intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi C ở trường Mầm non 2/9

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

127
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân việc tổ chức hoạt động làm quen0 với toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp Lớn C ở trường Mầm non 2/9 - Thị xã Ninh Hòa. Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non 2/9 trong hoạt động làm quen với biểu tượng toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi C ở trường Mầm non 2/9

 1.        PHÒNG GD­ĐT NINH HÒA        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG MẦM NON  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Kính gửi : Hội đồng xét duyệt sáng kiến thị xã BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018­2019 Đề tài: ‘‘Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ  mẫu giáo 5­6 tuổi  Người thực hiện :  Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác :  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non Đề tài chuyên môn : Lĩnh vực phát triển nhận thức Thời gian thực hiện SKKN : Tháng 9/2018 – tháng 4/2019 Đạt CSTĐCS từ năm : 2014,2018 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc  dân. Đây là bậc học nền tảng trong việc giáo dục nhân cách con người mới xã hội  chủ nghĩa. Giáo dục mầm non – phát triển nhận thức là 1 trong những nội dung phát  triển toàn diện cho trẻ. Việc hình thành các biểu tượng ban đầu về Toán giữ  1 vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục. Phát triển nhận thức cho trẻ  nói chung và cho trẻ mẫu giáo lớn nói riêng để chuẩn bị vào trường Phổ  thông...... Hình thành cho trẻ những kiến thức sơ đẳng ban đầu về toán học và các kỹ  năng cần thiết như : Quan sát, so sánh, phân tích, suy luận giúp trẻ phát triển  tư duy, trí nhớ, ngôn ngữ và khả năng diễn đạt câu từ...
 2.  Chính vì vậy, mục tiêu giáo dục nước ta hiện nay là “ giúp trẻ phát triển thể  chất – tình cảm – trí tuệ và thẩm mỹ”. Hình thành cho trẻ những cơ sở đầu  tiên và các kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích và suy luận cần thiết để bước  vào trường phổ thông. Hình thành biểu tượng toán cho trẻ nói chung và hình thành biểu tượng  số lượng cho trẻ nói riêng là một nội dung vô cùng quan trọng, góp phần thực   hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Dạy trẻ  nhận biết, phân biệt về  biểu tượng toán là dạy trẻ  cách làm  quen và hình thành cho trẻ  các biểu tượng toán về  tập hợp, số  lượng, phép   đếm…. Trong đó yêu cầu nội dung này là trẻ  phải đếm được thứ  tự  trong   phạm vi 10; Nhận biết quan hệ số lượng trong phạm vi 10;  Nhận biết chữ  số  từ  1 – 10. Biết thực hiện một số  phép biến đổi đơn giản như  thêm bớt,   tạo nhóm, chia nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 10 ra 2 phần. Đây là   một trong những nội dung chính nằm trong các nội dung khác của việc dạy  học cho trẻ làm quen với biểu tượng toán. Vì số lượng bài chiếm nhiều thời   gian so với nội dung về các hình, các khối, định hướng trong không gian, phép   đo, để  dạy trẻ  được những nội dung này và nắm bắt kiến thức được một  cách có hệ  thống và chính xác, đòi hỏi người giáo viên phải có sự  thay đổi  mới trong phương pháp dạy trẻ  theo hướng tích cực hóa hoạt động lấy trẻ  làm trung tâm. Trẻ  tự mình khám phá nhận xét, phán đoán về  những vấn đề  có liên quan đến môn học. Xuất phát từ những lí do trên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp hình   thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ mẫu giáo 5­6 tuổi C ở trường   Mầm non 2/9”.  Nhằm mục đích giúp giáo viên mầm non sử  dụng phương   pháp có hiệu quả hơn, trẻ được hứng thú hoạt động, tích cực hoạt động. Từ  đó nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là trẻ  mẫu giáo 5 – 6 tuổi lớp lớn C của trường  Mầm non  2/9.
 3. 2. Cơ sở nghiên cứu Vai trò của việc hình thành biểu tượng toán về  số  lượng cho trẻ  mẫu  giáo 5 – 6 tuổi; Qua đề  tài nghiên cứu, giúp giáo viên có những định hướng phù hợp  trong công tác chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non ở độ tuổi 5­ 6 tuổi . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ­ Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân việc tổ chức hoạt động làm quen0  với toán cho trẻ mẫu giáo 5­6 tuổi lớp Lớn C ở trường Mầm non 2/9 ­ Thị xã   Ninh Hòa. ­ Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho trẻ  5­6 tuổi trường Mầm non 2/9  trong hoạt động làm quen với biểu tượng toán. III. PHƯƠNG PHÁP 1. Các phương pháp nghiên cứu 1.1. Phương pháp khảo sát; 1.2. Phương pháp đọc và xử lý tài liệu; 1.3. Phương pháp quan sát; 1.4. Phương pháp đàm thoại; 1.5. Phương pháp thực hành, luyện tập. 2.Giới hạn đề tài Đề tài được áp dụng cho trẻ mẫu giáo 5­6 tuổi lớp lớn C IV. THỰC TRẠNG Thực trạng  ở  trường tôi nói chung và lớp tôi nói riêng, tôi đã quan sát thấy  hoạt động về  số  lượng của trẻ  phát triển dần theo độ  tuổi và đến độ  tuổi  mẫu giáo lớn hoạt động học của trẻ  phát triển mạnh, trẻ  mong muốn được  tham gia vào các hoạt động để  nhận thức thế  giới xung quanh, nhờ  đó mà   cũng phát huy cao được tính tích cực trong nhận thức của trẻ. * Thuận lợi: ­  Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước đặc biệt là bộ giáo dục đào tạo đã  đổi mới về  phương pháp dạy và học, củng cố  bồi dưỡng nâng cao trình độ  chuyên môn cho giáo viên nói chung và bậc học mầm non nói riêng. Được sự  quan tâm của nhà trường động viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học  
 4. các lớp chuyên đề  để  áp dụng vào đề  tài. Một lớp 2 cô, trẻ   ở  cùng một độ  tuổi, để tiện cho việc dạy trẻ mọi lúc mọi nơi, được sự ủng hộ và động viên  và ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để  tôi hoàn thành thực hiện đề  tài của  mình,  * Khó khăn: ­ Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình trong quá trình học tập. ­ Trong lớp có một số cháu về mặt nhận thức quá chậm, có một số cháu chưa  đi học các lớp dưới nên kỹ năng đếm, nhận biết mối quan hệ, chia nhóm còn  hạn chế.     B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ     I. CỞ SỞ LÝ LUẬN Hình thành các biểu tượng số lượng cho trẻ mầm non là một nội dung quan  trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Hiệu quả  của việc  hình thành các biểu tượng về số lượng cho trẻ mầm non không chỉ phụ thuộc  vào xây dựng hệ  thống các biểu tượng số  lượng cần hình hành cho trẻ  mà  còn phụ  thuộc vào phương pháp, biện pháp tổ  chức các hoạt động mà trọng  tâm là tiết học toán cho trẻ ở trường mầm non.  Những biểu tượng số lượng được hình thành ở  trẻ  em là kết quả  của việc  trẻ nắm những kiến thức qua các hoạt động khác nhau trong cuộc sống hằng  ngày và là kết quả  của việc dạy học có định hướng trên hệ  thống các tiết  học toán với trẻ. Chính những kiến thức, kỹ năng đó là phương tiện để  phát  triển tư duy cho trẻ và góp phần thực hiện giáo dục toàn diện nhân cách cho  trẻ.  Trong quá trình dạy học cho trẻ ở trường mầm non chúng ta phát triển ở trẻ  khả  năng nhận biết thế  giới xung quanh, khả  năng phân tách các dấu hiệu,   nhận biết các tính chất, các mối quan hệ  của các sự  vật hiện tượng xung  quanh trẻ. Phát triển  ở trẻ hứng thú quan sát, hình thành các thao tác trí tuệ,   các biện pháp của hoạt động tư duy qua đó tạo ra những điều kiện bên trong  
 5. để  dẫn dắt trẻ  tới những hình thưc mới của trí nhớ, của tư  duy và tưởng  tượng.   Trong quá trình hình thành các biểu tượng của tư duy số lượng cho trẻ giáo  viên giữ  vai trò là chủ  đạo ­ là người hướng dẫn, điều khiển hoạt động có  chủ  đích. Việc tổ  chức dạy trẻ  đúng lúc và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi   cho trẻ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non.  Thông qua quá trình học như thế, trẻ sẽ nắm được những kiến thức sơ đẳng  về tập hợp con số, phép đếm, định hướng trong không gian, kích thước……..     Dựa vào mục tiêu giáo dục và tình hình của lớp, tôi chủ động xây dựng kế  hoạch linh hoạt về thời gian thực hiện chủ đề  sao cho chù hợp với nhu cầu   và khả  năng hứng thú cho trẻ  nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các mục tiêu  giáo dục đề  ra, tôi sẽ  tạo cơ  hội cho trẻ  hoạt động, trải nghiệm, tìm tòi,  khám phá nhằm thỏa mãn nhu cầu ham học hỏi của trẻ, phát huy một cách   cao nhất tính tích cực nhận thức của trẻ. II. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Biện pháp 1 : Khảo sát khả năng của trẻ Trong năm học 2018­2019 lớp tôi có 38 trẻ, trong đó có 14 trẻ chưa qua  lớp bé, nhỡ. Khả năng tiếp thu chưa đồng đều, những trẻ lần đầu đi học còn  nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của lớp. Khả  năng  nhận thức của mỗi trẻ khác nhau: có trẻ có năng khiếu tạo hình, ca hát, có trẻ  nhạy bén về  toán học, tư  duy. Do vậy nên tôi phải tìm ra các biện pháp phù  hợp để tất cả các trẻ đều tham gia hoạt động một cách tích cực. Đặc biệt là  hoạt động làm quen với biểu tượng toán về số lượng. Là giáo viên tôi đã tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ  tại lớp mình  phụ trách và đặc biệt là chú ý đến những trẻ hiếu động, không tập trung.   Từ  những áp dụng trên tôi thấy trẻ  tham gia vào các hoạt động một  cách tích cực và hứng thú.
 6. Đối với những trẻ mới đi học, kỹ  năng học tập của trẻ  còn hạn chế,  nhất là khi trẻ tham gia vào các hoạt động về toán . Trẻ thường chậm, ít chủ  động thực hiện và thực hiện còn sai sót nhiều. Vì vậy tôi luôn quan sát,  hướng dẫn, động viên, khuyến khích, giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho trẻ, cùng  trẻ tham gia vào các hoạt động, tổ chức các trò chơi về toán số lượng nhằm  thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động một cách tích cực, hứng thú; Qua thời gian chăm sóc giáo dục trẻ tôi tìm hiểu và nắm bắt đặc điểm  tâm sinh lý của trẻ, để  từ  đó có các biện pháp cụ  thể  với từng đối tượng,  giúp trẻ hình thành biểu tượng toán về số lượng một cách tốt nhất  2. Biện pháp 2: Hướng dẫn trẻ làm quen các biểu tượng về số lượng * Tạo nhóm vật từ các vật riêng rẽ và tách các vật ra từ nhóm chung Phân tách tập hợp thành các vật riêng rẽ, giúp trẻ bước đầu hình dung  được các phần tử của tập hợp. Việc gộp các phần tử riêng rẽ thành một tập   hợp cho trẻ hình dung giới hạn của tập hợp ­ Giai đoạn 1: cho trẻ tri giác và thao tác với các nhóm vật gồm các vật giống  nhau.  VD: Những cây bút bi giống hệt nhau, những que tính giống hệt nhau, những   con bướm có cùng màu sắc, kích thước. Bước 1: Cho trẻ quan sát nhóm vật và nhận xét có nhiều vật. VD: Trên bàn cô có gì? (hộp bút). Trong hộp bút có mấy cái bút ? ( nhiều cây  bút). Bước 2: Giáo viên tách từng vật trong nhóm ra và cho trẻ nhận xét. VD: Phát cho mỗi trẻ  một cây bút, hỏi trẻ: Mỗi bạn có mấy cây bút?( một   cây bút) Trong hộp còn mấy cây bút? ( không còn cây nào). Ban đầu hộp bút  có nhiều bút sau khi phát hết bút hộp bút không còn cây nào. Bước 3: Cho trẻ gộp từng vật riêng rẽ lại thành một nhóm có nhiều vật. Và  cho trẻ nhận xét.
