intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Chia sẻ: Caphesua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

29
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện; Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục Mầm Non;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

 1. 1.Phần mở đầu. 1.1. Lý do chọn đề tài: Ông cha ta thường nói: “Hạt giống tốt phải được gieo ở mảnh đất tốt thì mới  phát triển được”. Mảnh đất ấy chính là môi trường sống để con người và vạn vật  phát triển. Đối với trẻ  em, ngoài gia đình, làng xóm, một môi trường không thể  thiếu để các em trưởng thành đó là trường học. Trường học, là ngôi nhà thứ  hai của trẻ, trường học giúp trẻ  hình thành và  phát triển những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của  con người mới trong môi trường giáo dục. Mặt khác, môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và  phát triển nhân cách của trẻ thông qua các mối quan hệ xã hội đa dạng trong cuộc  sống học tập, sinh hoạt hàng ngày. Trong mỗi chúng ta, ai không mong muốn được sống, học tập, vui chơi trong  một môi trường thật sự  xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Trường học xanh,  sạch, đẹp, an toàn tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi, thú vị, hấp dẫn   đối với các em học sinh, làm cho các em càng thêm yêu quý trường lớp, thầy cô,   bạn bè làm cho các em thấy được: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.  Bác Hồ  kính yêu cũng đã nói: “Giáo dục mầm non tốt  sẻ  mở  đầu cho một  nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ  chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo  dục các cháu trở thành người công dân có  ích. Vì vậy, trường mầm non   cần phải  giáo dục trẻ  có được những thói quen vui chơi, học tập, sinh hoạt hàng ngày theo   một chế độ sinh hoạt hợp lý, có khoa học và nền nếp. Muốn thực hiện được điều   đó, trước hết phải có một đội ngũ sư phạm lành mạnh, quy củ, thực hiện đúng kỷ  cương và mẫu mực từ lời nói đến việc làm. Người quản lý phải chỉ đạo toàn diện   về  mọi mặt và về  chuyên môn phải nhận thức đúng về  yêu cầu nhiệm vụ  của   ngành học, đồng thời  cần  phải xây dựng rõ quy chế  hoạt động trong nhà trường  trên cơ  sở  đó tìm ra các giải pháp tốt để  chỉ  đạo tập thể  có một môi trường giáo  dục thân thiện, lành mạnh.
 2.   Chỉ   thị   40/2008/CT­BGDĐT đã  phat́   đông ̣   phong   traò   thi   đua “Xây   dựng  trương hoc thân thiên ­ Hoc sinh tich c ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ực”; Kế  hoạch số  307/KH­BGDĐT ngày  22/7/2008 của Bộ  Giáo dục Đào tạo; về  phong trào “Xây dựng trường học thân   thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013 . Nhằm góp phần nâng cao chất  lượng giáo dục toàn diện trong các trường mầm non,  Muc tiêu cua phong trao nay ̣ ̉ ̀ ̀  ̣ la huy đông s ̀ ưc manh tông h ́ ̣ ̉ ợp cua cac l ̉ ́ ực lượng đê xây d ̉ ựng môi trương giao duc ̀ ́ ̣   ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ợp vơi điêu kiên đia ph duc an toan, thân thiên, hiêu qua, phu h ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ương. Năm học 2008­ 2009 Bộ giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “  Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực” Mục tiêu của phong trào thi đua là huy động sức  mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để    xây dựng môi  trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với thực tiển địa phương và  của trường  nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; phát huy tính tích cực, chủ  động sáng  tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu  quả. Đây la môt phong trao thi đua lâu dai v ̀ ̣ ̀ ̀ ơi 5 nôi dung phong phu va thiêt th ́ ̣ ́ ̀ ́ ực  được thực hiên trên diên rông. ̣ ̣ ̣ Năm học 2014­2015 là năm học tiếp tục thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn  diện giáo dục, đào tạo” nhằm “ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu   cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế  quốc tế  của   đất nước”, Toàn ngành đã triển khai tổ  chức thực hiện nhiều cuộc vận động và  phong trào thi đua là điều kiện để  cán bộ  quản lý giáo dục và giáo viên không  ngừng rèn luyện, học tập chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo góp  phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  Lấy tiền đề từ  những năm học trước, bản thân tôi bước đầu đã có được một   số  hiểu biết và kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ  đạo thực hiện phong trào thi   đua. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề  tài: Một số  biện pháp  nhằm thực hiện tốt   phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  trong  trường Mầm non năm học 2014 ­2015 để làm sáng kiến kinh nghiệm.  1.2. Phạm vi áp dụng đề tài:
 3. Trong phạm vi khả năng của mình, bản thân chỉ  tập trung nghiên cứu : Một   số  biện pháp thực hiện tốt  phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện,   học sinh tích cực"  trong trường Mầm non nơi tôi đang công tác và có thể áp dụng  rộng rãi các trường mầm non trong toàn huyện, hi vọng rằng từ  những biện pháp  đưa ra sẽ giúp phong trào thi đua   "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích   cực" trong trường Mầm non đạt kết quả cao hơn. 1. 3 Điểm mới của đề tài: Có thể  nói: Đề  tài mà bản thân tôi đưa ra thuộc lĩnh vực chuyên môn trong   công tác quản lý. Vì vậy với vai trò là người cán bộ  quản lý  bản thân tôi  nhận   thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình quản lý, chỉ đạo, xây dựng  kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị nói chung và việc  tổ chức thực   hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nói  riêng đó là tập trung nghiên cứu để tìm những giải pháp tốt nhất, phù hợp với điều   kiện thực tế  ở trường nơi tôi công tác. Tổ  chức tốt phong trào thi đua “ Xây dựng   trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm học 2014 ­2015 đã đề ra.  2. Phần nội dung 2.1. Thực trạng của vấn đề    mà đề  tài, sáng kiến, giải pháp cần giải   quyết. Thực hiện đúng theo công văn  hướng dẫn  triển khai phong trào thi đua “ Xây  dựng   trường   học   thân   thiện,   học   sinh   tích   cực”  bậc   học   Mầm   non  số  9761/BDG&ĐT­GDMN ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . a­  Mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân  thiện, học sinh tích cực”: ­ Xây dựng môi trường Xanh ­ Sạch ­ Đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp với   đặc điểm hoạt động và tâm lý của trẻ.
