intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý phát triển

Xem 1-20 trên 5403 kết quả Nguyên lý phát triển
 • Tài liệu Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu bổ ích giúp nâng cao tri thức về nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ. Tài liệu gồm 10 chương được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 5 về các vấn đề như: Giới thiệu nguyên lý được đề xuất, công nghệ là chìa khóa vạn năng cho phát triển, cơ sở để hợp nhất các kinh tế - công nghệ, hàm lượng công nghệ gia tăng ở cấp công ty và tiềm năng cải thiện môi trường công nghệ.

  pdf129p talata_2 20-01-2015 65 12   Download

 • Phần 2 Tài liệu Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 6 đến chương 10 về các nội dung như: So sánh trình độ công nghệ giữa các nước, năng lực công nghệ và điều chỉnh cơ cấu, chiến lược công nghệ và sự thỏa mãn các nhu cầu,... và một số nội dung khác. Tài liệu sẽ giúp cho các quốc gia thành viên trong việc giải đáp nhiều vấn đề về phương thức của quá trình kế hoạch hóa phát triển trên cơ sở công nghệ.

  pdf108p talata_2 20-01-2015 68 12   Download

 • Học phần: Nguyên lý phát triển nông thôn cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về phát triển nông thôn, nguồn lực trong phát triển nông thôn, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nông thôn; hiểu các chính sách và Xây dựng được đề án dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf7p larachdumlanat123 02-11-2020 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề Điện theo hướng chuẩn hoá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề Điện tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc110p xuankien74 31-07-2017 124 32   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay và những vấn đề lý luận cơ bản vận dụng cho Việt Nam tiếp tục trình bày việc đánh giá tác động của lý luận đối với thực tiễn, dự báo một số xu hướng chính tác động đến quản lý và phát triển xã hội trong thập niên tới, đề xuất hệ giải pháp bảo đảm thúc đẩy phát triển xã hội bền vững và hoàn thiện quản lý phát triển xã hội theo các nguyên tắc dân chủ và hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf202p visatori2711 18-04-2019 24 1   Download

 • Phát triển : là quá trình biến đổi về chất và lượng. Về số lượng thì đó là sự tăng trưởng, về phẩm chất thì nhất định phải có sự biến đổi về mặt chất lượng theo hướng tiến bộ.

  ppt10p nvhuanhg 13-03-2011 383 100   Download

 • Kỹ năng phát triển cộng đồng do ThS. Phạm Huỳnh Thanh Vân biên soạn nhằm giúp các bạn làm quen một cách khái quát về phát triển cộng đồng nông thôn. Tài liệu tập trung giới thiệu về phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực để phát triển cộng đồng (ABCD), giới thiệu về nguyên lý, nội dung và những lý do để áp dụng phương pháp này trong phát triển cộng đồng và những công cụ thường được sử dụng trong phát triển cộng đồng.

  pdf35p thuytrangseven 27-08-2014 246 74   Download

 • Để hiểu rõ thế nào là sự phát triển tâm lý trẻ, trước hết cần làm sáng tỏ sự phát triển là gì theo nguyên lý phát triển Mác – Lênin.

  doc9p dieuanh205psy 26-04-2017 341 19   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác tài nguyên nhằm phát triển văn hóa du lịch ở lưu vực sông Giá huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trình bày cơ sở lý luận về tài nguyên du lịch, văn hóa du lịch, một số giải pháp nhằm phát triển văn hóa du lịch ở lưu vực sông Giá huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

  pdf75p cheap_12 10-07-2014 88 10   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, cách mạng khoa học - công nghệ được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc22p hpnguyen18 03-07-2018 63 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành khả năng phân tích nguyên lý phát triển một số vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p samsung5 04-10-2011 46 3   Download

 • Việc khai thác sách điện tử trong hệ thống sách điện tử được đầu tư của dự án sẽ làm tăng hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong ĐHQGHN, qua đó hình thành một mô hình sản xuất sách điện tử đa phương tiện có khả năng tương tác cao với người học và hình thành một trung tâm số hóa sách đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và phát triển ĐHQGHN theo hướng đại học số hóa và việc triển khai thành công dự án sẽ là một mô hình để các trung tâm thông tin, trung tâm tư liệu trong nước học tập, hoặc kết nối cùng chia sẻ các tài nguyên số nội sinh của ĐHQGHN với các đơn vị trong và ngoài nước.

  pdf6p quaymax4 05-09-2018 38 2   Download

 • Mục đích của luận án là luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng của việc phát triển các KCN đồng bộ trên địa bàn Hà nội trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ở nước ta. Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp về việc phát triển các KCN đồng bộ trên địa bàn Hà nội trong thời gian tới.

  pdf24p fennik 14-11-2019 11 2   Download

 • Học phần Phát triển cộng đồng trang bị cho sinh viên: Biết được đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của môn học; nêu được những kiến thức cơ bản về cộng đồng: Khái niệm, đặc trưng, cơ cấu cộng đồng, nguyên lý phát triển cộng đồng, quan điểm trong phát triển cộng đồng; nêu được khái niệm và đặc trưng của một số cộng đồng ở nông thôn và công tác xã hội trong các cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 8 2   Download

 • Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, nhất là trong 545 năm qua kể từ năm 1471 khi trở thành một phần lãnh thổ Việt Nam, Tây Nguyên trải qua sự quản lý của nhiều thể chế chính trị khác nhau: từ các triều đại phong kiến Việt Nam đến chính quyền thuộc địa của Pháp, Việt Nam Cộng hòa và chính quyền Cách mạng Việt Nam (từ năm 1945 - 1954 là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ 1954 -1975 là vùng giải phóng, từ năm 1975 đến nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 32 1   Download

 • Ngày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf29p kieuoanh 09-07-2009 2468 676   Download

 • Báo cáo khoa học: Quản lí hệ sinh thái rừng ngặp mặn để bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản giúp bạn nắm bắt vai trò của rừng ngập mặn đối với hải sản, quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn để bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản.

  doc9p tamhero023 18-05-2011 412 167   Download

 • Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững là một yêu cầu quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển bền vững, hướng đến quản lý phát triển tài nguyên thiên nhiên và sinh kế cho người dân.

  pdf0p minhphung2105 14-07-2010 279 141   Download

 • Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã phát triển như vũ bão, tạo ra sự biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc chưa từng có trong lịch sử nhân loại, với những thành tựu của các ngành công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng... đã đưa sự phát triển kinh tế sang một giai đoạn mới về chất, giai đoạn kinh tế tri thức....

  pdf129p carol123 29-07-2012 246 94   Download

 • Tài liệu giảng dạy chuyên đề: Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 nói về các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung, mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững. Chương 3 nói về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.

  pdf94p nhatrangyeuthuong 04-04-2014 182 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý phát triển
p_strCode=nguyenlyphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2