intTypePromotion=3

Nghị quyết số 21

Xem 1-20 trên 271 kết quả Nghị quyết số 21
 • Nghị quyết số 21/2007/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Lai Châu do Chính Phủ ban hành.

  pdf10p lawbds3 06-11-2009 57 6   Download

 • Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 63 5   Download

 • Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 do Quốc Hội ban hành

  pdf6p luuduchoa 10-10-2009 115 4   Download

 • Nghị quyết số 21/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008 do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttnh18 19-11-2009 60 3   Download

 • Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ về đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 40 3   Download

 • Nghị quyết số 21/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawbds4 06-11-2009 44 2   Download

 • Nghị quyết số 21/2008/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Quốc hội ban hành

  pdf6p lawttnh16 13-11-2009 74 2   Download

 • Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh cục bộ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu công viên văn hóa Gò Vấp tại phường 6, quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf2p lawttnh21 19-11-2009 55 2   Download

 • Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 do Quốc Hội ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 75 2   Download

 • Nghị quyết số 21/NQ-CP năm 2016 Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf5p daoducmanh0410 05-01-2018 23 2   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017 - 2018.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 35 1   Download

 • Nghị quyết số: 21/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 31 0   Download

 • Nghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014-2015; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 35 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 27 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc7p nghiquyet0910 22-11-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc đặt tên đường trên địa bàn Thành Phố Phan Thiết. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc6p nghiquyet0910 22-11-2017 13 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc9p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nghị quyết số 21
p_strCode=nghiquyetso21

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản