intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thông qua công tác chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng năm học 2020-2021

Chia sẻ: Caphesua | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

18
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như: Xây dựng kế hoạch cụ thể các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống cho trẻ theo những khoảng thời gian cụ thể, phù hợp trong năm học; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên về quy trình giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non gồm 4 giai đoạn: trải nghiệm cụ thể; quan sát, phân tích; hình thành khái niệm; thử nghiệm tích cực;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thông qua công tác chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng năm học 2020-2021

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc    ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2021 Kính gửi: Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Cát Hải Tôi ghi tên dưới đây: TT Họ và tên Ngày  Nơi Chức  Trình độ  Tỷ lệ (%)  tháng năm  công tác danh chuyên  đóng góp vào  sinh môn việc tạo ra  sáng kiến 1 Lê Thanh Hiền Hương 31/5/1986 Trường  Phó hiệu  Thạc sĩ 100% mầm non  trưởng Sơn Ca Là tác giả  đề  nghị  xét công nhận   sáng kiến: “ Giải pháp nâng cao chất  lượng giáo dục thông qua công tác chỉ  đạo tăng cường tổ  chức các hoạt động   trải nghiệm cho trẻ  tại trường mầm non Sơn Ca, thị  tr ấn Cát Bà, huyện Cát   Hải, thành phố Hải Phòng” năm học 2020­2021. 1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục 2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Tháng 9  năm 2020. 3. Mô tả bản chất của sáng kiến a. Tình trạng của giải pháp đã biết (ưu, nhược điểm): Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan  niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ  sở  trải nghiệm thực tế,   dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có  của trẻ. Để tổ chức được các hoạt động trải nghiệm cho trẻ thì việc tăng cường  sự phối kết hợp, tạo mối  liên kết thống nhất giữa nhà trường và cha mẹ trẻ về  nội dung, phương pháp, cách thức tổ  chức các hoạt động giáo dục nhằm giúp  trẻ  phát triển toàn diện cả  về  thể  chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm  mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp  ứng xử...là một nhiệm vụ  quan trọng góp phần thực   hiện tốt mục tiêu giáo dục trẻ mà nhiệm vụ năm học đã đề ra.
 2. Nhận thức rõ về  điều này, trong nhiều năm qua và đặc biệt năm học   2018–2019;   2019­2020,  Trường  mầm  non S ơn Ca  luôn  chú  trọng  đẩy  mạnh   công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc tổ chức các hoạt   động trải nghiệm cho trẻ thông qua các biện pháp như:           1. Xây dựng kế  hoạch cụ  thể  các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ  năng  sống cho trẻ theo những khoảng thời gian cụ thể, phù hợp trong năm học; 2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên về quy trình giáo dục theo  hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non gồm 4 giai đoạn: trải nghiệm cụ thể; quan  sát, phân tích; hình thành khái niệm; thử nghiệm tích cực; 3. Phân công cho giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những cháu tiêu biểu của   các lớp trong khối mẫu giáo để tham gia các buổi trải nghiệm, rèn kỹ năng sống; 4. Mời ban đại diện CMHS các lớp, trường tới dự  các buổi trải nghiệm   của trẻ; Thông qua các buổi họp phụ huynh thông báo thời gian tổ chức các hoạt  động trải nghiệm. ­ Ưu điểm: + Ban giám hiệu chủ  động nắm bắt, chỉ  đạo tổ  chức các hoạt động trải  nghiệm cho học sinh trong thời gian diễn ra các hoạt động của năm học + Giáo viên, phụ  huynh nắm được các mốc thời gian tổ  chức các hoạt   động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống cho trẻ của nhà trường; + Giáo viên được trau dồi thêm về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ; + Tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh các hoạt động trải nghiêm, rèn   kỹ năng sống cho trẻ tại nhà trường; + Trẻ tiêu biểu tại các khối, lớp được tham gia các hoạt động trải nghiệm   có kỹ năng, tự tin, mạnh dạn. Đặc biệt, khi được trực tiếp tham gia trẻ có thể  về kể lại các hoạt động cho các bạn tại khối, lớp nghe.      ­ Hạn chế: + Giáo viên chưa thực sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc lựa chọn  nội dung, hình thức tổ  chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ  năng. Một bộ  phận giáo viên còn có tâm lý  ỷ  lại, phó mặc, nhà trường chỉ  đạo thế  nào thực  hiện như vậy mà không có ý kiến đóng góp, phản hồi;
