intTypePromotion=1
ADSENSE

Người lao động dôi dư

Xem 1-20 trên 716 kết quả Người lao động dôi dư
 • Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng bao gồm công nhân và kỹ sư đến từ các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư của các loại hình dự án khác nhau. Dữ liệu thu về 72 bảng khảo sát hợp lệ, các nhân tố được xếp hạng theo từng mức độ ảnh hưởng (RII) và sau đó tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA).

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 9 0   Download

 • Dự đoán trong thời gian sắp tới loại hình kinh tế này sẽ tác động tới huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế; thúc đẩy kinh doanh, mở rộng và phát triển thị trường; thúc đẩy cạnh tranh và tăng tính minh bạch của thị trường; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế; công tác đảm bảo độc lập, tự chủ và an ninh của nền kinh tế; về thuế và quản lý thuế; việc làm cho người lao động; quan hệ lao động trong nền kinh tế; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; thể chế quản lý nền kinh tế.

  pdf7p vilouispasteur 11-03-2022 5 0   Download

 • Phát triển nghề nghiệp (Career development-CD) là một thành phần quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, là một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi thành công của tổ chức. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu thực trạng phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thông qua các vấn đề: Trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của người lao động trong phát triển nghề nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển nghề nghiệp cho người lao động trong các đơn vị này.

  pdf7p vilouispasteur 03-03-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 5946/2021/QĐ-BYT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Mục đích của đề tài giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học. Dạy cho học sinh sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể. Thay vì tham nhồi nhét cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học tích hợp chú trọng tập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, làm cha mẹ, có năng lực sống tự lập.

  pdf38p caphesuadathemhanh 22-02-2022 2 1   Download

 • Bài viết đưa ra một số nguyên nhân nhằm lý giải sự xuất hiện các hoạt động khai mỏ của thương nhân và lao động người Hoa trong các mỏ khoáng sản ở vùng thượng du Đàng Ngoài từ cuối thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX; Phân tích và đánh giá một số tác động từ các hoạt động khai mỏ của người Hoa đối với Đại Việt và Trung Hoa trong giai đoạn này.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 5 0   Download

 • Bài viết phân tích một mảng nhỏ trong dự báo của Harari về vấn đề lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI): việc làm truyền thống sẽ biến mất, việc làm mới ra đời, sự ra đời của giai cấp vô dụng, từ vấn đề lao động và việc làm sẽ dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng và biến động chính trị-xã hội dữ dội.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB dự án Đường Bắc Sơn kéo dài (địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên); nghiên cứu ảnh hưởng của công tác GPMB đến đời sống lao động, việc làm và thu nhập của người dân bị thu hồi đất; phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp để giải quyết những khó khăn, nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường GPMB dựa trên cơ sở Nghị định, Quy định và kết quả đã nghiên cứu.

  pdf89p guitaracoustic08 04-01-2022 4 1   Download

 • Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào một cách tinh gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, đảm bảo đầy đủ thông tin và thuận tiện trong phân tích xử lý thống kê. Sử dụng phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành dạng bảng, phân loại dữ liệu, mã hóa dữ liệu tạo các mối liên kết giữa các nhóm dữ liệu từ các trường thông tin cơ bản và chuyên biệt về an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động.

  pdf7p viwilliamleiding 10-12-2021 17 0   Download

 • Trong các nghiên cứu về năng suất lao động (NSLĐ), yếu tố về con người và điều kiện làm việc luôn là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp xây dựng quan tâm hàng đầu. Nghiên cứu hướng đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ liên quan đến điều kiện làm việc của công nhân xây dựng trong các dự án tại khu vực phía Nam với các đối tượng tham gia khảo sát đến từ các vị trí giám đốc, phó giám đốc, quản lý đến lực lượng trực tiếp lao động.

  pdf5p vimichaeldell 04-12-2021 12 0   Download

 • Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, với những tư tưởng giáo lý gần gũi, Phật giáo đã nhanh chóng hòa hợp với tín ngưỡng bản địa, với những nguyện vọng, ước mơ của người lao động và hội nhập với văn hóa Việt Nam. Phật giáo đã thấm sâu vào trong dân chúng, tồn tại và phát triển qua nhiều đời, nhiều thế hệ và được đông đảo nhân dân Việt Nam tiếp nhận với thái độ cởi mở. Đề tài luận văn đã nghiên cứu vai trò của đạo đức Phật giáo với giáo dục đạo đức của thanh niên Hà Nội hiện nay.

