Ngân hành thương mai

Xem 1-20 trên 939 kết quả Ngân hành thương mai
 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình kế toán ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p le3kut3_tn 19-11-2012 468 164   Download

 • Tìm hiểu về Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại qua đề án của Mạc Nguyên Đoan Hạnh, giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, phân tích thực trạng, phương pháp về đề nghị các phương án tốt nhất cho Ngân hành thương mại.

  doc56p cscpubka 16-01-2014 240 90   Download

 • Đề thi kết thúc môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm 10 đề giúp bạn hệ thống lại các kiến thức đã học về ngân hàng thương mại trong môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

  doc11p nhok_phuthuy 01-12-2010 3116 1433   Download

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (dưới đây gọi là "VietinBank") là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động đa năng, đa lĩnh vực theo qui định của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của VietinBank được thực hiện theo Điều lệ này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

  pdf75p bichhuyen 19-06-2009 1274 391   Download

 • Ngân hàng Thương mại là nơi nhận tiền ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các dịch vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. Đất nước ta đang sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  pdf38p star_moon2603 02-04-2011 603 290   Download

 • Quy chNgày 17/04/09 vừa qua, Thủ tướng Chính đã phủ ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTg (“Quyết định 60”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (“Quyết định 14”).

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 299 111   Download

 • Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường. • Trong thời kỳ đầu, khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, các ngân hàng còn hoạt động độc lập với nhau và thực hiện các chức năng như nhau là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán trong nền kinh tế và phát hành giấy bạc ngân hàng. • Đến thế kỷ 18, hệ thống ngân hàng tách ra thành ngân hàng trung gian và ngân hàng trung ương. ...

  pdf5p newbievnx 17-03-2011 286 92   Download

 • Trong suốt thời kỳ đổi mới hơn 15 năm qua, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy và không thể thiếu của các thành phần kinh tế, có những đóng góp lớn lao trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển toàn diện với tốc độ khá cao và ổn định. Đặc biệt từ khi tiến hành cải cách lĩnh vực ngân hàng, hoạt động của các ngân hàng đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, thực tiễn cải cách NHTM trong thời gian...

  pdf100p paradise_12 07-01-2013 126 52   Download

 • Phần 1 tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử, phần 2 thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, phần 3 một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong là những nội dung chính trong 3 phần của chuyên đề tốt nghiệp "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc80p hanahmontana 21-09-2015 92 50   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại có kết cấu gồm 4 chương. Nội dung bài giảng gồm có các vấn đề chính sau đây: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, kế toán nghiệp vụ cho vay, kế toán thanh toán qua ngân hàng.

  ppt186p talata_1 30-10-2014 121 47   Download

 • Ngân hàng Thương Mại đã ra đời từ rất lâu và với đặc thù là tổ chức kinh doanh “tiền” cho nên hoạt động kinh doanh của các NHTM có độ rủi ro rất cao. Chính vì vậy, việc quản trị NH là điều không thể tránh khỏi và cần phải tiến hành. Dưới đây là bài giảng sơ lược về hoạt động Quản trị tại NHTM.

  pdf166p kc_happy91 16-10-2013 218 45   Download

 • Ngân hàng thương mại là một sản phẩm được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người nhưng không giống như nhiều sản phẩm khác, xét về mặt bản chất và các hành vi mà nóứng sử, người ta coi ngân hàng thương mại như mội sản phẩm của xã hội – mội ngành công nghiệp dịch vụ, với tính công bằng và tính nhân văn rất cao, chằng chịt vô số với các mối quan hệđông đảo công chúng không chỉ trải rộng trong phạm vi một quốc gia m...

  doc13p vnzoomvn 17-06-2011 108 43   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam với mục tiêu làm rõ một số vấn đề tổng quan về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các NHTM ở Việt Nam; phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các NHTM ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như các giải pháp tổn...

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 81 33   Download

 • Thuyết trình quản trị ngân hàng thương mại: Quản trị rủi ro thẻ tín dụng nhằm trình bày tổng quan về thẻ tín dụng, rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ tín dụng và quản trị rủi ro thẻ tín dụng, quản trị rủi ro trong thanh toán nợ thẻ tín dụng.

  ppt16p big_12 06-06-2014 93 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p meoconbunngu 27-01-2011 123 31   Download

 • Mục tiêu học tập của bài 11 Ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày khái niệm về ngân hàng thương mại, các hoạt động của ngân hàng thương mại. Liên hệ với Việt Nam. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính, nhận tiền gửi, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn (có thể phát hành séc).

  ppt16p idol_12 05-05-2014 244 30   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thực trạng Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong điều kiện hiện nay nhằm trình bày về tổng quan về quy mô vốn, tài sản, vấn đề điều hành, quản trị tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.

  pdf24p green_12 14-05-2014 91 24   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ ba mục tiêu sau: Cơ sở lý luận về thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá tình hình phát hành thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong; từ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó, khoá luận sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

  pdf83p nomoney4 01-03-2017 30 20   Download

 • Đề tài Phát triển dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại Việt Nam nêu hạn chế của ủy nhiệm thu, điều kiện phát hành sec, quy trình thanh toán sec, nhận dạng các rủi ro và xu hướng rủi ro, những vấn đề đang đối mặt của các Ngân hàng Việt, dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT), lợi ích của ngân hàng điện tử.

  pdf32p wave_12 08-04-2014 70 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho ngân hàng thương mại việt nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p meoconbunngu 27-01-2011 82 17   Download

Đồng bộ tài khoản