 3.           + Phụ  huynh chưa quan tâm nhiều tới các hoạt động mà nhà trường xây  dựng, vẫn còn tâm lý nghe cho biết, nghe để đấy, không có sự hỗ trợ, phối hợp,  giao phó công việc chăm sóc và giáo dục cho cô giáo và nhà trường ;            +   Chỉ   có   một   số   lượng   ít   trẻ   được   tham   gia   vào   các   hoạt   động   trải  nghiệm, rèn kỹ năng nên chưa đạt được kết quả mong đợi đối với sự phát triển   của trẻ;           + Phụ huynh chưa được trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm  của con nên vẫn còn tâm lý hời hợt, thiếu sự quan tâm, phối hợp, thậm chí nhà  trường có giấy mời tới dự cũng phó thác và không tham gia. b. Các bước thực hiện giải pháp: * Bước 1:  Lựa chọn chủ đề/ đề tài            ­ Căn cứ  vào điều kiện cơ  sở  vật chất thực tế  tại nhà trường và   địa  phương, khả  năng nhu cầu của trẻ   ở  từng độ  tuổi để  lựa chọn chủ  đề/ đề  tài  phù hợp : + Đối với trẻ  nhà trẻ: Giáo viên lựa chọn chủ  đề/ đề  tài đơn giản, gần  gũi, gắn với các sự kiện trong đời sống sinh hoạt của trẻ. Trẻ 24­36 tháng tuổi  có thể tham gia trò chơi vận động và  hoạt động lễ hội, tham quan xong tổ chức  quy mô nhỏ từng nhóm. + Đối với trẻ 3­4 tuổi: Phù hợp với các chủ đề hoặc sự kiện của các hình  thức hoạt động như hoạt động học, HĐ chơi, HĐ lao động, HĐ tham quan, HĐ   lễ  hội; tuy nhiên chủ  yếu tổ  chức hoạt động trải nghiệm thông qua hoạt động   chơi, giao tiếp và trong sinh hoạt hàng ngày; các hoạt động tổ chức theo quy mô  nhỏ. + Đối với trẻ  4­5 tuổi: Sử  dụng tất cả  các hình thức tổ  chức hoạt động  giáo dục. Trẻ có thể tham gia vào lựa chọn chủ đề, lựa chọn hoạt động, trò chơi   mà trẻ quan tâm. + Đối với trẻ  5­6 tuổi: Sử  dụng tất cả các hình thức tổ  chức hoạt động  giáo dục. Trẻ có thể tham gia vào lựa chọn chủ đề, lựa chọn hoạt động, trò chơi   mà trẻ quan tâm. Chủ đề hoạt động có thêm sự chuyển tiếp từ trường mầm non  lên tiểu học.           * Bước 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm: ( phụ lục minh chứng  trang 01 đến trang 20 ) Việc xây dựng kế hoạch cần xác định rõ các nội dung như :
 4. + Chủ đề của buổi trải nghiệm ; + Mục tiêu của buổi trải nghiệm: nhằm phát triển các năng lực của trẻ.  Hoạt động trải nghiệm luôn đòi hỏi trẻ  phải chủ  động, độc lập, sáng tạo sử  dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề do tình huống  thực tiễn đặt ra. Do vậy, quá trình giáo dục tạo ra nhiều cơ hội để trẻ thể hiện   khả  năng, năng lực thực tiễn của bản thân và giáo viên cũng có thể  khai thác   tiềm năng của trẻ trong quá trình trẻ tương tác với các bạn và mọi người; + Đối tượng tham gia trải nghiệm; Địa điểm tổ chức trải nghiệm; + Xác định nội dung tổ  chức hoạt động trải nghiệm: Nội dung giáo dục  theo hướng trải nghiệm đa dạng và mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức của   nhiều lĩnh vực tự  nhiên xã hội khác nhau. Thông qua trải nghiệm, người giáo  viên tích hợp các nội dung giáo dục trí tuệ, đạo đức, thể  chất, thẩm mỹ, lao  động; giáo dục kĩ năng sống, giá trị  sống; giáo dục môi trường… Ngoài ra, có  thể lựa chọn một số hoạt động chuyên biệt phù hợp với hứng thú, kinh nghiệm,  khả năng riêng của trẻ để phát triển năng lực cá nhân. Vì vậy việc lựa chọn nội   dung phải  phù hợp với khả  năng của trẻ  từng độ  tuổi, phù hợp với điều kiện   thực tế tại đơn vị là vô cùng quan trọng. Ví dụ: Tại buổi trải nghiệm về  hội chợ  Thủy sản Cát Hải chào mừng  ngày Bác Hồ về  thăm làng cá hàng năm. Đối với 3 tuổi có cái nhìn về  thế  giới  rộng