intTypePromotion=3
ADSENSE

Nâng cao đời sống nhân dân

Xem 1-20 trên 595 kết quả Nâng cao đời sống nhân dân
 • Bài viết Kiến thức tài chính: Sự cần thiết và vai trò của nó trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân dưới đây nêu lên kiến thức tài chính và giáo dục tài chính là gì? Vai trò của kiến thức tài chính, vai trò giáo dục tài chính.

  pdf7p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 54 6   Download

 • Trong hơn một thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt mức tăng trưởng cao đã tạo nhiều thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên cùng với những lợi ích mang lại, phát triển kinh tế cũng đã gây ra sức ép rất lớn lên chất lượng môi trường của đất nước, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội và...

  pdf8p voixanh12 23-10-2012 112 16   Download

 • Hoạt động sống của con người gắn liền với quá trình không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, đời sống kinh tế là vấn đề cốt lõi, là điều kiện tất yếu khách quan đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội, không phân biệt quốc gia, dân tộc, giai cấp. Xét đến cùng, mọi cuộc đấu tranh giai cấp nhằm giải quyết vấn đề kinh tế, là không ngừng thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, của xã hội loài người, hay nói...

  pdf74p inspiron1212 04-12-2012 43 15   Download

 • Với 7.654 hộ/34.983 nhân khẩu sinh sống tại 120 thôn, khu phố của 14 xã, thị trấn, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 30% dân số toàn huyện Bảo Lâm. Đây là một khó khăn khá lớn của Bảo Lâm, bởi hầu hết đồng bào DTTS của huyện tập trung chủ yếu tại 3 xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, hoặc xen kẽ với người Kinh, nhưng đều ở những địa bàn khó khăn, lại trong hoàn cảnh trình độ dân trí thấp, kinh nghiệm sản xuất, năng lực đầu tư có hạn,...

  pdf30p muathu102 19-03-2013 71 8   Download

 • Trong những năm qua, chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bắc Giang đã được cải thiện đáng kể, đó là kết quả từ sự nỗ lực của nhân dân và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương và một bộ phận dân cư của tỉnh, chất lượng cuộc sống nhân dân còn thấp, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề này, đòi hỏi phải có những giải pháp để khắc phục.

  pdf10p vihercules2711 20-03-2019 17 0   Download

 • Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội qua nội dung của tài liệu này.

  pdf82p minhtam 08-07-2009 2834 1236   Download

 • Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả Sử dụng vốn tại Sở giao dịch I NHNo&PTNT Việt Nam Sau nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển kinh tế, Việt Nam đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang dần dần khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, lạm phát được kiềm chế, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hoà nhịp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi...

  pdf92p tieungot 14-01-2013 440 182   Download

 • Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo đợc những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính...

  pdf48p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 114 43   Download

 • Gần 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng: Làm chuyển đổi một nền nông nghiệp tự cung, tự cấp, thiếu lương thực sang một nền nông nghiệp hàng hoá, mỗi năm xuất khẩu trên 3 triệu tấn gạo và nhiều hàng hoá, nông sản khác; làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; làm cho các tổ chức Quốc tế và nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ. Đóng góp to lớn vào những thành tựu ấy...

  pdf37p myxaodon02 19-05-2011 182 41   Download

 • Chúng ta đều biết rằng hoạt động xuất khẩu có một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia , đặc biệt là đối với Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đã trở thành một tiền đề hết sức cần thiết cho công cuộc công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước cũng như góp phần cải thiện nâng cao đời sống nhân dân bởi vì chỉ có thông qua hoạt động xuất khẩu , Việt Nam mới có thể khai thác được hết các tiềm năng...

  pdf45p thannong1311 15-09-2012 96 34   Download

 • Qua 37 năm kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh. Chúng ta đó đạt được một số thành tựu đáng kể, nhất là sau khi tiến hành cải cách từ năm 1986.

  pdf44p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 73 22   Download

 • Qua hơn 15 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có thêm thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu to lớn như nhịp độ phát triển kinh tế khá nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, kiềm chế và đầy lùi được nạn siêu lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân. Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải nhận thấy rằng Việt Nam vẫn đang còn là một nước nông nghiệp, công nghiệp còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng còn...

  pdf129p coxetuanloc 07-01-2013 37 13   Download

 • Vấn đề sở hữu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Thực tiễn trên 20 năm đổi mới đất nước cho thấy, nếu giải quyết tốt vấn đề sở hữu thì sẽ tạo động lực phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ , nâng cao đời sống nhân dân. Trong các tác phẩm của mình C. Mac, F. Awnghen, V.I. Lenin đã bàn rất nhiều đến vấn đề sở hữu, coi sở hữu là một quan hệ kinh tế - xã hội. Đồng thời các ông cũng cho rằng việc...

  pdf6p dem_thanh 21-12-2012 47 5   Download

 • Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở là nội dung trọng yếu của cải cách hành chính nhà nước, cải cách và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; góp phần quan trọng vào việc xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở; trực tiếp quyết định đến chất lượng lãnh đạo, quản lý, hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đời sống xã hội; phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống nhân dân.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 34 5   Download

 • Hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông (CLBKN) ở thành phồ Hồ Chí Minh những năm qua có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) cho bà con nông dân trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất nông nghiêp, tham gia XĐGN, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

  pdf8p sunny_1 09-08-2013 41 4   Download

 • Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của địa phương nhằm bảo đảm các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời góp phần nâng cao đời sống an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

  doc4p nakatamimosa 04-10-2016 59 2   Download

 • Sau hơn 10 năm đổi mới kinh tế, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên trong năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của ngân hàng, không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động tín dụng trung dài...

  pdf87p minhtri 09-07-2009 1105 735   Download

 • Thực hiện quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, nước ta đã bước đầu đạt được những thành tựu to lớn như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, tốc độ lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.Tuy nhiên do xuất phát điểm của chúng ta không cao, nền sản xuất ở mức độ thấp, công nghệ kỹ thuật còn lạc hậu. Mặt khác do đất nước ta trải qua thời kỳ chiến tranh lâu dài, đất nước thống nhất chưa được bao lâu.Trong điều...

  pdf91p minhtam 08-07-2009 1598 525   Download

 • Sau nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển kinh tế, Việt Nam đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang dần dần khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, lạm phát được kiềm chế, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hoà nhịp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, hiện đại hoá trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ nhằm xứng đáng là Trung tâm...

  pdf89p tiencuong 08-07-2009 370 289   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 7- 8%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chính trị được giữ vững và ổn định. Lĩnh vực XĐGN cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật và được Liên hợp quốc đánh giá cao. Tuy vậy, mặt trái của sự phát triển cũng ngày càng bức xúc, như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng; sự tụt hậu ngày càng lớn giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng...

  doc92p nhaquantritaiba 15-06-2011 477 256   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nâng cao đời sống nhân dân
p_strCode=nangcaodoisongnhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản