Nghị định quản lý chất thải rắn

Xem 1-14 trên 14 kết quả Nghị định quản lý chất thải rắn
 • uản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt

  pdf0p coc_xanh 16-01-2013 88 19   Download

 • Theo thống kê của Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp miền Nam, lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm lên đến hơn 156.000 tấn; trong đó, chất thải nguy hại y tế từ các bệnh viện, cơ sở y tế chiếm 51.000 tấn, chất thải công nghiệp nguy hại chiếm 80.000 tấn. Các hoạt động nông nghiệp mỗi năm phát sinh khoảng 8.600 tấn các chất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật độc hại và các loại bao bì, thùng chứa thuốc trừ sâu.

  pdf9p coc_xanh 16-01-2013 103 20   Download

 • Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành qui định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf39p conduongmauxanh1234 20-03-2014 26 1   Download

 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

  pdf39p thangnamvoiva24 13-10-2016 24 4   Download

 • Thông tư số 08/2017/TT-BXD ban hành quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Được căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;...

  pdf25p thongtucp 03-11-2017 6 0   Download

 • yện Nhơn Trạch được thành lập vào năm 1994 theo nghị định số 51/CP ngày 23/06/1994 của Chính phủ . Từ năm 1996, huyện được quy hoạch phát triển là thành phố công nghiệp, nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó diện tích các khu công nghiệp đã được phê duyệt là 3.500 ha. Mặc dù được thành lập cách đây 15 năm nhưng hiện nay huyện Nhơn Trạch vẫn chưa có thị trấn huyện lỵ.

  pdf47p chipbia 17-07-2012 194 91   Download

 • Giới thiệu đề tài Tổng quan về quản lý tài nguyên nước (QLTNN) Phân tích đánh giá chính sách QLTNN Đề xuất – kiến nghị Kết luận Tài liệu tham khảo Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững. Mục tiêu đề tài Trên phương diện chính sách

  pdf31p boy_them_yeu 04-07-2013 164 56   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

  pdf3p kuckucucu 17-05-2012 30 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf4p noel_vui 15-11-2012 37 1   Download

 • Thực hành sử dụng các cuộc khai quật trái đất nông, hoặc các bãi chôn lấp, xử lý chất lỏng và chất thải rắn có một lịch sử rất dài. Thực hành bãi rác về cơ bản theo triết lý thiết kế "ra khỏi cảnh ra khỏi tâm trí" trong một hố hoặc rãnh được khai quật Các xuống đất, chất thải được đặt vào khai quật, và khi nó được đầy đủ, khai quật được bao phủ bởi đất và bị bỏ rơi.

  pdf53p tuongmatdo 10-12-2011 28 3   Download

 • Thông tư số 13/2007/TT-BXD về việc quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

  pdf6p lawdt2 02-12-2009 85 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf15p xexucxich 21-04-2010 56 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf3p chuon-chuon 17-01-2012 38 3   Download

 • Thông tư 13/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

  doc5p trucsinh 19-08-2009 254 41   Download

Đồng bộ tài khoản