mở hơn, thích các hoạt động chân tay và khám phá bằng các giác quan; Có   thể nắm các thông tin thông qua giao tiếp; Hay đặt câu hỏi nhưng không phải lúc  nào cũng hiểu câu trả lời;  Bắt đầu nhận ra các mối quan hệ nhân quả đơn giản   dưới dạng các câu hỏi đơn giản: tại sao? để làm gì? như thế nào? Trẻ cần được  người lớn chú ý nghe và nói lại rõ ràng hơn những gì trẻ nói. Học tốt nhất trong  những tình huống cụ  thể  có ý nghĩa với bản thân chúng và khi có sự  tin tưởng,  khích lệ  của người lớn. Hiểu về đặc điểm tâm lý này chúng tôi cho trẻ  đi trải   nghiệm tại các gian hàng đồ chơi bằng nhựa, bằng bông, các gian hàng ẩm thực,   các gian tổ chức trò chơi để  chúng có thể  đặt câu hỏi giao tiếp với cô   bác bán  hàng  đối  với  những  đồ  vật  mà chúng thấy và muốn khám phá tại các  gian   hàng. (Ảnh phụ lục trang 21) Với 4 tuổi: chúng thích những điều mới lạ, chúng tin vào những thứ  nhìn   thấy, nghe thấy và chạm tay vào, trẻ cần nhiều không gian để chơi vì vậy chúng  tôi chọn cho trẻ  thăm quan trải nghiệm tại khu bán đồ  lưu niệm.  Ở  khu bán  hàng này diện tích phía trước có diện tích rộng, các gian hàng sát nhau xong vẫn   có khoảng trống phía trước trẻ sẽ tha hồ khám phá các mặt hàng tại khu vực này 
 5. như: đồ  chơi, tập sỏ vòng ngọc trai, mặc thử những bộ quần áo giao thông, bộ  đội, quần áo dân tộc….(Ảnh phụ lục trang 22) Với trẻ 5 tuổi cũng như 4 tuổi trẻ thích khám phá những điều mới lạ xong   trẻ 5 tuổi kiên trì, có tính kỷ luật cao, có nhiều thông tin về một số sự vật, hiện   tượng nào đó nhưng chưa có hiểu biết đầy đủ  về sự  vật, hiện tượng đó. nên  chúng tôi chọn khu trải nghiệm tại trung tâm sân khấu nơi trưng bày các bức  tranh về  quê hương Cát Hải để  trẻ  hiểu hơn các nét văn hóa truyền thống, các   danh lam thắng cảnh ở quê hương qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia từ đó trẻ  mở  rộng và khắc sâu hơn những kiến thức mà cô giáo đã dạy tại lớp, ngoài ra   tại đây còn là khu tập kết lực lượng của các chú lính cứu hỏa, đội đua thuyền   rồng nên trẻ  được trực tiếp quan sát, trò chuyện, khám phá thỏa mãn sự  tò mò   của trẻ…( Ảnh phụ lục trang 23) + Lựa chọn hình thức tổ  chức buổi trải nghiệm: Hình thức tổ  chức các   hoạt động trải nghiệm cho trẻ  mầm non đa dạng, phong phú. Tất cả  các hình   thức hoạt động phù hợp với lứa tuổi đều có thể sử dụng để thiết kế cho trẻ trải  nghiệm. Ở đây tùy vào nội dung mà tôi định hướng cho giáo viên có thể sử dụng   các hình thức hoạt động như: chơi, học, lao động, thăm quan, sân khấu, lễ  hội,   giao lưu… Các hoạt động trên đều chứa đựng những khả  năng giáo dục nhất   định và đó cũng là cơ  hội để  giáo viên và trẻ  thể  hiện khả  năng sáng tạo của   bản thân trong quá trình tham gia hoạt động. Sự  đa dạng về  hình thức tổ  chức  cũng tạo điều kiện để  thực hiện phân hóa giáo dục, giúp trẻ  có khả  năng khác  nhau để có thể học tập và đạt được các mục tiêu giáo dục phù hợp với nhu cầu,  khả năng và điều kiện sống của mình. Tuy nhiên,  khi lựa chọn các hình thức tổ  chức hoạt động trải nghiệm cần  xét về  điều kiện thực tế  nhà trường, tại địa  phương để lựa chọn hình thức phù hợp. Ví dụ: Với chủ  đề  “ Bữa tiệc sinh nhật” sẽ  lựa chọn hình thức trải   nghiệm thông qua hoạt động vui chơi được tổ chức tại các lớp ( đối với độ tuổi  4,5 tuổi); tại khu vực vòm tầng ( đối với độ  tuổi nhà trẻ, 3 tuổi). Chủ  đề:  “Vườn rau của bé” lựa chọn hình thức trải nghiệm thông qua hoạt động lao  động, chăm sóc tổ chức tại khu vực vườn rau của trường. Chủ đề: “Tại sao quả  bóng nổi trên mặt nước” lựa chọn hình thức trải nghiệm thông qua hoạt động   chơi ngoài trời được tổ  chức tại khu trải nghiệm Cát­nước. Chủ  đề: “Bé tập  làm chiến sĩ” lựa chọn hình thức trải nghiệm thông qua hoạt động lễ  hội sân  chơi “Những chiến sĩ tý hon”; trải nghiệm thực tế  tại BCH quân sự  và trạm  zada 495. Chủ  đề: “ Món quà nơi đảo ngọc” với mục đích giúp trẻ  hiểu biết  hơn về những giá trị từ những nguyên liệu sẵn có tại quê hương qua bàn tay của   trẻ và người thân sẽ  tạo những bức tranh, quà tặng lưu niệm…. lựa chọn hình  
