intTypePromotion=1
ADSENSE

Net

Xem 1-20 trên 16937 kết quả Net
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao tục ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng" nhằm góp phần đưa ngôn ngữ học vào nghiên cứu văn học nói chung và ca dao, tục ngữ nói riêng; nghiên cứu thi pháp ca dao, tục ngữ người Việt tại vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng; chỉ ra cái hay, cái đẹp của ca dao, tục ngữ của vùng đất chưa mưa đà thấm. Từ đó, khẳng định những giá trị văn hóa đặc trưng, tôn vinh nét đẹp dân gian truyền thống của đất và người xứ Quảng.

  pdf26p thanhthanh191 23-06-2022 5 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, tiểu luận "Ngôn ngữ thời @ trên mạng và trên điện thoại di động của học sinh, sinh viên" gồm các nội dung sau: vài nét chung về ngôn ngữ thời @, các dạng biến thái của ngôn ngữ thời @, nguyên nhân tiện ích và những hệ luỵ khi giới trẻ sính ngôn ngữ thời @, một số đề xuất cần thiết để giảm thiểu lối sử dụng ngôn ngữ thời @.

  pdf25p thanhthanh191 21-06-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 1 của giáo trình gồm 7 chương trình bày về: lập trình ứng dụng web với công nghệ ASP.NET; tìm hiểu và sử dụng các điều khiển controls; Master Page - Web Navigation; quản lý trạng thái; sử dụng các Validation controls; các đối tượng dữ liệu (Rich controls - login); giới thiệu ADO.NET;...

  pdf369p britaikridanik 26-06-2022 44 2   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data binding; các đối tượng dữ liệu (Data controls); bảo mật các ứng dụng web; giới thiệu AJAX; lập trình LINQ; lập trình Web services; xây dựng website bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf292p britaikridanik 26-06-2022 53 1   Download

 • Bài viết "Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)" trình bày đôi nét về cuộc đời sự nghiệp tác giả Nguyễn Dữ, hoàn cảnh ra đời tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, phân tích vẻ đẹp của Vũ Nương và số phận bi kịch của nàng. Để hiểu hơn nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm, mời bạn tham khảo bài viết.

  doc7p minhanh123_ 19-06-2022 12 0   Download

 • Bài viết "Vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt" miêu tả cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt cùng một số vấn đề liên quan đến nghĩa của câu theo 3 giai đoạn: giai đoạn trước năm 1945, giai đoạn từ sau năm 1945 đến những năm 80 và giai đoạn từ những năm 90 trở lại đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p thenthen19 07-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - Những nét tổng quát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu; các phân ngành của ngôn ngữ học so sánh; lược sử quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 5: Nghiệp vụ tài sản cố định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý tài sản cố định trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 (Không kết nối với QLTS.VN); khai báo tài sản cố định; ghi tăng tài sản cố định; ghi giảm tài sản cố định; đánh giá lại tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C#; windows form; common dialog; tập tin và thư mục; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p hoamaudon2510 16-06-2022 25 1   Download

 • Bài viết giới thiệu hệ thống quan trắc chuyển vị liên tục theo thời gian thực, shamennet dùng GPS. Các kết luận sau được rút ra: (1) Hệ thống shamen-net cho phép quan trắc liên tục theo thời gian thực chuyển vị với độ chính xác cao và cung cấp các kết quả về chuyển vị theo thời gian, các vector chuyển vị; (2) Ứng dụng tại mái dốc đứng cho phép phát hiện xu thế dịch chuyển của mái dốc và yếu tố thúc đẩy quá trình trượt; (3) Dựa trên kết quả quan trắc liên tục, tiêu chí, biện pháp an toàn và giải pháp thoát nước ngang được đưa ra nhằm đảm bảo ổn định của mái dốc.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Tổng quan lưu trú du lịch (Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - Trung cấp) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Về phương trình vi phân không địa phương trên không gian Hilbert trình bày những nét chính về hướng nghiên cứu có tính thời sự này, đi tìm điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm địa phương cho bài toán.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 2 0   Download

 • Hợp nhất hình ảnh đa tiêu cự là một kỹ thuật hiệu quả để mở rộng độ sâu trường ảnh của ống kính quang học bằng cách tạo ra một hình ảnh có độ nét toàn bộ ảnh từ một tập hợp các hình ảnh có độ nét tập trung chỉ một phần trong cùng một cảnh.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 ActiveX Data Object.NET, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ADO.Net; Kiến trúc của ADO.Net; DataProvider; Một số DataProvider phổ biến; Các thành phần của DataProvider; Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p tomjerry010 14-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu hoạt động marketing online cho trang web Bảo Hộ Xanh tại công ty TNHH Net Corporation" đi sâu hơn vào những kiến thức lý thuyết đã được đào tạo ở trường, nghiên cứu những xu hướng Marketing mới trong lĩnh vực kinh doanh, so sánh giữa Marketing Online với Marketing truyền thống. Bên cạnh đó còn tạo cơ hội cọ sát và so sánh giữa lý thuyết và thực tế.

  pdf103p runordie2 06-06-2022 12 4   Download

 • Bài viết "Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch máy" đề xuất một mô hình nhận biết và rút trích tự động cụm danh từ song ngữ từ ngữ liệu song ngữ Anh-Việt, bằng các công cụ nổi tiếng như GIZA++ -2003 và GATE – 2005. Ngoài ra, bài viết cũng trình bày phương pháp xây dựng bảng từ và cụm từ song ngữ từ ngữ liệu song ngữ với các nét ngữ nghĩa, xác suất xuất hiện và luật chuyển đổi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p thenthen19 03-06-2022 17 1   Download

 • Luận văn "Hành động ngôn ngữ bày tỏ trong ca dao Nam Bộ" được thực hiện với mục tiêu nhằm mang đến cho người đọc một cái nhìn mới hơn về ca dao Việt Nam nói chung và ca dao Nam Bộ nói riêng. Đồng thời, luận văn này còn làm rõ thêm nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam Bộ trong cách bày tỏ cảm xúc.

  pdf75p thenthen19 04-06-2022 8 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Ứng dụng camera nhận dạng khuôn mặt và phân tích thói quen của người dùng" trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống, quản trị dữ liệu logistics trong vận tải; Phát triển ứng dụng trên nền.NET Framework kết hợp với các qui trình và nghiệp vụ xử lý để tạo nên hệ thống phần mềm quản lý vận tải; Nghiên cứu cách thức nhận dạng khuôn mặt người bằng camera, xây dựng chương trình xư lý tình huống và xử lý thông tin.

  pdf52p viabigailjohnson 10-06-2022 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Net
p_strCode=net

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2