 7. VD: Để  có nhiều cây bút, chúng ta hãy đặt tất cả  cây bút vào hộp. bây giờ  chúng ta đã có nhiều cây bút trong hộp bút. Các con làm thế nào để có được  nhiều cây bút? Con đã đặt mấy cây bút vào hộp? Giáo viên nhấn mạnh, Bạn A đặt 1 cây bút vào hộp, bạn B đặt 1 cây bút vào  hộp…mỗi bạn đặt một cây vao hộp, nên bây giờ trong hộp có nhiều cây bút. * Tạo nhóm theo dấu hiệu chung Bước 1: Cho trẻ nhận biết dấu hiệu đối tượng sẽ tạo nhóm.  Bước 2: Giáo viên nêu dấu hiệu của nhóm, trẻ chọn ra tất cả các đối tượng   có dấu hiệu giáo viên đưa ra. Sau đó giáo viên cho trẻ nhắc lại dấu hiệu của  nhóm đối tượng vừa chọn. ( Nhấn mạnh vào các từ: chọn hết, chọn tất cả,   chỉ có….)  Bước 3: Giáo viên đưa ra từng nhóm đồ vật, cho trẻ nêu dấu hiệu của từng   nhóm đối tượng  Bước 4: Giáo viên cho trẻ luyện tập dưới nhiều hình thức:   ­ Giáo viên nêu dấu hiệu – trẻ chọn đồ vật.   ­ Giáo viên đưa ra nhóm đồ vật – trẻ nói dấu hiệu. VD: Treû choïn con vaät coù cuøng ñaëc ñieåm: ( vd: Ch ọn hết  những con vaät coù 2 chaân, chọn con vật 4 chân, chỉ chọn con vật  2 chân và biết bay) -Bieát duøng töø ñaët teân cho con vaät ( vd; con vaät coù 2 chaân , con vaät coù 4 chaân...) VD:Khoanh tròn những nhóm hình giống với nhóm hình được khoanh mẫu.
 8. *  Phát triển kỹ năng so sánh số lượng các nhóm đối tượng bằng biện  pháp thiết lập tương ứng 1­1. Bước 1: Giáo viên làm mẫu: ­ Hành động dùng gạch nối để xếp 1­1. ­ Hành động sử dụng vật thay thế. ­ Cho trẻ so sánh sau khi xếp 1­1. Bước 2: Cho trẻ luyện tập theo mức độ khác nhau: ­ So sánh số lượng trong nhóm tăng dần ( Nhóm có số lượng 5 sau đó so sánh  trong phạm vi 10) ­ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng với nhau sau đó là 3 nhóm đối tượng để  thấy tính tương đối trong khái niệm “nhiều hơn” “ ít hơn” ­ So sánh số  lượng các nhóm gồm những vật đồng nhất, sau đó là nhóm vật  mang những dấu hiệu khác nhau. VD: So sánh số  mèo có kích thước khác nhau với số  chuột có màu sắc khác  nhau, so sánh bộ dụng cụ nấu ăn với dụng cụ học tập.. * Nhận biết số lượng  trong phạm vi 10 Lập số mới bằng hành động đếm. Bước 1: Cho trẻ xếp tất cả các đối tượng của nhóm cũ. ­ Xếp nhóm mới tương ứng 1­1 với nhóm cũ. Bước 2: Cho trẻ so sánh số lượng các nhóm vật hơn kém 1. Bước 3; Giáo viên kết luận: Để có số lượng mới, thêm 1 vào số lượng cũ.
 9.  Bước 4: Cho trẻ đếm lại hai nhóm có số  lượng mới sau đó dựa vào sự  hơn   kém giữa các nhóm đồ vật và so sánh số lượng nhóm vật bằng kết quả phép   đếm, trẻ thấy 2 nhóm có số lượng nhiều bằng nhau và  được gọi bằng cùng  một nhóm số là số mới. VD:  Khi dạy trẻ  số  6 ta cho trẻ  so sánh 6 bông hoa và 5 con ong thì giữa  số hoa và số ong trẻ sẽ thấy số hoa nhiều hơn số ong là một, và ngược lại số  ong ít hơn số hoa là một, bằng cách đếm trẻ  sẽ  gọi số  mới để  diễn đạt số  ong,   khi cho trẻ so sánh các từ số với nhau (5 thêm 1 là 6 và 6 bớt 1  là 5) như vậy,  trẻ sẽ lĩnh hội nguyên tắc thành lập số mới.  *  Củng cố, phát triển biến đổi số lượng và mối quan hệ số lượng giữa  các nhóm vật bằng cách thêm bớt. Hiểu mối quan hệ số lượng: nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau. ­ Hiểu quan hệ giữa hai số tự nhiên    + Hiểu mối quan hệ thuận nghịch giữa các số liền kề.   + Hiểu quan hệ số lượng lớn hơn, nhỏ hơn chỉ là tương đối.   + Trẻ nắm được nguyên tắc lập số đứng trước  hay số đứng sau. Từ đó trẻ  nắm được nguyên tắc lập số tự nhiên.  + Trẻ nắm được quan hệ về vị trí giữa hai số tự nhiên: Số liền kề trước nhỏ  hơn một và số liền kề sau lớn hơn một, số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau   và số đứng sau lớn hơn số đứng trước.
 10. ­ Khi trẻ thực hành lập số mới trên cơ sở so sánh số lượng hai nhóm vật hơn  kém nhau một vật, trẻ cần tạo ra sự bằng nhau về số lượng giữa hai nhóm  vật đó bằng cách thêm một vật vào nhóm có số lượng ít và gọi tên số lượng  mới được tạo bằng số  mới. Qua đó trẻ  tiếp tục học so sánh, nhận biết mối   quan hệ  số  lượng giữa các nhóm  đối tượng trong phạm vi 10 bằng cách   đếm , thêm, bớt, tạo sự bằng nhau về số lượng. Mặt khác, bằng các ví dụ cụ  thể trẻ sẽ thấy được tính tương đối của các khái niệm “nhiều hơn”, “ít hơn”  về số lượng giữa các nhóm đối tượng và các  khái niệm “lớn hơn”, “nhỏ hơn”  giữa các con số, từ  đó  ở  trẻ  hình thành biểu  tượng về  trình tự  của các số  trong dãy số tự nhiên. Qua so sánh,trẻ sẽ thấy rõ nhóm vật nào nhiều hơn hay  ít hơn nhóm vật nào, từ đó trẻ sẽ so sánh các con số với nhau để thấy con số  nào   lớn   hơn   hay   nhỏ   hơn   số   nào.  Ví dụ: cho trẻ xếp 8 cái bát và 7 cái thìa ra và hỏi trẻ số  nào nhiều hơn, số  nào ít hơn.   * Chia một nhóm đối tượng thành hai phần theo các cách khác nhau. Bước 1: Cho trẻ đếm xác định số lượng trước khi tách gộp. ­ Nếu là tách: đếm tổng thể  ­ Nếu là gộp: đếm bộ phận Bước 2: cho trẻ tách, gộp và đếm lại. ­ Nếu là tách : đếm bộ phận. ­ Nếu là gộp : đếm tổng thể  Bước 3: Cho trẻ  khái quát sau khi tách/gộp. Dùng chữ  số  để  khái quát hóa  cách tách gộp, qua đó trẻ hiểu được cấu trúc số lượng của số tự nhiên Bước 4: Cho trẻ luyện tập theo mức độ phức tạp dần. Ví dụ: chia một nhóm gồm 6 đối tượng trước tiên cho trẻ đếm tất cả là 6 đối  tượng sau khi tách thành hai phần theo các cách: 1 và  5; 2 và 4; 3 và 3. Cho trẻ  đếm 1 đối tượng và 5 đối tượng. Với cách chia 6 đối tượng thành một nhóm  có 1 đối tượng và một nhóm có 5 đối tượng thì trẻ sẽ sử  dụng cặp thẻ số 1 