 6. thức trải nghiệm thông qua việc tổ  chức hoạt động lễ  hội, giao lưu  (  Ảnh phụ  lục trang 24 đến trang 26)           + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia buổi trải   nghiệm;           + Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức buổi trải nghiệm.           * Bước 3: Chuẩn bị môi trường tổ chức hoạt động trải nghiệm Môi trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm bao gồm : Môi trường vật  chất ( đồ  dùng, đồ  chơi, dụng cụ, phương tiện, nguyên liệu, sân bãi, bàn ghế,  bạt che, nước uồng…) môi trường vật chất tốt sẽ  tạo cơ  hội tốt để  trẻ  trải   nghiệm các hoạt động, thỏa mãn nhu cầu khám phá, tìm tòi; + Môi trường tâm lý có thể  hiểu đơn giản chính là sự  giao tiếp cởi mở  thân thiện của cô và trẻ, trẻ với trẻ với môi trường xung quanh tạo cơ  hội cho  trẻ được giãi bày, tâm sự, mong  ước, nguyện vọng của trẻ với cô, với bạn bè.   Trẻ có yêu cô, tin cô, yêu bạn  thì trẻ mới có thể mạnh dạn chia sẻ những hiểu   biết của trẻ về những gì trẻ  khám phá, trải nghiệm được, phối hợp nhịp nhàng  với các bạn để thực hiện các hoạt động tạo hiệu quả cao nhất, đạt mục tiêu mà  buổi trải nghiệm đề ra. * Bước 4: Tăng cường các biện pháp tuyên truyền Để thực hiện có hiệu quả các buổi trải nghiệm của trẻ cần thiết phải có   sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình và cộng đồng xã hội.  Vì vậy, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh dưới   nhiều hình thức khác nhau: ­ Thông qua buổi họp phụ  huynh toàn trường đầu năm nhà trường thông  báo các hoạt động trải nghiệm lớn tổ chức bằng hình thức lễ hội như: chương   trình trung thu, noel, chiến sĩ tý hon, thăm quan trải nghiệm tại hội chợ  Thủy   sản Cát  Bà, BCH quân sự, trạm zada hải quân 495, vườn quốc gia Cát Bà;   trường tiểu học ( 5 tuổi)…, tại các lớp giáo viên sẽ cụ thể các nội dung các buổi  trải nghiệm do nhà trường tổ  chức, tùy vào nhu cầu khả  năng trẻ  tại lớp giáo  viên lựa chọn thêm các chủ  đề/ đề  tài cho trẻ  trải nghiệm như: tập làm bánh,   làm hoa quả dầm, làm thí nghiệm…..; ­ Trước khi tổ  chức các hoạt động thông qua trang facebook,  Fanpage   « Trường mầm non Sơn Ca »,   bảng tin của trường, bản tin các lớp, đài phát  thanh trường, Zalo của lớp, tin nhắn điện tử  của trường để  đăng «  Thư  ngỏ », 
 7. thời gian tổ chức, địa điểm tổ  chức, hình thức tổ  chức  để phụ  huynh nắm bắt  và phối hợp tham gia ; ­ Đặc biệt hình thức tuyên truyền tốt nhất mà nhà trường áp dụng là   thông qua  các ngày lễ hội: Ngày hội đến trường của bé; Vui tết trung thu; Sân   chơi những chiến sĩ tý hon; Bé vui Noel; Ngày tết quê em­ Xuân yêu thương;  Ngày hội 8/3; Ngày 20/11; Liên hoan bé khỏe, bé ngoan; các hoạt động văn hoá,  văn nghệ,... Nhà trường  lựa chọn các nội dung phù hợp để  tạo điều kiện giúp  phụ huynh được trực tiếp  tham gia các hoạt động cùng trẻ, cùng phối hợp thực   hiện, chia sẻ  tìm những điểm đồng thuận, cùng chăm sóc giáo dục trẻ  có hiệu   quả  như: trò chơi chiến sĩ và người thân   trong sân chơi chiến sĩ tý hon, thời  trang cùng con ra biển tại liên hoan bé khỏe bé ngoan, trải nghiệm các hoạt động  gói bánh chưng, làm bưu thiếp, cắm hoa, làm đồ  chơi từ  nguyên liệu phế  thải  tại chương trình Ngày tết quê em­ Xuân yêu thương, ngày hội 8/3, giải pháp   nâng  cao   chất   lượng  hoạt   động  tạo  hình  từ   các  nguyên  liệu  sẵn   có   tại  địa  phương ( Ảnh phụ lục trang 27 đến trang 29)           * Bước 5 : Vận động Cha mẹ học sinh, đơn vị kết nghĩa tham gia xây  dựng cơ sở vật chất : ( Ảnh phụ lục từ trang 30 đến trang 31)            ­ Các hoạt động trải nghiệm được tổ  chức xuyên suốt từ  đầu đến cuối  năm học nên rất cần sự  chung tay của đông đảo phụ  huynh và cộng đồng. Vì  vậy, ngay từ  đầu năm học nhà trường huy động phụ  huynh và các chiến sĩ tại  BCH quân sự Huyện tham gia cải tạo sân vườn, sơn sửa các đồ dùng, đồ chơi ở  các khu vực trải nghiệm ngoài sân trường. Mỗi tháng 1 lần tham gia lao động vệ  sinh trường lớp. Ngoài ra, tại các lớp phụ huynh còn giúp cô giáo cải tạo