 4. ­ Nâng cao chất lượng chăm sóc ­ giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ  tham gia vào các hoạt động giáo dục. ­ Tuyên truyền với cộng đồng xã hội về ý nghĩa, vai trò của giáo dục mầm non   đối với sự phát triển nhân cách trẻ em. b­ Yêu cầu và nội dung phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân  thiện, học sinh tích cực” * Về yêu cầu: + Tập trung giải quyết dứt điểm những yếu kém về  CSVC, thiết bị  trường  học. + Tăng cường sự  tham gia một cách hứng thú của trẻ  vào các hoạt động học   tập, vui chơi, sinh hoạt. + Phát huy sự  chủ  động, sáng tạo của giáo viên trong việc tìm tòi, đổi mới  phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. + Huy động sự tham gia các bậc phụ huynh, các tổ chức, cá nhân trong việc hổ  trợ khai thác học liệu, phương tiện giáo dục văn hóa truyền thống. * Về nội dung: + Xây dựng trường, lớp sanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. ­ Trường, lớp an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, đủ  ánh sáng, đồ  dùng đồ  chơi phù  hợp với lứa tuổi. ­ Có cây xanh bóng mát, chậu hoa, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên. ­ Có đủ  nguồn nước sạch đáp  ứng nhu cầu của nhà trường, có bếp ăn đảm  bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. ­ Có đủ nhà vệ sinh cho trẻ, an toàn, sạch sẽ; các thiết bị vệ sinh phù hợp với  trẻ. ­ Giáo dục trẻ  có nề nếp, ý thức lao động tự  phục vụ  và giữ  gìn vệ  sinh môi  trường. +  Nâng cao chất lượng chăm sóc­ giáo dục trẻ. ­ Giáo viên chủ  động, sáng tạo trong việc tìm tòi, đổi mới, vận dụng phương  pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
 5. ­ Sáng tạo trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo hứng thú cho   trẻ khi tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt… ­ Sưu tầm, tuyển chọn, sáng tạo và sử  dụng các bài hát dân ca, trò chơi dân   gian vào các hoạt động giáo dục trẻ. ­ Tạo cơ  hội khuyến khích trẻ  tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi,  tìm tòi, khám phá… ­ Giáo dục trẻ các hành vi văn minh, lễ phép trong giao tiếp ứng xử. ­ Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần. + Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên, cán bộ, nhân viên và phụ huynh trong   nhà trường. ­ Thể  hiện tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và công bằng trong việc   chăm sóc ­ giáo dục trẻ. ­ Đoàn kết, tôn trọng, chia sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thể hiện thái độ hành   vi ứng xử văn minh, lịch sự, làm gương cho trẻ noi theo. ­ Gần gủi, tôn trọng và hợp tác với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ. Thực tế của nhà trường. Năm học 2014 – 2015 nhà trường có 7 lớp mẫu giáo với 246 cháu; 03 lớp mẫu  giáo lớn, 02 lớp mẫu giáo nhỡ, 02 lớp mẫu giáo bé), tổng số cán bộ, giáo viên, nhân  viên 27 đ/c, trong đó có 03 CBQL, 17 giáo viên, 07 nhân viên; trong biên chế 20 đ/c,  ngoài biên chế  7 đ/c. Có 100% cán bộ  giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trở  lên, trên  chuẩn 70%. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học và tiếp tục thực hiện phong trào thi  đua  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nhà trường có một số  thuận lợi và gặp phải một số khó khăn sau: Thuận lợi:  Đội ngũ giáo viên đa số  là người địa phương,  trẻ, khỏe, nhiệt tình,  trình độ  đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có tâm huyết với nghề  nghiệp được phụ  huynh học  sinh tin yêu quý mến. Giáo viên luôn tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
 6. chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, có nhiều biện pháp trong việc nâng cao  chất lượng CS­GD trẻ. ­ Đa số  phụ huynh nhận thức cao đối với cấp học Mầm Non, tích cực hỗ  trợ  nhà trường về  tinh thần cũng như  vật chất đối với các hoạt động chăm sóc giáo   dục trẻ. Mọi hoạt động của nhà trường được sự  quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng   ủy.  UBND, HĐND, HĐGD xã nhà và sự  chỉ  đạo sâu sát về  chuyên môn của Sở  GD&ĐT Quảng Bình, Phòng Giáo dục và Đạo tạo Lệ Thủy. Khó khăn: Khuôn viên nhà trường rộng, thiếu một số phòng chức năng. Trang thiết bị bên  trong lớp học và việc xây dựng môi trường bên ngoài còn hạn chế. Một số  giáo viên  đang thời kỳ  sinh đẻ  và nuôi con nhỏ. Mức thu nhập của   GVMN mặc dầu được cải thiện so với năm học trước nhưng so với giá cả  thị  trường, cường độ lao động và mặt bằng chung của xã hội vẩn còn thấp. Trong năm học Cán bộ quản lý và giáo viên trong biên chế chuyển công tác do   vậy ảnh hưởng đến công tác tổ chức của nhà trường.  Nhưng nhờ được sự đồng thuận, quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp  quản  lý  giáo  dục,  sự  giúp   đở   của  chính  quyền,  các   ban  ngành   đoàn  thể   ở   địa   phương, đặc biệt là sự quan tâm nhiệt tình của các bậc cha mẹ trẻ trong việc triển   khai thực hiện phong trào, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cố gắng   khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực". Để  đạt được điều này, bản thân  mạnh dạn nêu ra  một số biện pháp sau: 2.2. Nội dung đề tài, sáng kiến, giải pháp. 2.2.1. Biện pháp thứ nhất: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn  thân thiện. Như  chúng ta đã biết việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong   những tiêu chí cần xây dựng, là người cán bộ  quản lý cần phải xác định rõ ràng  những tiêu chí sau đây để giáo viên và trẻ thực hiện:
 7. * Giữ vệ sinh khuôn viên trường; * Vệ sinh nguồn nước, hệ thống thoát nước; có đủ  nhà vệ sinh và giữ  gìn vệ  sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường. * Có nhiều cây xanh bóng mát trong sân trường . Tổ  chức trồng cây dịp đầu   xuân và chăm sóc cây thường xuyên. * Vệ sinh phòng học: đủ ánh sáng, thoáng mát, bàn ghế đúng quy cách, đủ chổ  ngồi. Tổ  chức cho các cháu có ý thức giữ  vệ  sinh nơi công cộng, nhà trường, lớp  học và cá nhân. Trẻ tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường trong và ngoài   lớp học. Các tiêu chí trên nhà trường đã đưa vào các tiêu chuẩn thi đua của các lớp, phát  huy tính tự  quản tự  giác của giáo viên, nhân viên, trẻ  trong việc xây dựng môi   trường sạch đẹp của nhà trường, kết hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà  trường Đoàn thể... Song song với việc xây dựng các tiêu chí thì phong trào "Tự làm đồ  dùng dạy   học, đồ chơi" trong đội ngũ giáo viên được phát động tích cực hơn, giáo viên quan  tâm, sáng tạo, nề  nếp làm đồ  chơi được duy trì thường xuyên. Do đó, chất lượng   đồ dùng dạy học ngày càng được nâng cao; khả năng tận dụng các nguyên vật liệu   sẵn có  ở  địa phương và đồ  dùng đã qua sử  dụng để  tạo ra đồ  dùng dạy học của   giáo viên luôn được phát huy. Điều đáng ghi nhận là sự  lôi cuốn tham gia tích cực   của trẻ vào hoạt động làm đồ dùng dạy học với giáo viên, qua đó hình thành ở các   cháu một số  kỹ  năng cần thiết như: sự  phối hợp làm việc theo nhóm, sự  khéo léo   của đôi bàn tay, sự  phối hợp tinh tế  giữa mắt và tay...đây là những kỹ  năng cần   thiết chuẩn bị cho việc học tập ở lớp 1. Nhà trường đặc biệt quan tâm chỉ đạo tạo  môi trường hoạt động, đồ dùng đồ chơi phải nhằm kích thích tính tò mò, khám phá   nhằm thỏa mản nhu cầu của trẻ. Bên cạnh đó sự  sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp  thuận tiện đồ  dùng, đồ  chơi cùng với sự  hướng dẫn của giáo viên đã tạo nên bầu   không khí gần gũi, thân thiện, vui tươi giữa cô và trẻ. Vì vậy trẻ  luôn luôn thích  đến lớp, cha mẹ trẻ tin tưởng khi gửi trọn niềm tin cho trường và cô giáo.
 8. Nhà trường đã tích cực tham mưu, phối hợp với lãnh đạo Đảng, chính quyền   địa phương, các ban ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn Phòng GD, UBND huyện  ban đại diện cha mẹ  học sinh để  có sự  hỗ  trợ, đầu tư  kinh phí làm giàn mát, làm  thêm bể  rữa tay ngoài trời, mua sắm chậu hoa, cây cảnh, làm khu vui chơi cát,   nước; vẽ tranh tuyên truyền bên ngoài lớp học với 100 m2; mua sắm trang thiết bị  phục vụ công tác CS­GD trẻ; mua mới bộ đồ  chơi ngoài trời; mua sắm trang thiết  bị ứng dụng CNTT . Chỉ  đạo toàn trường chú trọng thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lành  mạnh, thân thiện, tạo cảm giác gần gũi, an toàn, hòa hợp với thiên nhiên cho trẻ;   phân công cụ thể các nhóm, lớp tiếp tục sưu tầm trồng và chăm sóc hệ thống bồn   hoa, cây cảnh. Giáo viên mỗi lớp chủ động tuyên truyền vận động phụ huynh ủng  hộ  phân bón, cây xanh tạo vườn cây, góc thiên nhiên; đảm bảo môi trường nhóm,  lớp luôn sạch đẹp, xanh mát. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của phụ huynh nhà trường đã  lắp đặt mới hệ thống lọc nước sạch phục vụ cho việc chăm sóc ­ nuôi dưỡng trẻ.  2.2.2. Biện pháp thứ  hai: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức  về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua và cụ thể hóa phù hợp  với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Mọi hoạt động của nhà trường đều phải gắn kết, phối hợp với các ban ngành,  đoàn thể  của địa phương. Làm tốt công tác quán triệt, tuyên tuyền các Chỉ  thị, kế  hoạch, văn bản có liên quan đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong   nhà trường cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nắm được mục tiêu,   yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua. Đồng thời triển khai phong trào này tới  100% phụ huynh học sinh trong nhà trường, bởi phụ huynh là lực lượng không thể  thiếu đối với công tác giáo dục của nhà trường. Để  tuyên truyền đạt kết quả, nhà trường tranh thủ  vào các ngày lễ: như  khai  giảng năm học, ngày hội trung thu, 20/11,.. nhà trường cho rằng đây là thời điểm  tốt nhất để  tuyên truyền. Nhà trường chuẩn bị  cho trẻ  tập những tiết mục văn  nghệ vui tươi, hấp dẫn, trong thành phần tham dự, ngoài đối tượng chính là cô và  trẻ, nhà trường còn mời thêm ban đại diện hội cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh,  
 9. các cơ quan đoàn thể, đóng trên địa bàn xã nơi trường đóng, không nhằm mục đích  để  mọi người cùng hiểu biết được một mặt trong nội dung hoạt động của nhà  trường, tranh thủ  những dịp này, nhà trường tuyên truyền nội dung chăm sóc giáo  dục theo chương trình GDMN. Điều quan trọng là cha mẹ học sinh thấy được kết   quả chăm sóc của trẻ như trẻ được tăng cân, ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn,  nắm được những kiến thức cơ  bản cô giáo truyền đạt trên từng lĩnh vực, hình  thành cho trẻ những kỹ năng sống…giúp cho trẻ phát triển toàn diện để trẻ học tập  tốt phổ  thông sau này. Cha mẹ  học sinh thấy được việc làm có ý nghĩa của nhà  trường, của  giáo viên, kết quả chăm sóc trẻ có hiệu quả, các bậc cha mẹ tin tưởng  yên tâm, từ  đó các bậc cha mẹ   sẳn sàng chia sẽ  những khó khăn cùng với nhà  trường, vui vẻ ủng hộ những gì khi nhà trường cần. Thành lập Ban chỉ  đạo nhằm phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban   chỉ đạo cụ thể, rỏ ràng, phù hợp với lĩnh vực công tác, các thành viên trong Ban chỉ  đạo phải có tâm huyết trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng   trường học thân  thiện, học sinh tích cực”  tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ được ban chỉ đạo phân công. Xây dựng kế hoach thực hiện, tổ chức phát  động phong trào thi đua với các thành viên trong trường. Ban đại diện cha mẹ học  sinh và lồng ghép các cuộc vận động “ Hai không” và “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là   một tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo”. Tổ  chức sơ, tổng kết phong trào“  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với sơ, tổng kết trong năm  học nhằm nhân điển hình, đề  nghị  lên trên khen thưởng những cá nhân, tổ, khối   thực hiện tốt phong trào. Không những thế để phong trào mang tính khả thi và có hiệu quả cao, ngay từ  đầu năm học 2014­2015 nhà trường đã tổ  chức cho 100% CB­ GV­ NV trong toàn  trường ký cam kết thực hiện phong trào và chỉ  đạo, hướng dẫn giáo viên cụ  thể  hóa kế hoạch của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế  của nhóm, lớp và tích  hợp lồng ghép nội dung của phong trào thi đua vào các hoạt động trong ngày của  trẻ. Chọn 2 nhóm lớp chỉ đạo điểm  để nhân ra diện rộng.
 10. 2.2.3. Biện pháp thứ  ba: Tăng cường chỉ  đạo, hướng dẫn giáo viên thực   hiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ  theo chương  trình giáo dục Mầm Non. * Về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Bước vào năm học 2014­2015, chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận   động phụ  huynh trong việc nâng mức ăn cho trẻ  từ  9.000đ/ ngày/ trẻ  lên 10000đ/  ngày/ trẻ  từ  tháng 8 năm 2014. Chúng tôi đả  chỉ  đạo tổ  dinh dưỡng phải có biện  pháp cải thiện bữa ăn cho trẻ  ngon miệng, lên thực đơn, dự  kiến, tính toán khẩu   phần ăn theo phần mềm dinh dưỡng nutrikids  đảm bảo đúng thực chất, có kế  hoạch điều chỉnh thực đơn theo mùa phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.  Nhà trường đã chủ  động hợp đồng thực phẩm với các cửa hàng có uy tín tại địa   phương ( chủ yếu là phụ huynh của nhà trường cung cấp thực phẩm), hợp đồng có  xác nhận của chính quyền địa phương nên phụ huynh  yên tâm, tin tưởng. 100% trẻ  đến trường được chăm sóc chu đáo vệ  sinh cá nhân sạch sẽ, ăn đủ  bữa, đúng khẩu phần, ngũ đủ  giấc, đúng giờ, trẻ  được đảm bảo an toàn về  thể  chất, tinh thần, không có tai nạn thương tích  và các dịch bệnh xảy ra. Nhà trường   còn phối hợp với Trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/ năm, mỗi   trẻ  có sổ  theo dõi sức khỏe đúng qui định của Bộ. Giáo viên nhóm, lớp chủ  động   tuyên truyền với các bậc phụ  huynh về  nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị,   cách phòng các bệnh thường gặp, bệnh truyền nhiểm... phối hợp tích cực với phụ  huynh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cân đo  được thực hiện đúng lịch,   nhân viên y tế  ghi chép vào sổ  theo dõi sức khỏe trẻ  chính xác rỏ ràng. Bên cạnh đó bản thân còn tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chế  độ  sinh hoạt trong ngày phù hợp với độ  tuổi, chú trọng các thời điểm vệ  sinh, tổ  chức bữa ăn theo đúng qui trình nhằm giúp trẻ có được thói quen, nề nếp, hành vi  văn minh, lao động tự  phục vụ, lễ phép trong giao tiếp ứng xử, trong sinh hoạt và   ăn uống (trẻ có thói quen rửa tay ­ lau mặt ở các thời điểm thích hợp, lao động trực   nhật, vệ sinh góc chơi, tự phục vụ, biết bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định...)
 11. * Về chất lượng giáo dục: Năm học 2014­ 2015 có 7/7 nhóm lớp mẫu giáo thực hiện chương trình giáo   dục Mầm non. Do vậy, việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức và trình độ  tay nghề  cho giáo viên được đặt lên hàng đầu, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ  các lớp tập huấn, hội thảo của Sở, Phòng và cụm, trường triển khai; tổ  chức cho   giáo viên trao đổi thảo luận để  học tập, chia sẽ  kinh nghiệm, xây dựng chương  trình giảng dạy; xác định mục tiêu, nội dung hoạt động ở các độ  tuổi theo chủ đề,  chủ  điểm và biên chế  năm học. Tăng cường công tác chỉ  đạo, dự  giờ, thao giảng,   xây dựng tiết dạy mẫu theo 5 lĩnh vực giúp giáo viên đúc rút kinh nghiệm và học  tập lẫn nhau. Đa số giáo viên đã tích cực ứng dụng đổi mới phương pháp dạy học,   biết vận dụng sáng tạo các nội dung giáo dục, tận dụng môi trường thực tế để dạy  trẻ; khai thác các các nội dung văn hóa địa phương (Ca dao ­ dân ca, trò chơi dân   gian, chuyện kể, câu đố, Hò khoan Lệ  Thủy....) bổ  sung vào các hoạt động âm   nhạc, văn học, giáo dục dinh dưỡng, trò chơi..., làm tăng thêm chương trình chăm  sóc ­ giáo dục trẻ và phù hợp với khả năng phát triển của trẻ. Chỉ  đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập phù hợp với chủ  đề, chủ  điểm; chú trọng tạo môi trường giúp trẻ  cùng tham gia học tập, khám phá... tận   dụng sản phẩm, đồ  dùng tự  làm của trẻ  để  cùng xây dựng môi trường học tập   trong và ngoài lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường triển khai cho giáo viên xây dựng kế hoạch  tổ chức lồng ghép các trò chơi dân gian, đồng giao, dân ca vào hoạt động giáo dục  hàng ngày; với các hình thức vui chơi tập thể, thể thao vui khỏe nhằm phát triển   vận động cho trẻ, hội thi bé với ca dao dân ca Hò khoan Lệ Thủy với  những tiết   mục, nội dung thiết thực, bổ ích đã thu hút sự tham gia của tất cả trẻ từ mẫu giáo  bé đến mẫu giáo lớn. Qua các hoạt động tập thể  văn nghệ, thể  dục thể  thao vui   tươi, lành mạnh này đã góp phần động viên, khuyến khích, tạo cơ  hội cho trẻ  thể  hiện rỏ  thái độ, hành vi cá nhân, hình thành các kỷ  năng, vận động, kỷ  năng giao  tiếp tình cảm, ngôn ngữ xã hội và  nhận thức phù hợp với sự phát triển theo hướng   tích cực và điều kiện văn hóa xã hội của địa phương.
 12. 2.2.4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng mối quan hệ  hài hòa gần gũi giữa giáo  viên, cán bộ, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường. Thực hiện“ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “ nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện   đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước” gắn với phong trào thi đua “ Xây  dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được nhà trường thực hiện phối  kết hợp với các cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí   Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”;  và  cuộc vận động“ Hai không” với 4 nội dung trọng tâm của ngành.  Nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền các văn bản liên quan đến đạo đức nhà  giáo, đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt   động của đơn vị, cụ thể hóa các quy tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ giáo viên nhân   viên và phụ huynh. Xây dựng nề nếp sinh hoạt, học tập, làm việc chuẩn mực trong   đội ngũ giáo viên ( trang phục, lời nói, cách cư xử nơi công sở, thái độ phục vụ phụ  huynh, học sinh…), đặc biệt là giáo viên phải biết tôn trọng trẻ  và đối xử  công   bằng với tất cả mọi trẻ em. Môi trường thân thiện trong trường Mầm Non nhằm tạo mối quan hệ  đồng   nghiệp thân thiện giữa Ban giám hiệu và giáo viên, nhân viên, giữa giáo viên trong   lớp với nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng bầu không khí dân chủ, tâm lý thân ái, yêu  thương gần gũi giúp đỡ lẫn nhau giữa các giáo viên trong lớp có tác dụng hết sức to   lớn trong việc chăm sóc ­ giáo dục trẻ. Trong đó vai trò quan trọng thuộc về cán bộ  quản lý. Người cán bộ quản lý cần tạo ra uy tín thực sự, tránh việc dùng uy quyền   để áp đặt tạo sự sợ hải, áp lực cho cấp dưới. Không chỉ có thế người cán bộ quản   lý cần phải gương mẫu, biết nhận trách nhiệm và luôn công bằng, không thiên vị,   định kiến. Như vậy sẻ tạo nên bầu không khí hài hòa gần gũi, cảm giác yên tâm, tin   tưởng nhau trong nhà trường như chính ngôi nhà của mình. Là chỗ dựa tin cậy của   chị em, hiểu được hoàn cảnh, tâm tư, nguyên vọng của họ, để thông cảm, để có sự  giúp đỡ kịp thời về tinh thần, vật chất, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn...Trong cuộc sống  hàng ngày cũng như  trong công việc, cán bộ  giáo viên, nhân viên luôn giúp đỡ  lẫn  
 13. nhau với tinh thần  "Tương thân, tương ái, thương người như  thể  thương thân",  thăm hỏi động viên kịp thời khi  ốm đau. Khi có thành tích trong công tác, đạt kết   quả  cao  ở  các hội thi, con cái thành đạt... chị  em cùng nắm tay nhau chia sẽ  niềm   vui hân hoan, phấn khởi ...Tất cả những tình cảm thân thiện ấy đã tạo động lực để  chị  em có ý thức phấn đấu hoàn thành sự  nghiệp "trồng người" mà Đảng, Nhà  nước và nhân dân giao phó. Ngoài ra xây dựng mối quan hệ  thân thiện với cha mẹ  trẻ  là một việc làm  thường xuyên của nhà trường. Phối hợp để  tạo sự  thống nhất trong chăm sóc –  giáo dục trẻ, tổ  chức các hoạt động chung với phụ  huynh trong lớp để  tăng thêm  tình cảm, hiểu biết lẫn nhau. Thu hút, mở rộng sự tham gia của phụ huynh vào quá   trình giáo dục, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thường xuyên tổ chức cho cha mẹ  tham quan các hoạt động CS­GD ở lớp.  2.2.5. Biện pháp thứ  năm: Tổ  chức các hoạt động tập thể  vui tươi lành   mạnh đồng thời  tăng cường công tác giáo dục truyền thống: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh giúp xây dựng mối quan hệ  tốt giữa cô giáo và trẻ; trẻ với trẻ, giúp trẻ có kỷ năng ứng xử hợp lí các tình huống   trong cuộc sống, có ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực để  chào mừng  các   ngày   lễ   trong   năm.   (Ngày   hội   đến   trường   của   bé;   vui   Tết   Trung   thu;   Tết   Nguyên Đán; chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày hội 8/3; ngày Quốc  tế Thiếu nhi 1/6 và tổng kết năm học...). Kế hoạch được lồng ghép trong việc thực  hiện nhiệm vụ  năm học của nhà trường, nhóm, lớp. Giáo viên đã chủ  động, tích  cực   trong   việc   tập   luyện   cho   trẻ   để   tham   gia   vào   các   hoạt   động   tập   thể   với  phương châm là huy động càng nhiều trẻ  tham gia càng tốt, giúp trẻ  có khả  năng   biểu diễn, mạnh dạn, tự tin trước tập thể. Nhà trường còn tổ  chức các hoạt động   ngoài giờ để rèn kỷ năng bảo vệ sức khỏe, chống tai nạn giao thông, phòng chống  đuối nước... Cùng với việc tổ  chức các hoạt động tập thể  vui tươi lành mạnh nhà trường   còn tăng cường công tác giáo dục truyền thống như triển khai thực hiện nghiêm túc 
 14. giảng dạy chương trình giáo dục lễ  giáo. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền  thống nhà trường, quê hương dưới nhiều hình thức phong phú giúp trẻ  có được   những tình cảm tốt đẹp với quê hương, đất nước và mái trường mầm non thân yêu.   Thực hiện tốt việc giảng dạy về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.  Phát động phong trào thi đua trong nhà trường thông qua các ngày lễ  lớn: 20/10,   20/11, 22/12, 3/2, 30/4,1/5, 19/5... Nhà trường tổ  chức cho trẻ  tham quan, di tích lịch sử, di tích văn hóa tại địa   phương: Nhà bia tưởng niệm, Miếu Thành Hoàng…  Qua việc thực hiện các biện pháp trên cùng với sự  nổ  lực phấn đấu của bản   thân sự đồng tâm hiệp lực của tập thể sư phạm nhà trường, của phụ huynh học   sinh nên đến thời điểm này đã đạt được một số kết quả sau:  * Trường lớp đã thực  sự xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện: Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để  tăng trưởng CSVC,  mua sắm trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng CS­GD trẻ với  tổng kinh phí   đầu tư là 29,4 triệu đồng. Phong trào làm đồ dùng dạy học, đồ  chơi trong toàn thể  giáo viên được duy trì thường xuyên, mỗi tháng bình quân mỗi giáo viên tự làm 03   loại đồ  chơi/ trẻ. Các nhóm, lớp có ý thức bảo quản, giữ  gìn CSVC, đồ  dùng đồ  chơi không có tình trạng mất mát xảy ra. Môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giáo viên trang trí lớp gọn gàng   theo từng chủ  đề, phù hợp với trẻ. Có đủ  công trình vệ  sinh cho trẻ  và giáo viên,  luôn được giữ gìn sạch sẽ. Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu của nhà trường.   Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được trung tâm y tế dự phòng cấp   giấy chứng nhận. Có đồ chơi ngoài trời cho trẻ vui chơi và học tập ( 6 loại 12 cái).  Sân trường đã tạo được bóng mát bởi cây xanh; có sân chơi bải tập an toàn cho trẻ.  Ngày ngày trẻ  được cùng với cô giáo chăm sóc vườn rau, vườn hoa, cây cảnh và   nhất là được gieo hạt, chăm bón, theo dõi quá trình phát triển của cây đã tạo cho trẻ  có những  ấn tượng sâu sắc về  môi trường thiên nhiên trẻ  vô cùng thích thú khám   phá.   Có thể  nói đây là cơ  hội tốt nhất để  trẻ  được hoạt động khám phá, trải   nghiệm, giao tiếp và phát triển.