  pdf104p guitaracoustic01 03-12-2021 7 3   Download

 • Mục tiêu của Luận văn là tìm hiểu về lễ hội Bun Khoun Khoan Khao của người Phu Thai huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet trước năm 1986 và những biến đổi của lễ hội này từ năm 1986 đến nay. Từ đó, luận văn đưa ra các quan điểm lý giải đa chiều và những yếu tố dẫn đến sự biến đổi của lễ hội như kinh tế thị trường, du lịch, môi trường, chính sách quản lý lễ hội tới ngƣời Phu Thai nói riêng và cộng đồng các dân tộc Lào nói riêng.

  pdf117p guitaracoustic01 03-12-2021 17 3   Download

 • Bài viết với mục đích kiểm định tác động của vốn tâm lý và sự lớn mạnh trong công việc đến sự đổi mới, thông qua năng lực đột phá của người lao động trong công việc. Dữ liệu được thu thập từ 243 nhân viên của các khách sạn quốc tế tại thành phố Nha Trang. Kết quả SEM là một đóng góp vào sự hiểu biết về vai trò của năng lực đột phá cá nhân trong việc tạo nên hành vi đổi mới của người lao động.

  pdf13p visteveballmer 06-11-2021 3 0   Download

 • Dựa trên cơ sở dữ liệu điều tra phân tích những yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Thép Seah Việt Nam, đề xuất những giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao động lực làm việc cho người lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, cải thiện năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp công ty có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, trung thành và cống hiến. Qua đó là phương tiện giúp công ty đạt được mục tiêu phát triển bền vững và kết quả sản xuất kinh doanh đề ra.

  pdf98p closefriend05 24-10-2021 23 3   Download

 • Quá trình đô thị hóa cùng những ảnh hưởng của du lịch đã làm thay đổi bộ mặt đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó có người Dao tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ra sự thích ứng một cách nhanh chóng của người Dao trong việc đa dạng nguồn sinh kế hộ gia đình bằng việc khai thác nguồn tài nguyên sẵn có tại cộng đồng.

  pdf5p vibigates 23-10-2021 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giáo dục hiện nay là đào tạo những con người phát triển toàn diện, có đủ năng lực cần thiết, đáp ứng sự đòi hỏi của cuộc sống hiện đại. Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết, nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội, có sức khỏe, biết lao động, sẵn sàng lao động mà còn phải giáo dục họ biết nhìn nhận, phân biệt, thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung, cuộc sống của mình nói riêng. Vì vậy, có thể nói giáo dục thẩm mỹ cho con người là không thể thiếu được.

  doc17p tomjerry002 25-10-2021 8 1   Download

 • Bài viết đề cập đến thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch của Việt Nam trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch.

  pdf8p viwinter2711 18-10-2021 11 1   Download

 • Mục đích của đề tài là để có thể khai thác các lợi ích, thị trường tiềm năng trong ĐTNB và tiếp cận công nghệ mới cho người lao động, nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về nhận thức và thái độ đối với việc sử dụng e-learning trong ĐTNB. Thông qua phân tích dữ liệu từ việc khảo sát 193 doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM về những thuận lợi và khó khăn của đào tạo e-learning theo hai nhóm ưu điểm/lợi ích và khuyết điểm thuộc về cá nhân và ưu điểm/lợi ích và khuyết điểm thuộc về tổ chức.

  pdf8p quakhumetmoi 01-10-2021 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là đào tạo những con người phát triển toàn diện, những con người có đủ năng lực cần thiết, đáp ứng sự đỏi hỏi của cuộc sống hiện đại. Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết, nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội, có sức khoẻ, biết lao động, sẵn sàng lao động mà còn phải giáo dục cho họ biết nhìn nhận, phân biệt, biết thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung, cuộc sống của mình nói riêng.

  pdf14p chubongungoc 23-09-2021 13 1   Download

 • Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện giới thiệu đến bạn đọc các thực tiễn và ứng dụng Quản lý Chất lượng Toàn diện tốt nhất từ những công ty quy mô nhỏ, các tập đoàn khổng lồ cùng tất cả những gì có liên quan; các thực tiễn Quản lý Chất lượng Toàn diện từ những cửa hàng bán lẻ, công ty dịch vụ, nhà sản xuất,…; hàng trăm ví dụ trong thế giới thực, các quy trình được kiểm định và những kỹ thuật được đổi mới; các phương pháp được chứng minh rằng làm gia tăng lợi nhuận, truyền cảm hứng cho người lao động và làm thoả mãn khách hàng.

  pdf146p army 21-09-2021 24 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Người lao động dôi dư
p_strCode=nguoilaodongdoidu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2