lại góc   thiên nhiên  ủng hộ  giá để  cây xanh, hoa, dụng cụ  làm vườn, tưới cây…để  tạo  môi trường trải nghiệm khám phá thiên nhiên tốt nhất  cho trẻ. ­ Đối với các hoạt động trải nghiệm cần tới nguyên liệu phế thải (chai,   lọ nhựa, sách báo, lịch cũ, nguyên liệu sẵn có tại địa phương (lá cọ, quả  thông,   đá cuối, vỏ  ngao, sò…), các đồ  dùng để  trẻ  trực tiếp trải nghiệm (vắt nước  cam, các loại rau, củ  quả, nguyên liệu làm bánh…)   giáo viên huy động phụ  huynh mang tới  ủng hộ. Có những hoạt động giáo viên còn mời bố  mẹ tới trực   tiếp giúp cô giáo chuẩn bị cơ sở vật chất. c. Các điều kiện cần thiết để áp dụng: * Các văn bản chỉ đạo: ­ Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ­CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban   hành Điều lệ sáng kiến;
 8. ­ Căn cứ  Thông tư  số  18/2013/TT­BKHCN, ngày 01/8/2013 của Bộ  Khoa  học và Công nghệ hướng dẫn một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban   hành theo Nghị định số  13/2012/NĐ­CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Căn cứ  Thông tư  28/2016/TT­BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ  giáo dục và Đào tạo về  sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành  kèm theo Thông tư 17/2009/TT­ BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo ­ Hướng dẫn số  153/HD­UBND, ngày 01/02/2018 của  Ủy ban nhân dân  huyện Cát Hải Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến cấp cơ  sở  trên địa bàn  huyện Cát Hải; ­ Công văn số  924/PGD&ĐT ngày 12/11/2020 về việc nộp sáng kiến cấp  cơ sở của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020­2021. * Các điều kiện thực tế tại đơn vị áp dụng sáng kiến: ­ Từ  thực trạng việc tổ  chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ  tại trường   mầm non chưa thật sự hiệu quả, chưa tạo nhiều cơ hội cho tr ẻ khám phá, thực  hành các kỹ năng cần thiết, chưa giúp các bậc phụ huynh nhận thức được tầm   quan trọng của hoạt động trải nghiệm đối với sự  phát triển toàn diện của trẻ,  chưa có nhiều những hoạt động tạo sự  phối hợp chặt chẽ  giữa cha mẹ trẻ và  trường mầm non để  duy trì, thúc đẩy các hoạt động giáo dục trẻ  theo hướng   trải nghiệm đạt hiệu quả cao; Chương trình Giáo dục mầm non nhấn mạnh yêu cầu về  phương pháp  giáo dục trẻ mầm non là phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm tìm   tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp  ứng   nhu   cầu, hứng thú   của   trẻ  theo phương châm “chơi mà học, học  bằng chơi”; ­ Trong quá trình  tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm   non, năng  lực của giáo viên đóng vai trò quan trọng từ  xác định mục tiêu, xây dựng  chương trình, chuẩn bị môi trường đến hướng dẫn trẻ, đánh giá trẻ. Việc  tìm  hiểu, bước đầu đánh giá thực trạng tổ  chức hoạt động trải nghiệm   cho trẻ ở trường mầm non của giáo viên là cần thiết, từ đó có những biện   pháp  khắc  phục  những  hạn chế  đang tồn tại, góp phần nâng cao hiệu  quả hoạt động trải nghiệm của trẻ ở trường mầm non; Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm cần thiết phải có sự  tham gia phối hợp chặt chẽ  giữa nhà trường – gia đình và cộng đồng xã   hội. Vì vậy, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về  tầm quan   trọng trong việc tổ  chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, nâng cao vị 
 9. thế, gắn kết nhà trường ­ gia đình ­ xã hội cùng chăm lo, tạo điều kiện   thiết thực hỗ  trợ, thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn  diện cho trẻ; Điều kiện cơ  sở  vật chất bên trong, bên ngoài nhà trường trong các năm  học qua luôn nhận được sự  quan tâm từ  các cấp lãnh đạo. Nhiều hạng   mục như: sân trường được thay lát gạch mới, lớp học được sửa chữa thay  mới cửa, các thiết bị vệ sinh, hệ thống điện, nước, các mảng tường, khu   vực sân khấu được sơn, vẽ  bắt mắt tạo điểu kiện tốt để  thực hiện các   hoạt động trải nghiệm; ­ Ban giám hiệu năng động, đi sâu, đi sát vào các hoạt động giáo dục của   nhà trường, dám nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế  trong công tác chỉ  đạo  việc tổ  chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ  để  nghiên cứu, học hỏi tìm ra  các giải pháp chỉ đạo khắc phục; ­ Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong công  tác giảng dạy được đào tạo chuẩn và trên chuẩn, được cọ sát tại nhiều cuộc thi   lớn, các buổi chuyên đề cấp Huyện, tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; ­ Ban đại diện cha mẹ  học sinh nhà trường, lớp luôn nhiệt tình, có trách  nhiệm và sẵn sàng sát cánh cùng Ban giám hiệu và giáo viên chủ  nhiệm các  lớp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. d. