intTypePromotion=3

Nâng cao nhận thức về an toàn tính dục

Xem 1-20 trên 21 kết quả Nâng cao nhận thức về an toàn tính dục
 • Mục tiêu nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương khảo sát thực trạng nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ TNCNST; từ đó, đề xuất một số biện pháp tác động tâm lý nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực về an toàn tình dục cho nữ TNCNST nói riêng, nữ TNCN nói chung.

  pdf143p dieuhang510 14-11-2016 95 23   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng nhận thức và hành vi của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội về vấn đề tình dục và các biện pháp tránh thai. Đề xuất một số biện pháp tác động góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhóm đối tượng này.

  pdf50p truongtien_04 10-03-2018 91 22   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề xâm hại trẻ em đang diễn ra trong xã hội hiện nay, nhóm tác giả tiến hành tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh về vấn đề bảo vệ an toàn thân thể, nhận thức của phụ huynh học sinh về vấn đề bảo vệ an toàn thân thể cho trẻ, nhận thức và cách thức tổ chức của giáo viên về giáo dục bảo vệ an toàn thân thể cho học sinh.

  pdf8p vicross2711 20-06-2019 4 1   Download

 • Một nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân (QHTD THN) và các yếu tố liên quan đã được thực hiện trên 405 sinh viên (SV) trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, với thiết kế cắt ngang có phân tích, sử dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ QHTD THN là 23,7%, ở nam là 35%, nữ là 20,9%.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 176 17   Download

 • Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên có vị trí quan trọng, thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao ý thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho sinh viên - thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

  pdf3p vimessi2711 02-04-2019 13 2   Download

 • Hiện nay, tình trạng quan hệ tình dục (QHTD) sớm dẫn tới mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở VTN ngày càng tăng. Nguyên nhân là do VTN QHTD không an toàn, không sử dụng bao cao su (BCS) khi QHTD. Nghiên cứu tiến hành tại trường THPT huyện Quốc Oai, Hà Nội nhằm tìm hiểu thực trạng và các yếu tố liên quan tới sự tự tin sử dụng BCS của VTN. Áp dụng thiết kế cắt ngang, số liệu được thu thập qua hình thức phát vấn 207 VTN dựa trên bộ công cụ được thiết kế sẵn.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 28 3   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1854 203   Download

 • A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - MỤC ĐÍCH: BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN. - YÊU CẦU: TRÊN CƠ SỞ NHẬN THỨC, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, TÍCH CỰC GÓP PHẦN THAM GIA XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH.

  ppt30p hoaihungnguyen 12-10-2012 585 81   Download

 • Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn.

  doc90p haiqtkdtm09 22-06-2011 154 64   Download

 • Hướng tới mục tiêu nâng cao công tác giảng dạy và giúp cho học sinh củng cố kiến thức về tính tự chủ mời quý thầy cô tham khảo bộ sưu tập giáo án Tự chủ.

  doc6p aidiem22 28-03-2014 786 23   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BẾN TRE; BỔ SUNG CÁC MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2006-2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 ...

  pdf5p inoneyear2 18-03-2010 70 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BẾN TRE; BỔ SUNG CÁC MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2006-2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 ...

  pdf5p inoneyear 07-04-2010 100 5   Download

 • Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước" do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 29 1   Download

 • Hiểu được quy tắc cộng, quy tắc nhân, các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp của một tập hợp. Nhớ các công thức tính số các hoán vị, số các chỉnh hợp, số các tổ hợp. 2. Về kĩ năng : - Phân biệt được các tình huống sử dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp. - Biết phối hợp sử dụng các kiến thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để giải các bài toán đếm. - Biết sử dụng các công thức tính số các hoán vị, số các...

  pdf11p abcdef_43 09-11-2011 275 38   Download

 • Học sinh nắm được: - Khái niệm cấp số cộng - Công thức số hạng tổng quát - Tính chất u k  u k 1  u k 1 2 - Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng 2. Về kỹ năng: Tìm được các yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố: u1, un, n, d và Sn. 3. Về tư duy và thái độ: - Xây dựng tư duy logic, linh hoạt, biết quy lạ về quen. - Cẩn thận, chính xác trong tính toán và lập luận.

  pdf11p abcdef_43 09-11-2011 84 11   Download

 • Hiểu thế nào là một hoán vị của một tập hợp. Hai hoán vị khác nhau có nghĩa là gì ? Quy tắc nhân khác với hoán vị như thế nào ? Giúp học sinh nắm được công thức tính của hoán vị. b) Về kĩ năng : Biết cách tính số hoán vị của một tập hợp gồm có n phần tử Biết cách dùng phép toán hoán vị thay cho quy tắc nhân . Biết cách dùng máy tính bỏ túi để tính số hoán vị.

  pdf6p abcdef_43 09-11-2011 53 4   Download

 • Kế hoạch số 33/KH-UBND về thực hiện đề án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf12p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 32 1   Download

 • Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016.

  pdf7p kimoanh13 29-03-2014 34 1   Download

 • Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước" do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định 2509/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  pdf8p hoangphungphilong234 26-04-2014 36 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nâng cao nhận thức về an toàn tính dục
p_strCode=nangcaonhanthucveantoantinhduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản