intTypePromotion=4
ADSENSE

Mục tiêu phát triển của ngành y tế

Xem 1-20 trên 55 kết quả Mục tiêu phát triển của ngành y tế
 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về dịch vụ y tế, sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bênh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở phân tích trên, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh.

  pdf110p thanhngan29092009 27-09-2018 129 56   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa các vấn đề lí luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực y tế. Đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 37 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua, các kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại cần khắc phục. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 30 3   Download

 • Trong những năm qua ngành y tế nước ta đã không ngừng phát triển, thu được những thành tựu to lớn trong công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hầu hết các chỉ số cơ bản về sức khỏe đều đạt so với mục tiêu quốc gia đề ra. Tuy nhiên, với sức ép gia tăng dân số, sự thay đổi của mô hình bệnh tật theo chiều hướng ngày càng phức tạp, khó lường, sự tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ.. ngành y tế nước ta đang...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 173 51   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút nguồn nhân lực nói chung và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng; phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế và việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn vừa qua, các kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại cần khắc phục; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 206 38   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Nhìn lại các MDGs trong Y tế, Kết quả thực hiện MDGs, Các khó khăn thách thức, Sức khỏe trong các SDG khác, Khung thực hiện SDGs liên quan đến Y tế, Định hướng triển khai SDGs về Y tế, Kết quả rà soát của Việt Nam, Các chiến lược chính sách hiện có. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt26p hpnguyen2 05-03-2018 18 0   Download

 • Là một chi nhánh VCB, VCBHN được thành lập ngày 01/03/1985 là một trong những chi nhánh chủ chốt của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, đặt tại Hà Nội đến nay với chăng đường hoạt đông 20 năm đầy khó khăn, VCBHN đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp phát triển chung của toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Cùng với sự nghiệp đổi mới và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và quá trình đổi mới hoạt động chung của toàn ngành Ngân hàng...

  pdf31p hotmoingay1 03-01-2013 57 12   Download

 • Kế hoạch Số 14/KH-SYT. Kế hoạch hành động của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.

  pdf8p suti91 19-11-2015 27 0   Download

 • Nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của ngành Giáo Dục Việt Nam. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hoá thì chất lượng giáo dục ngày càng trở nên cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của từng trường đại học. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo là một quá trình cần được thực hiện liên tục; những ý kiến nhìn nhận về chất lượng đào tạo từ phía sinh viên - những người đang trực tiếp hưởng thụ dịch vụ đào tạo là một thành phần đóng góp không thể...

  pdf88p bidao13 17-07-2012 248 106   Download

 • Chương 3 Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, mục tiêu của chương nhằm tìm hiểu về: Cơ cấu ngành kinh tế, và ý nghĩa nghiên cứu; các lý thuyết chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; mô hình Rostows; các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

  pdf39p thanhdieutran 12-04-2014 52 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực của 2 ngành y tế tỉnh Kon Tum thời gian qua. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 31 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Phát triển sự đo lường tài sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ hướng đến mục tiêu xác định các thành phần tạo nên tài sản thương hiệu dịch vụ theo khía cạnh khách hàng, phát triển thang đo lường các thành phần tạo nên tài sản thương hiệu trong ngành dịch vụ ngân hàng, khám phá các mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu dịch vụ dựa trên nhận thức của khách hàng và kết quả của các ngân hàng, gợi ý các công việc quản trị thương hiệu có liên quan nhằm nâng cao tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng.

  pdf81p kimcang111 31-03-2014 533 144   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự chỉ đạo của Nhà nước cũng đồng nghĩa với việc phát triển mạnh mẽ mọi ngành nghề. Trong đó công nghiệp đang trở thành một ngành mũi nhọn với tỷ trọng đóng góp chung trong nền kinh tế chiếm mức lớn.

  pdf63p bongbongcam 12-08-2010 236 109   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế....

  pdf14p phalinh15 10-08-2011 121 34   Download

 • Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: khảo sát thực trạng việc thực hiện một số chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục - đào tạo đƣợc áp dụng tại đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập các dữ kiện, các nhận định, các ý kiến của các cấp quản lý giáo dục, quản lý kinh tế, hành chánh, các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước Trung Ương và địa phương, và của ngành Giáo dục - đào tạo trên toàn địa bàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p longnguyentran000 27-12-2016 161 30   Download

 • Năng lƣợng là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong xã hội ta. Ở bất kỳ quốc gia nào, năng lƣợng nói chung và năng lƣợng điện nói riêng luôn luôn đƣợc coi là ngành công nghiệp mang tính chất xƣơng sống cho sự phát triển của nền kinh tế. Việc sản xuất và sử dụng điện năng một cách hiệu quả luôn đƣợc coi trọng một cách đặc biệt. Ý nghĩa quan trọng và cũng là mục tiêu cao cả nhất của ngành công nghiệp then chốt này là nhằm nâng cao đời sống của mỗi ngƣời dân....

  pdf64p htc_12 14-05-2013 67 18   Download

 • Kể từ giữa những năm 1990, bất chấp tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và có những đổi thay về mặt cơ cấu. Tốc độ tăng trưởng đạt mức đặc biệt cao từ đầu những năm 2000. Khi các lực lượng thị trường lan rộng, các khu vực nông thôn và thành thị được gắn kết chặt chẽ hơn cả về kinh tế lẫn xã hội. Các ngành công nghiệp thâu dụng nhiều lao động sản xuất hàng xuất khẩu như may mặc và đồ...

  pdf342p capdoihoancanh 11-05-2013 85 14   Download

 • Trong những nam gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bước tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nước đă có sự đầu tư đáng kể cho sản phẩm của mỡnh trờn thị trường làm cho mức độ cạnh tranh của các sản phẩm ngày càng trở nên gay gắt. Để tồn tại trong bối cảnh đó buộc các công ty phải tạo cho mỡnh vũ khớ sắc bộn để phong thủ chắc chắn và tấn công có hiệu quả....

  pdf42p inside33 10-12-2012 66 14   Download

 • Trong những nam gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bớc tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nớc đă có sự đầu t đáng kể cho sản phẩm của mình trên thị trờng làm cho mức độ cạnh tranh của các sản phẩm ngày càng trở nên gay gắt.

  pdf18p kimku11 06-10-2011 446 104   Download

 • Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tăng trưởng và phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của mọi doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trong nền kinh tế. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển ngày càng mạnh mẽ thì sự cạnh tranh trong ngành bảo hiểm diễn ra cũng ngày càng gay gắt...

  doc29p buicuc2903 30-04-2011 361 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu phát triển của ngành y tế
p_strCode=muctieuphattriencuanganhyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2