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để  khắc phục nhũng nhược điểm   của giải pháp đã biết           * Tính cấp thiết: Trước tiên, để  là rõ được vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với giáo  dục trẻ  mầm non, chúng ta có thể  so sánh hiệu quả  mang lại từ  phương pháp   giáo dục truyền thống và giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non qua   bảng dưới đây:   Từ  bảng phân tích, so sánh trên có thể  thấy vai trò quan trọng của hoạt động trải  nghiệm:   giúp   kích   thích   trẻ   hoạt   động,   gợi   mở   tư   duy   trẻ.   Hoạt   động   trải  nghiệm trẻ  sử  dụng tất cả  các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi…) để  có thể  tăng khả  năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn, giúp trẻ  có thể  tối  đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động, thích ứng, sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ  khi tham gia vào các hoạt động tập thể  từ  đó giúp phát triển năng lực cá nhân.  Hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học trở  nên thú vị  hơn với trẻ  giúp giáo  viên chủ động sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp.  Trẻ được trực tiếp 
 10. tham gia vào hoạt động, xử  lý các tình huống thiết thực mà chỉ  có trải nghiệm   mới có thể mang lại cơ hội cho trẻ mà các tiết học tại lớp không hề có. ­ Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân  chủ  quan và khách quan việc tổ chức  các hoạt động trải nghiệm cho trẻ  chưa hiệu quả, chưa đạt được các mục tiêu   giáo dục đề ra. Là một cán bộ quản lý của nhà trường tôi luôn chú trọng tới chất   lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, tất cả các hoạt động của nhà trường đều “ Lấy   trẻ  làm trung tâm”.   Vì vậy, tôi đã mạnh dạn đưa ra các giải pháp chỉ  đạo về  chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc tăng cường tổ  chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ           * Tính mới, tính sáng tạo: Tính mới, tính sáng tạo: Tính mới vì các nội dung đưa ra không trùng với  nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; Không trùng với  giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế  hoạch   áp   dụng,   phổ   biến   hoặc   chuẩn   bị   các   điều   kiện   để   áp   dụng,   phổ  biến.Tính sáng tạo: được thực hiện từ việc chỉ đạo lựa chọn đề tài/ chủ đề, xác  định mục tiêu phù hợp với từng lứa tuổi, lựa chọn nội dung, biện pháp và hình  thức tổ  chức các hoạt động xuất phát từ  những mục tiêu giáo dục của nhà  trường trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Thông qua các nội   dung của buổi trải nghiệm tăng cường sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, các tổ  chức trong và ngoài nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ của giáo dục           e. Chứng minh khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến “ Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thông qua công tác  chỉ đạo tăng cường  tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trường mầm   non Sơn Ca, thị  trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố  Hải Phòng” đã được áp  dụng vào thực tế  từ  tháng 9/2020 đến nay tại trường mầm non Sơn Ca– một  Trường điểm trong khối mầm non  ở huyện  các bước thực hiện giải pháp được  áp dụng để  tổ  chức các hoạt động được PGD&ĐT, các trường mầm non trong   toàn Huyện, các bậc phụ huynh và cộng đồng đánh giá cao cụ thể như: + Tổ  chức các chuyên đề cấp Huyện với nội dung: Nâng cao chất lượng  tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi cho trẻ; + Các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cấp trường,  Huyện như: Sân chơi “ Những chiến sĩ tý hon”;   “ Đổi mới việc tổ chức lễ hội   8/3 cho trẻ  mẫu giáo theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”; “ Nâng cao chất   lượng tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo thông qua  chương trình “ Ngày tết quê em ­ Xuân yêu thương”; “ Nâng cao chất lượng  
