intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường thương mại

Xem 1-20 trên 4264 kết quả Môi trường thương mại
 • Cùng với sự phát triển không ngừng của kỷ nguyên công nghệ số, hoạt động kinh doanh thương mại dần mở rộng phạm vi, quy mô, vượt ra khỏi thị trường kinh doanh truyền thống và diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ tại thị trường thương mại điện tử (TMĐT). Do TMĐT là một môi trường “mở” nên tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều này đặt ra những thách thức đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền SHTT của Việt Nam bắt kịp với xu thế phát triển chung.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được và hiểu rõ đặc điểm và hành vi khách hàng; vận dụng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng và quy trình quyết định mua sắm; đưa ra các ứng xử marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh; chương 2 - đánh giá sự phù hợp của bản thân; chương 3 - ý tưởng kinh doanh; chương 4 - lập kế hoạch kinh doanh; chương 5 - khởi sự cơ sở kinh doanh; chương 6 - điều hành hoạt động kinh doanh mới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf28p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kiểm toán; chương 2 - Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; chương 3 - Các phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán; chương 4 - Quy trình kiểm toán; chương 5: Kiểm toán viên và cơ cấu tổ chức hoạt động kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Nhập môn Kinh tế công; chương 2 - Thị trường - Hiệu quả và phúc lợi xã hội; chương 3 - Thất bại của thị trường và giải pháp của Chính phủ; chương 4 - Phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; chương 5 - Công cụ can thiệp chủ yếu của Chính phủ vào nền kinh tế; chương 6 - Lựa chọn công cộng;...

  pdf43p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Giới thiệu về Kinh tế học; chương 2 - Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; chương 3 - Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp; chương 4 - Cấu trúc thị trường; chương 5 - Tổng quan về kinh tế vĩ mô và dữ liệu kinh tế vĩ mô; chương 6 - Tổng cầu và chính sách tài khóa; chương 7 - Tiền tệ và chính sách tiền tệ;...

  pdf82p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kinh tế học quản lý; chương 2 - Ước lượng và dự đoán cầu; chương 3 - Ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất; chương 4 - Lựa chọn trong điều kiện rủi ro và bất định; chương 5 - Quyết định của nhà quản lý trong các cấu trúc thị trường; chương 6 - Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận;...

  pdf113p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô 1 kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kinh tế vi mô; chương 2 - Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; chương 3 - Lí thuyết về hành vi của người tiêu dùng; chương 4 - Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp; chương 5 - Cấu trúc thị trường; chương 6 - Thị trường các yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf82p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kinh tế vi mô 2; chương 2 - Lý thuyết cầu; chương 3 - Lí thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; chương 4 - Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy; chương 5 - Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm; chương 6 - Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế; chương 7 - Khuyết tật của thị trường và vai trò của chính phủ;...

  pdf71p diepvunhi 17-01-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Logistics quốc tế (Logistics in International Business) kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về logistics quốc tế; chương 2 - Hạ tầng logistics quốc tế; chương 3 - Hoạt động logistics quốc tế; chương 4 - Thuê ngoài và quản lý nguồn cung quốc tế; chương 5 - Chiến lược, tổ chức và quản lý logistics quốc tế; chương 6 - Logistics ở các nhóm quốc gia và khu vực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf59p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu hành vi khách hàng (Research in Customer behaviour) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những nội dung: chương 1 - Khái quát về nghiên cứu hành vi khách hàng; chương 2 - Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng và quá trình quyết định mua của khách hàng; chương 3 - Nghiên cứu các mô hình hành vi khách hàng; chương 4 - Nghiên cứu hành vi khách hàng và các quyết định marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu biết khái quát về nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing; nội dung dự án nghiên cứu marketing; hiểu cách thức lập kế hoạch nghiên cứu marketing; hiểu những vấn đề về nội dung và phương pháp trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu marketing; thực hành các kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin thứ cấp và sơ cấp.

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật về hợp đồng cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung hợp đồng và pháp luật hợp đồng; giao kết hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; thực hiện hợp đồng; trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản; hợp đồng có đối tượng là công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf64p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng luận phương pháp nghiên cứu khoa học; chương 2 - Thiết kế nghiên cứu; chương 3 - Nghiên cứu định tính; chương 4 - Nghiên cứu định lượng; chương 5 - Viết và thuyết trình báo cáo nghiên cứu khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf125p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Quản lý kho và trung tâm phân phối (Warehouses and Distribution centers management) kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về kho và trung tâm phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng; thiết kế mạng lưới kho và trung tâm phân phối; quản lý không gian, thiết bị và dòng lưu chuyển hàng hóa trong kho và trung tâm phân phối; quá trình tác nghiệp và quản lý lao động trong kho và trung tâm phân phối; đánh giá hiệu quả hoạt động kho hàng và trung tâm phân phối;...

  pdf33p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về bán hàng và quản trị bán hàng cũng như cách vận dụng những kiến thức này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài giảng kết cấu gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf30p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Phần lớn kháng sinh thương mại có nguồn gốc từ Streptomyces. Việc tìm kiếm các nguồn gen tiềm năng mới (không thuộc Streptomyces) sản sinh hoạt chất kháng khuẩn được đặt ra nhằm ngăn chặn sự kháng thuốc bởi các vi khuẩn gây bệnh hiện nay. Chủng C21 được phân lập từ đất, khuẩn lạc nhỏ (kích thước 0,8-1,2 mm) trên môi trường Intensive soil extract medium ( ISEM). Phân tích trình tự gen 16S rRNA cho thấy, chủng C21 thuộc vi khuẩn khó nuôi cấy và được coi là ứng viên loài mới thuộc chi Microbacterium.

  pdf6p phuong62310 30-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp tại thời điểm hiện nay; giới thiệu các nguy cơ, các hình thức tấn công và các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin doanh nghiệp; giới thiệu một số công nghệ ứng dụng trong đảm an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p diepvunhi 17-01-2023 20 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và định dạng mô hình sản xuất; mua và quản lý nguồn cung; giao hàng, thu hồi và quản lý quan hệ khách hàng chuỗi cung ứng; quản lý thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng; đánh giá và đo lường chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p diepvunhi 17-01-2023 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường thương mại
p_strCode=moitruongthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2