intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả toán học phần tử

Xem 1-20 trên 557 kết quả Mô tả toán học phần tử
 • Để nắm bắt những kiến thức về phương trình vi phân, phép biến đổi Laplace, hàm truyền, sơ đồ khối, hàm truyền của các khâu vật lý điển hình, Graph tín hiệu, phương trình trạng thái mời các bạn tham khảo Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục sau đây.

  pdf106p mrlengocduy 05-01-2015 192 37   Download

 • Nội dung chương này nhằm giải quyết hai vấn đề: Xác định mô hình toán học cho các phần tử, và xác lập mối liên kết giữa các mô hình toán học riêng thành một mô hình toán học chung cho toàn bộ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf60p qnu007 21-04-2016 52 7   Download

 • Giáo trình "Điều khiển tự động" có cấu trúc gồm 7 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về điều khiển tự động, mô tả toán học phần tử và hc, đặc tính động học, khảo sát tính ổn định của hệ thống, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p doinhugiobay_18 08-03-2016 207 70   Download

 • Phần mở đầu Chương 1 : Mô tả toán học của các phần tử và của hệ thống điều khiển tự động Chương 2 : Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số Chương 3 : Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động Chương 4 : Chất lượng của quá trình điều khiển Chương 5 : Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống Chương 6 : Control system toolbox và Simulink trong Matlab ……………………………………………………………………………………...

  pdf60p entrysky 13-10-2011 237 89   Download

 • CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 1/ Cho hệ thống điều khiển có sơ đồ khối như hình vẽ, tín hiệu x là a b c d Tín hiệu vào Tín hiệu ra Tín hiệu phản hồi Tín hiệu điều khiển 2/ Cho hệ thống điều khiển có sơ đồ khối như hình vẽ, khối C sẽ thể hiện: a b c d Đối tượng điều khiển Bộ điều khiển Thiết bị đo Không có vai trò rõ ràng 3/ Hệ thống tuyến tính là hệ thống mà: a Có hai khâu là tuyến tính b Có một khâu là tuyến...

  pdf53p hoangnhat2112 24-02-2013 187 55   Download

 • Tổng quát, quan hệ giữa tín hiệu vào, tín hiệu ra của một hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

  pdf50p vongthesam 02-01-2010 221 41   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu mô tả toán học của các phần tử và của hệ thống điều khiển tự động; đặc tính động học các khâu và của hệ thống trong miền tần số; tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Mô hình điều khiển".

  pdf60p codon_09 25-03-2016 73 9   Download

 • Tài liệu bài giảng Điều khiển tự động dành cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật tham khảo với các nội dung như: Tổng quan về điều khiển tự động, mô tả toán học phần tử và hệ thống điều khiển, Đặc tính động học của hệ thống, tính ổn định của hệ thống, chất lượng hệ thống điều khiển, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống, hệ thống điều khiển rời rạc.

  pdf0p vongthesam 02-01-2010 121 400   Download

 • Định nghĩa: điều khiển tự động là quá trình thu thập thông tin,xử lý thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng của hệ thống "gần" với mục đích định trước. Khái niệm điều khiên trên là một khái niệm fất rộng,môn học này chỉ nghiên cứu lý thuyết điều khiển các hệ thống kỹ thuật.

  pdf227p peheo_1 07-08-2012 158 64   Download

 • Toán học luôn gắn liền với cuộc sống của chúng ta, sẽ rất khó khăn nếu như không có Toán học, từ việc xây dựng cho tới nghiên cứu khoa học, kinh doanh, ... Phần 2 của cuốn Tài liệu Sự kì diệu của Toán học sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Tài liệu trình bày những nội dung như máy tính và cuộc sống nhân tạo, máy tính quang học, toán học hóa cơ thể con người, Toán học và kĩ thuật gen cùng với một số nội dung hữu ích khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf113p thuytrang_4 19-04-2015 119 48   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Lý thuyết điều khiển tự động là môn học dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tự động. Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động gồm có chín chương: Chương 1: Đại cương về hệ thống điều khiển tự động Chương 2: Mô tả toán học phần tử và hệ thống điều khiển Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống tự động Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống tự động Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển tự động Chương 6: Thiết kế hệ thống điều...

  pdf0p boy9xhansome 29-03-2013 145 47   Download

 • ; mô hình toán học hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc; các chỉ số chất lượng trong miền thời gian và miền tần số; tính ổn định và độ ổn định; khâu hiệu chỉnh sớm trể pha và bộ điều khiển PID; các phương pháp phân tích và thiết kế hệ tuyến tính: quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn Nyquist, phương pháp trong miền tần số và phương pháp không gian trạng thái

  pdf0p muathu_102 29-01-2013 157 23   Download

 • Nối tiếp phần 1 của cuốn sách " Lý thuyết xác suất và thống kê toán học" phần 2 sẽ giới thiệu tới các bạn các nội dung cơ bản sau: Hội tụ ngẫu nhiên, thống kê mô tả, lý thuyết ước lượng. Mong rằng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn các thông tin liên quan đến xác suất thống kê và toán học. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề. 

   

   

   

  pdf54p ngochuyen2345 20-08-2015 86 13   Download

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 5: Mạch logic tuần tự trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung và mô hình toán học, phần tử nhớ của mạch tuần tự, phương pháp mô tả mạch tuần tự, phân tích mạch tuần tự, thiết kế mạch tuần tự, mạch tuần tự đồng bộ.

  pdf24p vitsunade2711 04-06-2020 76 9   Download

 • Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình trạng thái, thành lập phương trình trạng thái từ phương trình vi phân, thành lập phương trình trạng thái từ sơ đồ khối, mối quan hệ giữa các mô tả toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt21p tangtuy18 21-07-2016 48 2   Download

 • Luận án nghiên cứu xây dựng phương trình một chiều (1D), nhưng tổng quát hơn phương trình 1D cổ điển, cho phép mô tả dòng chảy có tốc độ theo phương thẳng đứng ở đáy lòng dẫn bằng mô hình một chiều; đáp ứng một số bài toán trong thực tế, như lòng dẫn có nước trồi, đáy lòng dẫn có vật nhô cao... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p capheviahe29 17-03-2021 3 0   Download

 • Giáo trình Tự động hóa trong xây dựng dưới đây đề cập tới những khái niệm cơ bản về điều khiền tự động, trình bày phần cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động là hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, phương pháp mô tả toán học, phân tích chất lượng và ổn định củ hệ thống điều khiển tự động. Tham khảo cuốn giáo trình này đề nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

  pdf292p 951864273 16-05-2012 280 107   Download

 • Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động trình bày các nội dung: tổng quan hệ thống điều khiển tự động, mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động, khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển tự động, tổng hợp hệ thống điều khiển tự động.

  pdf33p cuongphanat 13-05-2014 364 85   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động giới thiệu về phương trình vi phân mô tả hệ thống, mô tả hệ thống dưới dạng hàm truyền đạt, mô hình trạng thái. Chương 2 sẽ giúp sinh viên năm được phương pháp mô tả toán học hệ thống tự động và phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động, sử dụng Matlab - Simulink mô phỏng lại các ví dụ trong bài giảng.

  pdf72p cuongphanat 13-05-2014 524 68   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở điều khiển tự động trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf99p mynhanvole91 05-07-2014 221 56   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mô tả toán học phần tử
p_strCode=motatoanhocphantu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2