 15. * Chỉ  đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện nâng cao chất lượng chăm  sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình GDMN: Huy động trẻ ra lớp đạt 100% kế hoạch 246/246cháu . 100% trẻ được ăn bán  trú tại trường với mức ăn 10.000đ/ cháu / ngày, năng lượng Clo đạt được đối với  trẻ MG là 735 ­ 882%. 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ  phát triển  ( cả cân nặng và chiều cao) Năng lượng Clo đạt được đối với trẻ mẫu  giáo là 52­53%, Không có tình trạng dịch bệnh, ngộ độc thức ăn hoặc tai nạn xảy ra  trong nhà trường. Số trẻ có cân nặng bình thường 228/246 chiếm tỷ lệ 92,7% so với đầu năm tăng 12   cháu tức tăng 4,9%; Suy dinh dưỡng 18/246 chiếm tỷ lệ 7,3% so với đầu năm giảm   16 cháu (4,9%). Số trẻ cao bình thường 228/246 chiểm tỷ lệ 92,7% tăng so với đầu   năm 10 cháu (4,1%); thấp còi 18/246 chiếm tỷ lệ 7,3 so với đầu năm giảm 10 cháu  (4,1%). Có 7/7 nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non của Bộ.   Đa số trẻ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong vui chơi, sinh hoạt   và học tập, đạt được các yêu cầu về hành vi văn minh trong ăn uống, vệ sinh, giao  tiếp, lao động tự phục vụ. Trẻ được tham gia các HĐ tập thể của nhà trường như:  Thể dục sáng, HĐ ngoài trời, HĐ chiều, vui chơi phát triển vận động , được chăm  sóc vườn rau của bé, vườn hoa, cây cảnh, tham gia trực nhật, lao động, các trò chơi   dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với độ  tuổi mang đậm màu sắc quê hương ( Hò  khoan Lệ Thủy). Kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm học đạt 246/246  cháu. Chất lượng chuyển giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 104/104 trẻ đạt 100%. Tổng số  CB,GV,NV đạt chuẩn đào tạo là 100%, trên chuẩn 70%, 27/27 cán  bộ, giáo viên nhân viên có chứng chỉ  B tin học, và ngoại ngữ. Công tác quản lý và   soạn bài được thực hiện trên máy vi tính, 95% giáo viên xây dựng thành thạo giáo  án điện tử, biết khai thác mạng Internet phục vụ cho việc nâng cao chất lượng CS­ GD trẻ. Kết quả  đánh giá, xếp loại chuẩn nghề  nghiệp giáo viên mầm non đạt  xuất sắc có 11đ/c, khá có 8đ/c. 80% CB,GV,NV đạt danh hiệu lao động từ tiên tiến   trở lên., đề nghị HĐTĐ các cấp công nhận 3 Đ/c đạt CSTĐ cơ sở, 16 đ/c đạt danh   hiệu LĐTT.
 16. Các hoạt động hướng đến ngày lễ, ngày hội của các cháu được chú trọng   như: Ngày hội đến trường của bé, tết trung thu, ngày Quốc tế  thiếu nhi..., các  phong trào VH­VN, TDTT, hoạt động mũi nhọn được chú trọng và đạt kết quả cao   như  tổ chức và tham gia đầy đủ các hội thi do ngành triển khai. Tổ chức hội thi “   Cô và bé hát dân ca­Hò khoan Lệ Thủy” cấp trường vào tháng 10/2014 có 03 đội  tham gia. Kết quả giải nhất đội 2, nhì đội 1, ba đội 3. Tham gia hội thi “ Cô và bé  hát dân ca­Hò khoan Lệ Thủy” cấp Huyện đạt giải Khuyến khích. Tham gia hội thi  “ trường học xanh – sạch – đẹp, an toàn và hiệu quả” cấp Huyện đạt giải nhì, cấp  Tỉnh đạt giải Khuyến khích. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 01 giáo viên  đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi,  * Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học. Nhà trường đã tích cực tham mưu, phối hợp với lãnh đạo Đảng, chính quyền   địa phương,các ban ngành đoàn thể để tăng trưởng cơ sở vật chất cho nhà trường.  Cụ  thể  ngay từ  đầu năm học nhà trường đả  bám sát   kế  hoạch để  mua sắm đồ  dùng phục vụ  cho việc dạy và học của các cháu như  ti vi, máy tính, đồ  dùng vệ  sinh, dụng cụ nhà bếp, các loại giá góc, ghế thể dục, giá tạo hình, xây dựng bể lọc  nước, làm khu phát triển vận động, khu vui chơi cát nước.... ­ Các công trình được cải tạo sửa chữa trong năm: ­ Mua đồ dùng đựng thức ăn cho trẻ: 4 triệu đồng.  ­ Tu sữa hệ thống điện sáng, công trình vệ sinh 12 triệu đồng ­ Làm giàn mát ở điểm trường tiền phong:           9 triệu đồng ­ Mua 02 ti vi, 01 máy tính xách tay:                    37 triệu đồng ­ Mua cối xay thịt bếp bán trú                               5 triệu đồng ­ Làm bảng biểu XD môi trường cụm tiền phong: 5.4 triệu đồng ­ Làm giá tạo hình:                                                 2 triệu đồng           ­ Làm giá dép các lớp                                             2,4 triệu đồng           ­ Làm bảng biểu các lớp:                                         8 triệu đồng
 17. ­ Sơn trường, tu sữa nhóm trẻ, vôi ve hàng rào, làm khu PTVĐ: 890.000.000   đồng                                             Tổng kinh phí đầu tư trong năm học: 989.800.000 đồng: Trong đó: ̣ ̃ ợ: 37.000đ + 890.000.000 = 927.000.000đ ­ Kinh phí UBND huyên hô tr ­ Kinh phí XHH                         29.400.000đ   ­ Kinh phí ngân sách và học phí:   33.400.000đ * Kết quả về xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên, cán bộ, nhân viên và  phụ huynh trong nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, gương mẫu thương yêu, tôn trọng và đối xữ  công bằng trong việc CS­GD trẻ. 100% trẻ được rèn tính tự  tin, mạnh dạn. Giáo  viên luôn tạo cơ hội cho trẻ tham gia một cách hứng thú các hoạt động thực hành,  vui chơi, giao tiếp, giáo dục trẻ biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên biết quan tâm đến nhau, thể hiện tinh thần   đoàn kết, công bằng, thái độ thân thiện và dân chủ. Đa số giáo viên nhân viên đều   có thái độ, cởi mỡ hòa nhã, gần gũi khi đến trường, tạo được bầu không khí trong  tập thể sư phạm nhà trường luôn gắn bó và cùng nhau hợp tác. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng luôn có kinh nghiệm trong việc  ứng xử  và   duy trì mối quan hệ  với đồng nghiệp, với cấp dưới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ  nhưng hết sức bao dung và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau. Vai trò của BCH công đoàn nhà trường luôn được phát huy để duy trì mối quan   hệ gần gũi, hợp tác và cùng giúp nhau, chia sẽ khó khăn và động viên chị em vươn  lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao phó. Với tập thể  cán bộ  giáo viên nhân viên đã xây dựng được mối quan hệ  đoàn  kết, gắn bó với phụ  huynh trong việc tuyên truyền phối hợp nâng cao chất lượng  CS­GD trẻ  và hổ  trợ  nhà trường về  vật chất cũng như  tinh thần trong các hoạt   động của đơn vị. Phụ huynh yên tâm gửi trọn niềm tin vào nhà trường và cô giáo. Nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do   Đảng, Nhà nước và ngành phát động đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm  
 18. theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”; cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội  dung; Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt  97 điểm Xếp loại Xuất sắc. * Kết quả về tổ chức tốt công tác tuyên truyền. Tập thể cán bộ  giáo viên, nhân viên, phụ  huynh, lãnh đạo Đảng, chính quyền  địa phương và các ban ngành đoàn thể nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to  lớn của phong trào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.  Nhiều phụ  huynh đã  ủng hộ  nguyên vật liệu cho giáo viên làm đồ  dùng, đồ  chơi, sách truyện tranh cho trẻ,  ủng hộ  cây xanh, chậu hoa, cây cảnh tạo môi  trường xanh, sạch, đẹp trong và ngoài lớp học. 3. Phần kết luận 3.1. Ý nghĩa của đề tài:      “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là trường học mà  ở  đó học sinh  được tạo điều kiện để  sống khoẻ  mạnh, vui vẻ, tích cực học tập và tham gia các  hoạt động khác; được giáo viên nhiệt tình giảng dạy, yêu thương, tôn trọng; được   gia đình và cộng đồng tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng của mình trong môi  trường an toàn và thuận lợi; quyền được đi học của học sinh được đảm bảo. Để có một “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” đúng nghĩa thì vai trò  người quản lý vô cùng quan trọng, phải luôn tìm những biện pháp, giải pháp có  hiệu quả nhất để  tổ chức tốt phong trào nếu chỉ  chú trọng đưa vào các hoạt động   vui chơi, các trò chơi dân gian, tìm hiểu và tham quan di tích lịch sử  hay các hoạt  động khác thì chưa đủ. Điều ở trẻ cần là môi trường học thân thiện, phương pháp  học tập và phương pháp giảng dạy thân thiện, các mối quan hệ  thân thiện và   những sự  phục vụ  thân thiện của nhà trường. Có như  vậy trẻ  mới thấy thật sự  thoải mái và yêu mến trường như chính ngôi nhà của mình, trẻ là những mầm non  của đất nước và là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. 3.2. Kiến nghị, đề xuất:
 19. ­ Phòng Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện cho các trường tham quan mô hình   xây dựng phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”ngoài  huyện, ngoài tỉnh. ­ Các cấp lãnh đạo, các ban nghành  tiếp tục đầu tư  các trang thiết bị, cơ  sở  vật chất phục vụ cho việc dạy và học, đặc biệt là cơ  sở  vật chất các phòng chức  năng nhằm phục vụ  tổ  chức các hoạt động trong nội dung phong trào “ Xây dựng   trường học thân thiện, học sinh tích cực”.   Trên đây là một số  kinh nghiệm nhỏ  của bản thân tôi nhằm thực hiện tốt  phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  Những gì  đạt được còn rất khiêm tốn và mới chỉ  là nền tảng cho những năm tiếp theo. Rất   mong nhận được sự  góp ý, nhận xét của Hội đồng khoa học các cấp và đồng chí  đồng nghiệp để bản thân có được những kinh nghiệm quý báu giúp cho việc   thực  hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"   ngày một tốt hơn.                  Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG
 20.                                                                                                                                                                                                  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2