intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 91

Xem 1-20 trên 82 kết quả Nghị định số 91
 • Nghị định số 91/2005/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawbds4 06-11-2009 214 25   Download

 • Nghị định số 91/2002/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh14 19-11-2009 112 21   Download

 • Nghị định số 91/2009/NĐ- CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

  pdf13p sontratckh 22-03-2010 182 11   Download

 • Nghị định số 91/2008/NĐ-CP về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawktkt1 25-10-2009 104 10   Download

 • Nghị định số 91/1998/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawktkt6 29-10-2009 84 8   Download

 • Nghị định số 91/2005/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh10 19-11-2009 144 6   Download

 • Nghị định số 91/2001/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thuỷ nội địa do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawdn10 31-10-2009 59 5   Download

 • Nghị định số 91-CP về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawgtvt10 26-11-2009 62 3   Download

 • Nghị định số 91-BCN-QĐ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Bộ công nghiệp do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf6p lawbmhc11 24-11-2009 54 1   Download

 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p anle2075 22-10-2014 53 1   Download

 • Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

  pdf37p cuonghuyen0628 13-11-2015 44 1   Download

 • Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf77p bachma45 01-11-2017 42 0   Download

 • Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ban hành về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

  pdf67p nguyenvantoan9096 23-08-2018 9 0   Download

 • Nghị định số 23/2001/NĐ-CP về quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ

  pdf2p lawgtvt8 26-11-2009 82 5   Download

 • Quyết định số 91/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ của Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Châu Phi do Bộ Nội Vụ ban hành

  pdf8p lawvhxh9 19-11-2009 84 3   Download

 • Quyết định số 91/2004/QĐ-BNV về việc đổi tên Uỷ ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Chi-lê thành Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chi-lê do Bộ Nội Vụ ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 59 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 91/1998/nđ-cp về việc ban hành điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "đền ơn đáp nghĩa" do chính phủ ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p lawvhxh16 19-11-2009 103 3   Download

 • Nghị quyết số 91/NQ/HĐNN8 về việc phê chuẩn Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh do Hội đồng nhà nước ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 65 3   Download

 • Nghị quyết số 91/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành Phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 26 0   Download

 • Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức chi tiền thưởng theo nghị định số 91/2017/NĐ-CP được điều chỉnh trên mức lương cơ sở quy định tại nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ.

  doc4p sohucninh000 23-08-2019 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định số 91
p_strCode=nghidinhso91

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2