Môi trường toàn cầu

Xem 1-20 trên 4296 kết quả Môi trường toàn cầu
 • Bài giảng Chiến lược trong môi trường toàn cầu nhằm trình bày các nội dung chính: bức tranh lớn: Mô hình chiến lược, làm thế nào để quản lý tính đa dạng, phân tích môi trường bên ngoài...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf28p canon_12 31-03-2014 152 27   Download

 • Chương 2 trình bày về chiến lược vận hành trong môi trường toàn cầu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Boeing, phát triển các sứ mệnh và chiến lược, đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ vận hành, mười quyết định chiến lược về OM, những vấn đề trong chiến lược vận hành, phát triển và thực hiện chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt90p tangtuy18 12-07-2016 55 14   Download

 • Tiểu luận: Thiết kế công ty và chiến lược trong môi trường toàn cầu thay đổi nhằm trình bày về xác định những cách thức mà nhà quản lý có thể sử dụng các chiến lược cấp chức năng để phát triển năng lực cốt lõi cho phép một công ty tạo ra giá trị và cung cấp cho nó một lợi thế cạnh tranh.

  pdf32p pink_12 26-05-2014 74 11   Download

 • Bài viết có nội dung trình bày về: Hiện trạng môi trường toàn cầu ngày nay (Rừng “lá phổi của Trái đất” đang bị con người tàn phá; mất mát đa dạng sinh học; tài nguyên nước đang bị cạn kiệt dần...), một số vấn đề về môi trường của Việt Nam (Độ che phủ và chất lượng rừng giảm sút nghiêm trọng, đa dạng sinh học ở Việt Nam...) từ đó đưa ra phương án xây dựng xã hội trong tương lai sống hòa hợp với thiên nhiên để phát triển bền vững.

  pdf34p hanhtran9691 26-10-2018 6 0   Download

 • Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

  pdf11p blue_12 09-05-2014 871 116   Download

 • Chương 5 Các chiến lược môi trường toàn cầu thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những áp lực môi trường toàn cầu, những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các chiến lược về phát triển bền vững trên thế giới.

  pdf20p 187198402 20-07-2014 184 70   Download

 • Bài giảng Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Hoàng Minh Đạo biên soạn giúp các bạn nắm được: Nguyên tắc phát triển bền vững, tổng quan môi trường toàn cầu, tổng quan về hiện trạng môi trường nước ta, thách thức của sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển đất nước, luật và nghị quyết về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, định hướng phát triển bền vững Việt Nam.

  ppt60p namthangtinhlang_00 28-10-2015 107 29   Download

 • Tiếp theo phần 1, phần 2 của Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng có nội dung trình bày các xu hướng và chính sách sức khỏe môi trường toàn cầu, hệ thống quản lý sức khỏe môi trường, trình bày những tồn tại và ưu tiên trong vấn đề sức khỏe môi trường ở Việt Nam, nắm được các hoạt động và các bước lập kế hoạch quản lý sức khỏe môi trường.

  pdf32p couple 20-05-2014 89 19   Download

 • Bài giảng Chương III: Sự tương tác giữa con người và môi trường trình bày về mối tương tác giữa con người và môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf62p colendaica32 02-06-2014 118 18   Download

 • Kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường cho thiếu nhi trình bày về khái niệm chung về môi trường và tài nguyên, những vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam, vai trò của mỗi người trong bảo vệ môi trường, phương pháp xây dựng kế hoạch và thực hiện một chương trình truyền thông cho thiếu nhi.

  pdf93p thaodien102 16-11-2015 45 9   Download

 • Chương 2 Môi trường toàn cầu nằm trong bài giảng Kinh doanh quốc tế trình bày các học thuyết thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế, sự phát triển của hệ thống thương mại quốc tế.

  pdf0p vespa_12 15-04-2014 62 9   Download

 • Trong những thập kỷ qua các học giả đã bắt đầu xây dựng ngành đạo đức học môi trường toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, họ đã cân nhắc hai trở ngại. Trước hết, khá nhiều nhà hoạt động môi trường quy kết, nghiêm trọng hóa vấn đề thành các lý do an ninh và an toàn, vì vậy vấn đề đạo đức lại bị lu mờ.

  pdf22p banhukute 24-06-2013 40 5   Download

 • Tài liệu này trình bày một số nội dung sau: Thông điệp hành động năm 2014 của người sáng lập chiến dịch - ông IAN KIERNAN, các hoạt động hưởng ứng tại Việt Nam, một số vấn đề môi trường toàn cầu, hiện trạng môi trường Việt Nam, rác thải sinh hoạt và những vấn đề môi trường, chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf113p tangtuy09 04-05-2016 13 3   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hoạt động môi trường và khả năng áp dụng ở Việt Nam giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng Chỉ số đánh giá hoạt động môi trường toàn cầu và khả năng xây dựng ở điều kiện Việt Nam.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 23 1   Download

 • Môi trường toàn cầu cũng như môi trường của quốc gia, nhìn chung đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Trước tình hình ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trầm trọng như hiện nay, Nhà nước phải đứng ra xây dựng kế hoạch, tổ chức cải thiện và bảo vệ môi trường (BVMT).

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 12 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p thuongdanguyetan07 04-05-2019 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3 bao gồm: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p thuongdanguyetan07 04-05-2019 0 0   Download

 • Nội dung bài giảng chương 1 môn Luật môi trường trình bày về Tổng quan các vần đề môi trường toàn cầu. 2 Các biện pháp bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật Biện pháp chính trị Là biện pháp cơ bản, biểu hiện dưới nhiều góc độ : các hội nghị quốc tế cam kết, các đảng phái ( đảng Xanh ở Đức ), các chính trị gia, cuộc biểu tình ( dân Pháp yêu cầu xây đường đi bộ )

  pdf0p tutu1989 09-01-2011 632 303   Download

 • Cuốn "Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu" cấu trúc gồm 5 phần và được chi làm 10 chương. Nội dung của các phần trình bày về đại cương marketing, phần môi trường của các thị trường toàn cầu, môi trường chánh trị và marketing quốc tế, môi trường luật pháp quốc tế và văn hóa đối với marketing quốc tế, đánh giá các cơ hội của thị trường toàn cầu, triển khai các chiến lược marketing toàn cầu.

  pdf399p nhatro75 08-07-2012 634 117   Download

 • Đề tài Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới vào thị trường toàn cầu. Minh họa bằng một ví dụ của một hàng hóa thâm nhập vào thị trường khu vực ASEAN nêu những vấn đề cơ bản về sản phẩm và chiến lược sản phẩm, khái niệm sản phẩm, cấp độ và các yếu tố cấu thành nên đơn vị sản phẩm, chiến lược phát triển sản phẩm mới vào thị trường toàn cầu, chiến lược phát triển sản phẩm của sản phẩm gà rán KFC vào thị trường Việt Nam.

  pdf38p wave_12 05-04-2014 169 56   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Môi trường toàn cầu
p_strCode=moitruongtoancau

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản