrN bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Cơ tính của các mẫu mô phỏng được nghiên cứu thông qua quá trình biến dạng đơn trục. Mô-đun đàn hồi E được xác định từ đường cong ứng suất - biến dạng nhận được qua quá trình biến dạng đơn trục.

  pdf6p viuzumaki2711 08-05-2019 10 0   Download

 • Một số đặc tính thủy động lực học không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều đã được nghiên cứu bằng phần mềm FAST từ phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL). Lý thuyết động lượng phần tử cánh (BEM) được áp dụng để thiết kế cánh tuabin với prophin S814.

  pdf6p viboruto2711 16-05-2019 11 0   Download

 • Để đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC (chở container) do Việt Nam sản xuất, phân tích động lực học kết cấu cho mô hình phần tử hữu hạn của khung giá chuyển hướng đã được thực hiện với tải trọng thay đổi trên miền thời gian có được từ kết quả mô phỏng động lực học đa vật thể với kích thích từ đường ray không bằng phẳng. Tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng được tính toán trên cơ sở phương pháp ứng suất danh nghĩa và đánh giá theo QCVN 87-2015-BGTVT.

  pdf10p thayboitinhyeu 02-03-2020 10 0   Download

 • Trong lĩnh vực khai thác khí và condensate, việc xử lý dòng lưu chất phụ thuộc vào áp suất từng giếng và áp suất tại đầu vào hệ thống công nghệ xử lý. Để có thể tiếp tục thu hồi khí và condensate tại các giếng đã suy giảm áp suất đồng thời với các giếng khác vẫn cho sản lượng và áp suất ổn định, thông thường các phương pháp sử dụng thiết bị bề mặt được nghiên cứu đánh giá tính khả thi về kỹ thuật cũng như đảm bảo hiệu quả kinh tế. Hai phương án dùng thiết bị bề mặt thông thường là máy nén khí ướt 3 pha và Ejector.

  pdf11p kequaidan6 10-07-2020 21 0   Download

 • Các mẫu vật liệu khối Ni được mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử với thế nhúng Sutton-Chen. Các mẫu khối được nung nóng đến 2000 K rồi làm nguội nhanh xuống tới 300 K với các tốc độ làm nguội 2x10^14 K/s, 4x10^13 K/s, 4x10^12 K/s và 4x10^11 K/s. Với tốc độ làm lạnh nhanh 2x10^14 K/s, mẫu có cấu trúc hoàn toàn là vô định hình.

  pdf12p viengland2711 23-07-2019 71 5   Download

 • Bài báo sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết về sự ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ đến vi cấu trúc và tính chất khuếch tán thông qua việc phân tích độ dài liên kết TO, T-T, phân bố góc T-O-T, O-T-O (T đại diện cho Al và Si , hệ số khuếch tán của các nguyên tử Al, Si, O, bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 36 4   Download

 • Luận án nghiên cứu về động lực học cuốn protein trong môi trường tế bào bằng phương pháp mô phỏng, trong đó tập trung nghiên cứu quá trình cuốn và thoát ra của protein mới sinh sau dịch mã tại đường hầm ribosome và ảnh hưởng đám đông đại phân tử lên quá trình cuốn protein. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p lovivivi000 21-12-2016 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô phỏng động lực phân tử
p_strCode=mophongdonglucphantu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2