 11. và 5 để  khái quát lại cách chia đó. Sau đó tiến hành cho trẻ  luyện tập. Ban   đầu mỗi trẻ có thể thực hành chia theo cách mà mình thích, tiếp theo giáo viên  tổ  chức cho trẻ  thực hành chia một nhóm đối tượng thành hai phần với  số  lượng của một phần theo yêu cầu của cô. Ví dụ: chia 6 cái kẹo thành hai  phần, một phần là 1 cái thì phần còn lại sẽ là mấy? Hay yêu cầu trẻ chia hai  phần sao cho số lượng đối tượng của hai phần đều bằng nhau.  1 5 * Sắp xếp thứ  tự  theo số  lượng tăng dần hoặc giảm dần của 3 nhóm   vật. Bước 1: So sánh  số lượng 3 nhóm vật: ­ Theo từng cặp bằng cách xếp tương  ứng 1:1 hoặc  đếm so sánh kết quả  đếm. Bước 2: Gọi tên: nhiều nhất, ít hơn (nhiều hơn), ít nhất. Bước 3: Giải thích cho trẻ cách sắp xếp theo thứ tự: ­ Tăng dần: xếp nhóm vật có số lượng ít nhất => nhiều hơn và cuối cùng là  nhiều nhất theo một hướng nhất định. ( từ  trái qua phải hay từ  trên xuống  dưới) ­ Giảm dần: Xếp nhóm vật có số lượng nhiều nhất => ít hơn=> ít nhất theo   hướng nhất định ( từ trái qua phải hay từ trên xuống dưới) Bước 4: Luyện tập. VD: Cà rốt nhiều nhất, thỏ nhiều hơn , bắp cải ít nhất hoặc bắp cải ít nhất,   thỏ ít hơn, cà rốt nhiều nhất.
 12. * Biện pháp 3: Tạo môi trường và tăng cường học liệu cho trẻ hoạt  động Tăng cường làm đồ dùng và chú trọng sử dụng đồ dùng trực quan hợp  lý, phù hợp với nội dung bài dạy, đồ dùng đa dạng màu sắc kích thước phong  phú.  Tăng cường làm đồ dùng và và chú trọng sử dụng trực quan. Biện pháp hữu  hiệu giúp tiết học đạt kết quả là gây sự chú ý của trẻ bằng cách sử dụng đồ  dùng trực quan đẹp kết hợp với sự khéo léo của giáo viên khi sử dụng đồ  dùng trực quan giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn, chính xác, phấn  khởi.  Ví dụ: Cô cùng trẻ tổ chức làm đồ dùng học tập vào buổi chiều cuối tuần,  qua  buổi làm đồ dùng giúp cô nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý và năng khiếu của trẻ  hơn.  Đầu tuần cô cho trẻ biết tuần này trẻ đang học chủ điểm gì của tuần.  (“Nghề bộ đội”)  Cô hỏi trẻ thích tặng chú bộ đội món quà gì nhân ngày  thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12. Sau đó cô định hướng nguyên 
 13. vật liệu như hộp sữa chua, hộp bánh… để đến cuối tuần cô cùng trẻ thực  hiện sử dụng nguyên vật liệu trẻ đem đến cùng làm.  Cô cho trẻ chọn 6 bạn một nhóm, nhóm 1 rửa hộp sữa chua cho sạch,  nhóm 2 lau hộp sữa chua cho khô, nhóm 3 chọn giấy màu cô yêu cầu, nhóm 4  cùng cô dán lá cờ và ngôi sao vào cây, nhóm 5 đổ cát và xi măng nước cô  chuẩn bị sẵn và cho trẻ trộn cho đều, nhóm 6 cho trẻ hồ đã trộn vào trong  hộp sữa chua rồi cắm cột cờ vào. Sau khi trẻ hoàn thành cho cho trẻ đếm  xem trẻ làm được mấy cột cờ (6 cột cờ).  Cho trẻ tham gia làm đồ chơi trẻ phấn khởi vui vẻ tích cực hoạt động  gúp trẻ nhớ lâu hơn về nhà trẻ tự khoe với ba mẹ hôm nay con làm được 6 lá  cờ. Qua đó nhằm giúp trẻ củng cố kiến thức kỹ năng đếm chính xác và nhớ  lâu hơn  * Sử dụng vật mẫu  Đồ dùng trực quan là biện pháp hữu hiệu giúp tiết học đạt kết quả, gây sự  hứng thú chính là đồ dùng trực quan nhằm giúp trẻ lĩnh hội, nội dung học  tập, mặt khác việc sử dụng đồ dùng trực quan đẹp cộng với sự khéo léo của  giáo viên sẽ giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách chính xác, trọn vẹn và phấn  khởi, đồ dùng học tập hợp lý còn tạo điều kiện cho sự chuyển dần từ quá  trình lĩnh hội vào tri giác, nên đối với đồ dùng phải có màu sắc đẹp kích  thước to, nhỏ khác nhau, đa dạng phong phú, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho  trẻ.  * Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh học sinh Công tác phối hợp với phụ huynh có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ  thiết thực của từng nhóm/lớp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc­  giáo dục trẻ. Ngay từ đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm giáo viên trao  đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của việc hình thành biểu tượng toán về  số  lượng. Mời phụ  huynh dự  những giờ  tổ  chức cho trẻ làm quen với biểu  
 14. tượng toán,  đặc biệt  là về  số  lượng nhằm nâng cao  nhận thức của phụ  huynh, khuyến khích phụ huynh tham gia học với trẻ mọi lúc mọi nơi. Như  vậy, việc phối hợp với bậc phụ  huynh là điều không thể  thiếu trong  việc thực hiện mục tiêu chăm sóc giáo dục nói chung và trong việc hướng   dẫn trẻ hình thành biểu tượng toán về số lượng nói riêng.        III. HIỆU QUẢ Với những nỗ lực trong việc giáo dục cho trẻ qua môn làm quen với toán. Các  biện pháp tôi đưa ra đã phù hợp với điều kiện thực tế  của lớp. Chất  lượng  giảng dạy nâng lên rõ rệt, học sinh đi học chuyên cần hơn, yêu thích học toán  hơn. Bên cạnh việc khảo sát, qua việc áp dụng đề  tài trong lớp. Bản thân  tôi cũng tự  tin và nhiều sáng tạo hơn khi dạy trẻ, biết kết hợp đan xen các   hình thức cũng như  lồng ghép trong phương pháp giảng dạy, biết tận dụng   những cái mới lạ vào các hoạt động để các cháu hứng thú hơn.  Phụ   huynh   dần   hiểu   ra   được   phương   pháp   học   tập   của   chương   trình   mầm non tuy đơn giản như trò chơi nhưng mang lại nhiều kết quả tích cực,  đã có nhiều cháu tiến bộ  rõ rệt hơn như: Cháu thích học các môn học hơn,  tiếp thu bài tốt hơn, tự nhiên và sâu sắc hơn.     Các bậc phụ  huynh trong lớp đã hiểu được tầm quan trọng của việc dạy  trẻ học. Biết quan tâm đến con mình hơn.     Sáng kiến này có thể  áp dụng cho tất cả  các giáo viên trong trường cùng  thực hiện. Giáo viên cùng trao đổi, vận dụng linh hoạt trong tiết học, mọi lúc  mọi nơi vào các hoạt động chăm sóc giáo dục hàng ngày.   C. KẾT LUẬN Việc hình thành và củng cố các biểu tượng về số lượng và thực hành kỹ  năng là 1 trong những điều kiện cần thiết giúp trẻ 5­6 tuổi phát triển tư duy và   nhận thức ban đầu về biểu tượng toán. Việc hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ có rất nhiều giáo viên gặp   khó khăn vì tính chất môn học  khô khan, khó tiếp thu. Nên qua việc thực hiện các 
