Nghị định thu tiền sử dụng đất

Xem 1-20 trên 132 kết quả Nghị định thu tiền sử dụng đất
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định thu tiền sử dụng đất khi: 1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 2. Chuyển mục đích sử dụng đất; 3. Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; 4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định này; 5. Xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Điều 2. Đ...

  pdf9p trada85 22-01-2013 97 8   Download

 • Nghị định số 38/200/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc3p anvietcanh 15-10-2009 163 17   Download

 • Phần 2 của Ebook Những quy định về giá đất tiền sử dụng đất và bồi thường trình bày về các văn bản pháp luật quy định hướng dẫn thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nghị định về thu tiền sử dụng đất; thông tư hướng dẫn thu tiền sử dụng đất. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf89p thuytrang_1 07-01-2015 32 10   Download

 • Nghiên cứu tiến hành “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM” nhằm tập trung phân tích các vấn đề về thu tiền sử dụng đất, đồng thời đề xuất những kiến nghị về hệ số K để áp dụng thu tiền sử dụng đất ở các khu vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

  pdf10p sieunhansoibac4 12-04-2018 2 0   Download

 • Nghị định của chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao khung thu tiền sử dụng đất

  doc8p anvietcanh 15-10-2009 211 33   Download

 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi hợp pháp hóa giấy tờ về đất đai là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc thất thoát nguồn thu tài chính hằng năm từ đất vẫn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự thay đổi về cách tính giá đất trong các hệ thống văn bản pháp lý về đất đai. Nghiên cứu tiến hành “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.

  pdf10p minhuehk37 21-04-2015 49 7   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thu tiền sử dụng đất

  doc13p vandungtl 23-05-2011 100 13   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf12p truongvu 10-10-2009 80 10   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Căn cứ Nghị...

  pdf12p abcdef_42 02-11-2011 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xoá nợ tiền sử dụng đất theo nghị định 84/2007/nđcp ngày 25/05/2007', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 68 4   Download

 • Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf22p bachma45 01-11-2017 5 0   Download

 • Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc22p daoducmanh0410 31-12-2017 9 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị ...

  doc23p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 4 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ

  pdf7p phuongmychi 29-07-2013 391 142   Download

 • Quyết định số: 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • THÔNG TƯ số 117/2004/TTBTC ngày 17/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐCP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc14p vandungtl 23-05-2011 85 20   Download

 • Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 60 3   Download

 • Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc11p trucmoc 16-08-2009 309 82   Download

 • Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf12p truongvekien 10-10-2009 134 39   Download

 • Nghị định 44/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf3p uyenson 19-08-2009 130 30   Download

Đồng bộ tài khoản