intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngữ văn 6 tập 1 bài 3

Xem 1-20 trên 93 kết quả Ngữ văn 6 tập 1 bài 3
 • Cùng ôn tập và làm bài kiểm tra đạt điểm cao với 3 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6, các câu hỏi trắc nghiệm kèm bài tập tự luận giúp bạn củng cố kiến thức Văn học cũng như thực hành cảm thụ môn Văn học THCS hiệu quả hơn.

  pdf15p hohanhnhi34578 22-04-2014 914 179   Download

 • Bộ sưu tập giáo án bài Ôn tập phần Văn này nhằm củng cố và hoàn thiện kiến thức, kĩ năng sử dụng dấu phẩy các em đã được học ở bậc Tiểu học. Giúp các em nắm được hệ thống văn bản với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của các văn bản đó trong chương trình Ngữ văn lớp 6 mà các em đã được học. Củng cố về các phương thức biểu đạt đã học, đã biết và tập làm. Nắm vững các yêu cầu cơ bản về nội dung, hình thức và mục đích giao tiếp của văn bản. Nắm được bố cục của 1 văn bản gồm 3 phần.

  doc23p linhlinh8689 24-12-2013 319 12   Download

 • mỗi bài học trong cuốn "207 đề và bài văn 6" đều gồm có 3 phần: Đề luyện tập, bài văn tự luận, bài đọc tham khảo. các đề và bài văn được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tinh thần được mở rộng và nâng cao dần. mời các bạn tham khảo các bài học thuộc học kỳ 1 qua phần 1 cuốn sách.

  pdf87p thangnamvoiva7 24-07-2016 38 8   Download

 • Tiết 136 ÔN TẬP TỔNG HỢP I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Đánh giá kĩ năng, vận dụng và tích hợp các kiến thức kĩ năng của môn học ngữ văn 6. 2. Kĩ năng: - Năng lực vận dụng tổng hợp các phương thức biểu đạt trong bài viết và kĩ năng viết bài nói chung. 3. Thái độ: - Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: vở ghi III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy...

  pdf2p kata_9 02-03-2012 151 10   Download

 • Cuốn sách này là 1 trong 4 cuốn sách 36 đề ôn luyện Ngữ văn THCS và được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các em học sinh, giáo viên và PHHS. Cuốn sách gồm 3 phần: Đề ôn luyện, đáp án, bài tham khảo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf75p tamynhan10 24-10-2020 14 0   Download

 • Bài tập 1 : Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa : Bài tập 2 : Sắp xếp lại các chữ cái để tạo từ có nghĩa : Bài tập 3 : Hoàn thành đoạn đối thoại : Bài tập 4 : Sắp xếp thành đoạn đối thoại hợp lý :

  doc3p noneo2 09-08-2012 342 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng tiếng việt 3 tập 1 part 6', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p artemis02 18-08-2011 103 33   Download

 • Bài tập 1: Hãy tìm bố cục của văn bản “Lũy làng” – Ngô Văn Phú và nêu nội dung của từng phần. Nhận xét về trình tự miêu tả ( học sinh làm nhanh vào phiếu học tập ). * Gợi ý: Mở bài: Từ đầu … mầu của lũy. Giới thiệu khái quát về lũy tre làng ( phẩm chất, hình dáng, màu sắc). Thân bài: Tiếp… không rõ. Lần lượt miêu tả 3 vòng của lũy làng. Kết bài: Còn lại. Phát biểu cảm nghĩ và nhận xét về loài tre. Tác giả quan sát và...

  pdf5p kata_2 18-02-2012 554 29   Download

 • BÀI 16 – TIẾT 63..Kiểm tra bài cũ:.. Em hãy kể tên những bài từ.vựng, bài ngữ pháp được học.trong phân môn tiếng Việt học kì.I?.. Đáp án:. I. Từ vựng II. Ngữ pháp.1. Cấp độ khái quát của 1. Trợ từ.. nghĩa. từ ngữ. 2. Thán từ..2. Trường từ vựng. 3. Tình thái từ..3. Từ tượng thanh, từ tượng 4. Câu ghép.. hình..4. Từ ngữ địa phương và. biệt. ngữ xã hội..5. Các biện pháp tu từ : nói.. I. TỪ VỰNG:. 1. Lý thuyết:.. Nối cột A với cột B để.hoàn thành bảng khái niệm.các kiến thức từ vựng...

  ppt28p binhminh_11 07-08-2014 400 24   Download

 • BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 8.. Kiểm tra bài cũ..a/ Thế nào là cấp độ khái quát của. nghĩa từ ngữ?. (Ghi nhớ, SGK tr 10).b/ Cho các từ: cây, cỏ, hoa.Hãy tìm các từ ngữ có phạm vi nghĩa. hẹp hơn “cây, cỏ, hoa” và từ ngữ có. nghĩa rộng hơn 3 từ đó?.. I. TÌM HIỂU CHUNG:..1. Trường từ vựng:. a. Ví dụ: Đoạn văn tr 21. b. Nhận xét:.. b. Nhận xét:....- Các từ in đậm: mặt, da, mắt gò má,. đùi, cánh tay, đầu, miệng.- Nét nghĩa chung: Chỉ bộ phận của cơ. thể con người..-> Trường từ vựng. * Ghi nhớ tr 21..Trường từ vựng là tập hợp.của những từ có ít nhất một.

  ppt18p anhtrang_99 07-08-2014 351 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 6 (cont’d) language focus 1, 2, 3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lovetime 04-04-2011 183 11   Download

 • LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN....I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.. - Hiểu rõ liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn.bản... - Biết vận dụng những hiểu biết về liên kết vào việc đọc – hiểu và.tạo lập văn bản...II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG..1. Kiến thức.. - Khái niệm liên kết trong văn bản... - Yêu cầu về liên kết trong văn bản...2. Kỹ năng:.. - Nhận biế và phân tích liên kết của các văn bản... - Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết...* Kĩ năng sống: - Tự nhận thức được vai trò của liên kết trong văn bản...3.

  doc5p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 308 9   Download

 • Sentence transformation 1.c 1. Though the doctor warned him, he kept on smoking. 2. - In spite of ……… 3. She preferred to stay at home rather than go to the play. 4. - She preferred staying … 5. He doesn’t smoke, and his brother doesn’t smoke, either. 6. - Neither ……………… 7. She came to London to study English. 8. - She came ……………..so that. ……….. 9. Because she behaves badly everyone hates her.

  doc21p dinhluyen2704 18-10-2010 2203 1063   Download

 • Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề) PHẦN I: NGỮ PHÁP (30 điểm) 1. Em hãy viết dạng đúng của động từ trong ngoặc. (10 điểm) 1. Please be quiet. I (1. try)_________ to read the paper. 2. The fire (2. spread)____________ to the next building before the firemen (3. arrive)____________. 3. By the time he gets back I (4. finish)______________my work, and then I (5. help)_____________ him with his. 4. He (6. drive)__________________ for hours before they (7. catch)_________________ him. 5. I (8. wait)__________________until he (9. finish)_______________his next novel. 6.

  pdf5p anhnguolympus 12-02-2011 436 200   Download

 • Bài tập 1: Cho dạng thức đúng của động từ trong ngoặc: 1.Ann,we (go) to town.(you/come) with us 2.She (have)coffee for breakfast every morning 3.She sometimes (buy)vegettable at this market 4.I(try) to learn English for year ,but I (not succeed) yet 5.Mary (rest)in the garden all day because she(be)ill 6.That book(lie)on the table for weeeks .You(not read) it yet 7.Mary(lose) her hat and she (look)for it until now 8.I(see) that film several times because I like it 9.That brown suitcase (belong) to Dr.Rice 10.Micheal (work) thirty eight hours a week 11.

  doc10p emoiem13 01-10-2013 644 178   Download

 • Cirle the word in which the underlined part is pronounced differently from those of the others in the group. 1. A. works B. records C. stops D. kicks 2. A. decided B. worked C. stopped D. danced 3. A. perhaps B. athletes C. stadium D. carrying 4. A. lock B. sometimes C. bodies D. stop 5. A. want B. one C. country D. sun 6/ The boys are in the field, ..................... soccer. A. play B. playing C. having played D. played.. 7/ That shop doesn’t sell nice clothes. Why don’t we go to ............ on Tran Phu street. A. one B. the one C. the ones D.

  doc5p quinguyenftu 21-03-2013 372 80   Download

 • 1.Mở rộng vốn từ về sáng tạo. - Luyện tập về dấu phẩy (ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ địa điểm), dấu chấm, dấu chấm hỏi. II. Đồ dùng dạy học: - 1 tờ phiếu khổ to kẻ bảng ghi lời giải của bài tập 1 (xem mẫu lời giải bài tập 1): 6,7 từ giấy trắng khổ A4 để hs viết bài. - 2 băng giấy viết 4 câu văn ở bài tập 2. - 2 băng giấy viết nội dung truyện vui: Điện (bài tập 3). III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ...

  pdf5p abcdef_13 17-07-2011 345 40   Download

 • .a pan /p&n/ a pen /pen/ .E. LANGUAGE FOCUS .I. Pronunciation /e/ men, met ,said, bed, pen, send, red, very /æ/ man, mat, sad, bad, pan, sand, dad, happy .Practise these sentences. 1. 2. 3. 4. 5. 6. The fat man has a red pen. /æ/ /æ/ /e/ /e/

  ppt16p susan_solar89 18-10-2012 117 26   Download

 • NGỮ VĂN LỚP 8.....BÀI 16: VĂN BẢN -.ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN. (PHAN CHÂU TRINH)..Một số quy định trong giờ. học..Phần phải ghi vào vở.Các đề mục..Khi có biểu tượng  xuất hiện..Khi thảo luận nhóm phải tập.trung.. KiÓm tra b µi c ò :. Hãy đọc thuộc lòng bài thơ. “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”... Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước.Phan Bội Châu qua bài “Vào nhà ngục Quảng.Đông cảm tác “?..  Bài 16.. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh). Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản.I. Đọc – Chú thích:.1. Đọc..

  ppt31p binhminh_11 07-08-2014 295 23   Download

 • Tiết 11-12: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1(tại lớp). I.Mục đích yêu cầu:. Ôn lại kiểu bài tự sự đã học ở lớp 6, có kết hợp với kiểu bài biểu cảm đã học ở. lớ p 7. Luyện tập viết bài văn và đoạn văn.. II. Chuẩn bị:. 1. Giáo viên:. - Ra đề kiểm tra. - Lập dàn ý cho đề.. 2. Học sinh:. - Ôn tập ở nhà.. - Xem lại kiểu bài tự sự ở lớp 6.. III.Các bước lên lớp:. 1. Ổn định lớp. 2.Tổ chức kiểm tra:. -GV phát đề và nhắc nhở hs làm bài nghiêm túc.. -GV nhận xét giờ kt và thu bài. IV.Dặn dò: -Về nhà tiếp tục ôn tập. -Chuẩn bị bài “Lão Hạc”.. MA TRẬN ĐỀ:.

  doc3p tuyetha_12 06-08-2014 477 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ngữ văn 6 tập 1 bài 3
p_strCode=nguvan6tap1bai3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2