 15. phương pháp này tôi nhận thấy rằng với phương pháp này sẽ giúp trẻ hình thành  biểu tượng toán mà cụ thể là biểu tượng số lượng , trẻ tiếp thu kiến thức một   cách tích cực và hứng thú giúp môn học không còn nhàm chán. Từ  kết quả  trên tôi rút ra được bài học kinh nghiệm khi sử  dụng các   biện pháp để phát triển biểu tượng số lượng cũng như phát triển tư duy cho  trẻ  giáo viên cần nghiên cứu và lựa chọn kỹ  các biện pháp phù hợp với lứa   tuổi, khả năng của trẻ, để phát triển tư duy cho trẻ dạy trẻ chơi mà học giúp  cho trẻ hứng thú hơn. Giáo viên phải thực sự yêu trẻ như con của mình, sưu  tầm các trò chơi, các đồ  dùng, đồ  chơi đẹp đảm bảo tính thẩm mỹ  và khoa   học, thu hút được trẻ vào tiết học. Trong quá trình dạy học việc lựa chọn nội  dung dạy học luôn phải gắn liền với điều kiện sống của trẻ, nhằm luyện   cho trẻ  thói quen quan tâm, chú ý tới các sự  vật, hiện tượng xung quanh trẻ,  qua đó nhận biết các mối quan hệ  toán học có trong các sự  vật, hiện tượng  đó. Khi thực hiện cần đảm bảo tính chất chính xác của nội dung bài dạy. * Kiến nghị      Qua việc xây dựng và thử nghiệm một số biên pháp nhằm rèn luyện biểu   tượng số  lượng cho trẻ 5­6 tuổi, tôi mạnh dạn đưa ra một số  kiến nghị như  sau:            Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ  nhiều hơn về  cơ  sở  vật   chất và các trang thiết bị  dạy học để  việc giảng dạy theo chương trình mới   được đạt kết quả cao hơn. Tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm  giữa các đồng nghiệp.     Đối với giáo viên phải thật sự tự giác, học hỏi đồng nghiệp, trang bị thêm  kiến thức, kĩ năng về các biện pháp phát triển biểu tượng số lượng cũng như  tư duy của trẻ. Xây dựng môi trường học tập phù hợp với các hoạt động, tạo  điều kiện cho trẻ vừa học vừa chơi.
 16.      Trên đây là một số biện pháp, kinh nghiệm của tôi. Tôi rất mong được sự  đóng góp, bổ  sung của quý vị  để  sáng kiến được đưa vào thực tiễn có hiệu  quả hơn.   Ninh Hiệp,  ngày      tháng  3   năm 2019   ĐÁNH GIÁ CỦA                                                          Người viết HỘI ĐỒNG SKKN PHỤ LỤC 1:
 17. Kết quả khảo sát ban đầu TT  Đếm Nhận biết hơn kém Xếp tương ứng 1­1 Tốt Khá TB Yế Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Y ếu u Tổ 9 12 15 2 9 10 15 2 9 10 16 2 ng  số  trẻ  đạt Tỉ  25 33,4 25 5,6 25 27,8 41,7 5,6 25  27,8 44,45 5,6 lệ  % % % % % % % % % % % % PHỤ LỤC 2: Kết quả của trẻ sau khi thực hiện các giải pháp biện pháp: TT  Đếm Nhận biết hơn kém Xếp tương ứng 1­1 Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yế Tốt Khá TB Y ếu u Tổ 12 15 9 0 12 12 11 1 12 14 9 0 ng  số  trẻ  đạt Tỉ  33,4 41,7 25 0% 33,4 33,4 30,6 2,8 33,4 34% 25 0% lệ  % % % % % % % % % %
 18. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bản thân tôi đã sử dụng các tài liệu tham khảo sau: 1. Sách bồi dưỡng thường xuyên. 2. Sách bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên mầm non  3. Sách hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, mẫu  giáo Bé của nhà xuất bản Giáo dục. 4.   Tài   liệu   trên   mạng   Internet,   kinh   nghiệm   của   bản   thân   và   đồng  nghiệp.
 19. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XàNINH HÒA TRƯỜNG MẦM NON 2/9 BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ  mẫu giáo 5­6 tuổi C ở trường Mầm non 2/9 Người báo cáo : Hoàng Thị Huyền Chức vụ : Giáo viên Trường   : Mầm non 2/9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2