Nghị định về quản lý xây dựng

Xem 1-20 trên 601 kết quả Nghị định về quản lý xây dựng
 • Tham khảo tài liệu 'nghị định về quản lý dự án xây dựng đầu tư công trình', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p hoangly 24-06-2009 714 156   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  doc61p dongdce 20-04-2010 352 175   Download

 • Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước( bao gồm vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà n...

  doc27p catbui 02-06-2009 612 266   Download

 • Nghị định 12/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong nghị định này.

  doc64p keenzong1 22-12-2014 53 1   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động xây dựng. Nhựng quy định chung: Luật này quy định về hoạt động xây dựng.Quyền và nghĩa vụ cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng....

  pdf59p abcdef_45 30-10-2011 253 99   Download

 • Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-DKVN ngày 26/3/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH 1 thanh viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 1; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; ị ị Theo đ ...

  doc65p thanhpvc-me 21-01-2010 186 73   Download

 • Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng cuối năm 1994 do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 55 6   Download

 • Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

  doc62p catbui 02-06-2009 401 174   Download

 • Nghị định 209-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu,tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  doc67p qmcuong 21-01-2010 358 132   Download

 • – Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê nhà nước. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng Chính phủ ban hành các quy chế quản lý bằng các văn bản như: Nghị định, quyết định đối với việc quản lý các hoạt động kinh tế cụ thể như: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định, Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu… Những văn bản này là những văn bản pháp quy trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng...

  pdf21p artemis06 13-09-2011 173 86   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHÍNH PHỦ

  pdf20p caucathadieu 28-04-2010 286 83   Download

 • Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập tự do hạnh phúc nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  pdf36p ntkiemdlst 08-04-2013 249 70   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHÍNH PHỦ

  pdf24p caucathadieu 27-04-2010 128 55   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CHÍNH PHỦ

  doc14p thokech 07-01-2010 88 13   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  pdf30p duongphuongtim 23-04-2013 54 6   Download

 • MẪU 05 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ..... ____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Số /TTr-UBND ......., ngày TỜ TRÌNH tháng năm 2012 Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã …..

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 43 5   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  pdf13p oggianoel 08-01-2013 38 4   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf33p huongruoutinhnong123 27-03-2014 28 0   Download

 • Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 205, mặc dù không bị bắt buộc.

  pdf4p maytreo 16-07-2010 1271 446   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 12 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc63p kaka_nuce 15-04-2011 445 133   Download

Đồng bộ tài khoản