Nghiệp vụ định giá xây dựng

Xem 1-20 trên 348 kết quả Nghiệp vụ định giá xây dựng
 • Chuyên đề: Tổng quan về công tác định giá xây dựng trình bày về một số lý luận chung về giá xây dựng; khái niệm giá xây dựng công trình; đặc điểm của thị trường xây dựng; nội dung cơ bản của giá xây dựng; nội dung nghiệp vụ định giá xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf40p conchimnon32 25-06-2014 76 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 30 2   Download

 • Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức đơn giá xây dựng công trình Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình Chuy...

  pdf67p vitconsieuquay 19-08-2011 478 263   Download

 • Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 48 3   Download

 • Quyết định 17/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  pdf3p trucsinh 19-08-2009 210 33   Download

 • Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng

  doc99p trucsinh 19-08-2009 99 16   Download

 • Quyết định 01/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

  doc7p trucsinh 19-08-2009 101 12   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu; 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ; - Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí ...

  doc2p phihung 21-08-2009 109 10   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  pdf5p vitconhamchoi 02-08-2011 66 5   Download

 • Quyết định 905/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  pdf3p trucsinh 19-08-2009 89 4   Download

 • Công văn 1983/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

  doc1p trucsinh 19-08-2009 55 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf2p maiquena 18-10-2012 14 1   Download

 • Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của bộ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf3p lawttnh13 13-11-2009 82 5   Download

 • Việc xây dựng chương trình nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm cần đảm bảo nguyên tắc khoa học. Kết quả khảo sát tính khoa học của việc xây dựng chương trình một số môn nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở thực tiễn mà các tác giả biên soạn chương trình môn học cần lưu ý xem xét, để vận dụng vào việc biên soạn chương trình các môn học theo hình thức đào tạo theo tín chỉ.

  pdf8p dutru2011 21-09-2015 30 4   Download

 • Quyết định số 905/QĐ-BXD về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf4p lawttnh21 19-11-2009 38 2   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf9p lawgd2 04-11-2009 37 1   Download

 • Thị trường xây dựng hình thành và phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhưng thiếu cơ chế quản lý phù hợp, nhất là về điều kiện hành nghề, năng lực nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân… Quản lý Nhà nước về xây dựng còn phân tán, chồng chéo. Sự phân cấp, phân công trong quản lý Nhà nước về xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Chưa rõ ràng khi quy định quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia hoạt động xây dựng....

  doc32p dangduyky20 04-05-2011 266 121   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước ta đã đưề ra những phương hướng, chủ trương, chính sách để phát triển sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới quản lý giáo dục (QLGD) là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Muốn vậy, vấn đề có tính quyết định là xây dựng, hoàn thiện hệ thống các chuẩn mực giáo dục và đưa vào thực hiện trong thực tế....

  pdf131p carol123 29-07-2012 410 61   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  pdf44p suadaunanh 21-07-2010 187 37   Download

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2 tiếp tục giới thiệu tới các bạn những nội dung về định giá sản phẩm xây dựng, những khái niệm chung, giá xây dựng trong từng giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán xây dựng công trình, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng của doanh nghiệp xây dựng.

  pdf41p cobetocxul9 29-05-2015 54 16   Download

Đồng bộ tài khoản