 11. hoạt động tạo hình cho trẻ  mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi thông qua hoạt động thực   hành, trải nghiệm hướng đến mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; + Tổ  chức các buổi thăm quan, trải nghiệm cho trẻ: Pháo đài thần công,  BCH quân sự, trạm zada Hải Quân 495; thăm vườn quốc gia Cát Bà; thung lũng  hoa Cát Bà; hội chợ Thủy sản Cát Bà, Bãi tắm Cát Cò, bãi tăm Tùng Thu….; + Các ngày hội, ngày lễ  như: Ngày hội đến trường của bé; Vui tết trung   thu; Vui noel…. Các bước thực hiện giải pháp đã được áp dụng tại trường mầm non Sơn   Ca có thể  áp dụng thực hiện đối với tất cả  các trường mầm non trong toàn  Huyện. Các hoạt động  được tổ chức tại Trường mầm non Sơn Ca đều căn cứ  vào khả  năng nhận thức, nhu cầu của trẻ   ở   độ  tuổi mầm non, bám sát vào  hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, điều kiện cơ sở vật chất   để  minh họa các bước thực hiện của giải pháp. Vì vậy, đối với các trường có  điều kiện cơ  sở  vật chất, số  lượng học sinh    tương đương như trường Mầm  non 3/2, mầm non thị  trấn Cát Hải, mầm non Phù Long có thể  áp dụng triển  khai thực hiện tại đơn vị. Còn những trường học sinh ít như  Mầm non Xuân  Đám, mầm non Trân Châu, mầm non Sao Mai, mầm non Hoàng Châu,...thì  ở  bước 2 ( Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm phần xác định nội   dung trải nghiệm  thì các trường này cần căn cứ vào thực tế số  lượng học sinh   tại đơn vị đề lựa chọn, tổ chức các hoạt động phù hợp, quy mô nhỏ và nội dung  ít hơn). 4. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp   dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Sáng kiến được áp dụng vào thực tế từ tháng 9/2020 đến nay. Bán thân tác  giả đánh giá sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản   lý, giáo viên và phụ huynh mà còn nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác   giáo dục trẻ; giúp xây dựng môi trường trong và ngoài  lớp học khang trang, tổ  chức thành công các buổi trải nghiệm, tăng cường cơ  sở  vật chất phục vụ cho   hoạt động giáo dục tại nhà trường một cách rõ nét và đồng bộ, được phụ huynh  ngày càng tin tưởng,  ủng hộ, được Phòng giáo dục và đào tạo, và các trường   mầm non trong toàn Huyện đánh giá cao. 5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp   dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng   kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử: a. Hiệu quả kinh tế:
 12.          + Các lớp  đã tận dụng tối đa nguyên vật liệu phế thải do phụ huynh đóng  góp để tạo ra nhiều đồ  chơi sáng tạo cho trẻ chơi . Ngoài việc tận dụng những  nguyên liệu phế thải, giáo viên có thể sử dụng những nguyên liệu sẵn có tại địa  phương cho trẻ trực tiếp hoạt động. Việc tận dụng các nguyên vật liệu này đã   giúp hạn chế tối đa nguồn chi phí cho việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị  dạy và học. + Huy động phụ huynh ủng hộ nhà trường bằng các buổi lao động cải tạo  cơ  sở  vật chất như: tìm đất trồng rau, cải tạo các bồn trồng rau, lao động tổng  dọn vệ sinh trường, quy hoạch sơn sửa lại các khu trải nghiệm giúp khắc phục   hư hỏng, làm mới đồ dùng, đồ chơi, giảm chi phí thuê thợ; + Huy động phụ  huynh hảo tâm  ủng hộ   cây hoa, cây cảnh để  trang trí,  trưng bày tại góc thiên nhiên  ở  các lớp,  ủng hộ  các đồ  dùng, vật thật  cho các  giờ  học làm bánh, làm hoa quả  xiên, làm bánh mỳ  salat, pha nước cam....Ngoài  ra, trong những buổi thăm quan, dã ngoại, rèn kỹ  năng sống, các hoạt động lễ  hội phụ huynh còn tham gia ủng hộ xe ô tô, nước uống, bánh kẹo, trực tiếp tham   gia hoạt động với trẻ. b. Hiệu quả về mặt xã hội: *  Đối với cán bộ quản lý­ giáo viên:          ­ Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý ­ giáo viên về tầm quan   trọng   của   các   hoạt   động   trải   nghiệm   đối   với   sự   phát   triển   toàn   diện   của  trẻ; nâng cao kỹ năng trong việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động cho trẻ.           ­ Tạo sự liên kết và thống nhất giữa cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ  trẻ về nội dung, hình thức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ ;            ­ Tạo điều kiện cho cán bộ  quản lý, giáo viên thực hiện tốt và có hiệu   quả  hơn các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong năm học. Thực hiện có chất lượng   các hoạt động của chương trình giáo dục mầm non đặc biệt là các hoạt động   trải nghiệm;          ­ Giáo viên chủ động khai thác, tìm tòi các nội dung giáo dục và hình thức  tổ  chức sáng tạo, phong phú nhưng vẫn đảm báo tính phù hợp với đặc điểm  phát triển của trẻ và tuân thủ theo chương trình GDMN. Giúp giáo viên giảm áp   lực về  thời gian tạo thiết bị, đồ  dùng, đồ  chơi học tập cho trẻ, tạo tâm thế  tự  tin, thoải mái, không gò bó khi tổ chức các hoạt động.          * Đối với trẻ:
 13.                    ­ Khi tham gia vào hoạt động trải nghiệm sẽ giúp kích thích trẻ hoạt   động, gợi mở tư duy trẻ. Trẻ tham một cách tích cực,tự  nhiên, không gò bó, áp  đặt, tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi tham gia. Đồng thời, tạo sự  mạnh dạn, tự  tin cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động tập thể. Cung cấp những bài học và  giá trị sống thiết thực cho trẻ. Trẻ được trực tiếp tham gia vào hoạt động, xử lý   các tình huống thiết thực mà chỉ có trải nghiệm mới có thể mang lại cơ hội cho   trẻ mà các tiết học tại lớp không hề có.          ­ Tăng quá trình tương tác: Trẻ có cơ hội được tham gia hoạt động cá nhân,   nhóm, tập thể  nhiều hơn. Thúc đẩy khả  năng tương tác giữa trẻ  với trẻ, giữa  trẻ với nhóm chơi, giữa trẻ với sự vật hiện tượng mà trẻ đang tri giác.          ­ Hoạt động trải nghiệm giúp trẻ  sử  dụng tổng hợp các giác quan (nghe,   nhìn, chạm, ngửi…) để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận lâu   hơn, giúp tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng của trẻ. Trẻ  được trải qua quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp, từ  đó giúp phát   triển năng lực cá nhân, tăng cường sự  tự  tin. Hoạt động trải nghiệm giúp cho   việc học trở nên thú vị hơn với trẻ và việc dạy trở nên thú vị hơn đối với người   dạy.           ­ Khi trẻ được chủ động tham gia tích cực vào quá trình hoạt động, trẻ sẽ  có hứng thú và chú ý hơn đến những điều được tiếp cận và ít gặp vấn đề  về  tuân thủ kỉ luật. Trẻ có thể học các kĩ năng sống bằng việc lặp đi lặp lại hành  vi qua các bài tập, hoạt động, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng các kĩ năng  đó vào thực tế. * Đối với phụ huynh:           ­ Việc tổ  chức tốt các hoạt động theo hướng trải nghiệm cũng chính là   việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ  huynh về  chăm sóc, giáo dục  trẻ. Góp phần là thay đổi nhận thức của phụ huynh trong quá trình giáo dục con  trẻ  trên lớp cũng như  tại nhà. Làm gia tăng khả  năng tương tác, mối quan hệ  giữa gia đình và lớp học, thúc đẩy sự phối kết hợp của phụ huynh vào công tác   chăm sóc, giáo dục trẻ. Qua các hoạt động trải nghiệm, phụ  huynh có cơ  hội   được tham gia cùng trẻ, cung cấp thêm kiến thức về việc giáo dục kỹ năng sống  cho trẻ. Tôi  xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự  thật   và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.             Cát Hải, ngày ...  tháng .....  năm 2021
 14.                                                                      Người nộp đơn                                         (Ký và ghi rõ họ tên)                                             Lê Thanh Hiền Hương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2