intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nguồn phát sinh chất thải rắn

Xem 1-20 trên 53 kết quả Nguồn phát sinh chất thải rắn
 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu những nguồn phát sinh chất thải của làng nghề thủ công, đồng thời tìm ra những bất cập trong công tác quản lý chất thải chất thải rắn tại làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 6 1   Download

 • Bài giảng "Chất thải rắn nông thôn, nông nghiệp và làng nghề thực trạng và giải pháp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về phát triển nông thôn; nguồn gốc phát sinh chất thải rắn nông thôn; phân loại và thu gom chất thải rắn nông thôn; xử lý và tiêu hủy chất thải rắn nông thôn; tái sử dụng, tái chế chất thải nông thôn thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p doinhugiobay_07 16-12-2015 139 41   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, dự báo phát sinh chất thải rắn đến năm 2020, quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020, xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p songcochat 06-05-2016 144 25   Download

 • Chương 2: Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị - Chất thải rắn (CTR) đô thị bao gồm các chất thải phát sinh từ các hoạt động ở đô thị như: CTR từ sinh hoạt (thức ăn/thực phẩm thừa, ôi thối; đồ gia dụng thải bỏ; giấy, nilon, là/cành cây…và chất thải vệ sinh); …

  ppt38p dungdiem 21-02-2013 211 73   Download

 • Nội dung của luận văn nghiên cứu về chất thải rắn công nghiệp và một số loại chất thải khác, các nguồn phát sinh chất thải rắn và nguy hại của nó từ đó đề xuất giải pháp cải thiện các hoạt động xử lý chất thải rắn giúp cho môi trường xanh, bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf145p lalan38 01-04-2013 125 44   Download

 • NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT THẢI RẮN 2.1 Nguồn Gốc Chất Thải Rắn Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tốc độ phát sinh của chất thải rắn là các cơ sở quan trọng để thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý và đề xuất các chương trình quản lý chất thải rắn thích hợp.

  pdf32p xuongrong_battien 25-10-2011 501 229   Download

 • phần 1 cuốn sách "quản lý chất thải rắn (tập 2: quản lý chất thải rắn)" cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm về hệ thống quản lý chất thải nguy hại, nguồn phát sinh, đặc tính, phân loại và các tác động của chất thải nguy hại; thu gom, lưu giữ và chuyên chở chất thải nguy hại;... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p bautroibinhyen14 19-01-2017 71 24   Download

 • Tài liệu nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp đối với quản lý chất thải rắn bền vững theo bối cảnh của mỗi địa phương. Xây dựng hệ thống tiêu chí là yêu cầu bắt buộc trong lựa chọn công nghệ phù hợp. Quản lý chất thải rắn bền vững sẽ đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả, giảm đáng kể khối lượng chất thải rắn được chôn lấp, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

  pdf30p hanh_tv21 07-03-2019 6 1   Download

 • Dựa vào nguồn phát sinh rác thải đô thị, người ta có thể phân loại rác thải đô thị thành: - Rác sinh hoạt : là lượng chất thải sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người. - Rác từ khu dân cư và khu thương mại: lượng rác thải này chiếm 50-70% tổng lượng chất thải. - Rác công sở: nguồn rác công sở bao gồm trường học, văn phòng của bệnh viện, nhà tù.

  ppt18p alt_12 23-07-2013 42 6   Download

 • Tài liệu tham khảo về giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh

  pdf19p anhktat2 17-05-2010 564 289   Download

 • Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Nguồn phát sinh, thành phần chất thải rắn sinh hoạt; Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Phân loại và xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt tị nguồn; Thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt;...

  pdf111p ktct_1669 10-04-2012 659 288   Download

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 1. Phát hiện các nguồn chất thải rắn 2. Trình bày những vấn đề về sức khoẻ và môi trường liên quan tới chất thải rắn 3. Áp dụng một số phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn để chống ô nhiễm môi trường 1. ĐỊNH NGHĨA Chất thải là loại vật liệu mà người ta thải đi như một thứ vô giá trị. Quan niệm về chất thải thường được xét theo nhận định về giá trị sử dụng đối...

  pdf35p xuongrong_battien 25-10-2011 330 65   Download

 • Trên cơ sở các nguồn phát sinh, thành phần và tính chất, mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, nội dung quy hoạch định hướng hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại sẽ gồm 02 phần: (1) quy hoạch định hướng hệ thống kỹ thuật đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại;...

  pdf0p lumia_12 28-05-2013 141 55   Download

 • Tại sao phải chôn lấp chất thải rắn, sự khác biệt về công nghệ so với chất thải sinh hoạt, cơ chế phân hủy, nguồn gốc hình thành khí bãi rác, hệ thống phát tán khí, ủ sinh học,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu 25 câu hỏi ôn tập "Xử lý chất thải rắn" dưới đây. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  pdf19p hoangthuan020594 14-01-2016 223 52   Download

 •  Tài liệu đào tạo ngắn hạn Quản lý chất thải rắn đô thị cho cán bộ kỹ thuật gồm các chương sau: Giới thiệu chung; nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị; tính chất lý học, hóa học và sinh học của chất thải rắn; khối lượng, tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn; quản lý, phân loại, lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn; hệ thống thu gom chất thải rắn; trung chuyển và vận chuyển; xử lý chất thải rắn đô thị; bãi chôn l...

  pdf200p linhheo1123 01-05-2015 127 46   Download

 • trình bày các nội dung sau: giới thiệu chung, nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị, tính chất lý học hóa học và sinh học của chất thải rắn, khối lượng tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn, quản lý phân loại lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn,...

  pdf200p hoanginh1994 31-01-2015 58 17   Download

 • phần 1 cuốn sách "quản lý chất thải rắn đô thị" cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung về quản lý chất thải rắn; nguồn phát sinh, thành phần và tính chất chất thải rắn sinh hoạt đô thị; thu gôm, vận chuyển chất thải rắn đô thị; các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị.

  pdf145p bautroibinhyen8 17-12-2016 49 14   Download

 • Tài liệu QLNN về tài nguyên và môi trường sau đây phân tích trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với hoạt động QLNN về môi trường không khí; nguồn phát sinh chất thải rắn; tác động của chất thải rắn; trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với hoạt động QL chất thải và một số nội dung khác.

  doc17p hocvuimoingay123 02-08-2016 53 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt và phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện Kim Bảng. Đánh giá xem huyện Kim Bảng có nên đầu tư xây dựng nhà máy điện rác hay không.

  pdf40p truongtien_03 10-03-2018 33 7   Download

 • Bài viết trình bày toàn bộ lượng chất thải rắn được thu gom đưa về bãi chôn lấp ho ặc xử lý tùy theo từng thành phần của chất thải rắn. Xuất phát từ tình hình thực tế, đề tài này được thực hiện nhằm phục vụ cho công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả hơn và góp phần vào việc thu hồi lại các thành phần có khả năng tái sử dụng, tái chế đem lại lợi ích kinh tế − xã hội và góp phần bảo vệ môi trường,...

  pdf7p dangthitrangtrang 10-05-2018 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Nguồn phát sinh chất thải rắn
p_strCode=nguonphatsinhchatthairan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản