intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên vật liệu trực tiếp

Xem 1-20 trên 234 kết quả Nguyên vật liệu trực tiếp
 • Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp xây lắp.

  pdf3p angola 26-04-2009 1516 377   Download

 • Bài viết trình bày về sự cần thiết phải kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nội dung Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Từ đó, đưa ra một số giải pháp để Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất và giảm chi phí, tiêu hao trong sản xuất.

  pdf8p chauchaungayxua7 12-08-2020 38 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina với kết cầu gồm các vấn đề chính: Tổng quan về công ty TNHH Conkaiser Vina, thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Conkaiser Vina. Mời các bạn cùng tham khảo đề nắm bắt nội dung thông tin vấn đề. 

  doc48p tuongmyhanh 29-08-2015 285 51   Download

 • Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm.

  pdf13p hamdocsach08 27-12-2010 155 35   Download

 •  Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phân loại chi phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sơ đồ kế toán, chi phí công nhân trực tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 12-01-2016 70 10   Download

 • Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp và thường xuyên vào quá trính sản xuất sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Đặc điểm của nguyên vật liệu:

  pdf97p buoi_chieu 24-04-2013 60 13   Download

 • Công ty hiện nay có bao nhiêu nhà xưởng, cửa hàng (kể ra);tổng số lượng lao động là bao nhiêu ngừơi(gồm bao nhiêu trực tiếp, bao nhiêu gián tiếp; doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá hiện nay là bao nhiêu đồng/năm; mức nộp ngân sách hàng năm là bao nhiệu đồng; thị phần(hay phạm vi hoạt đông) của công ty hiện nay bao gồm những địa phương nào, những quốc gia hay vùng lãnh thổ nào?

  pdf13p minhnguyen 17-06-2009 7669 1460   Download

 • Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo mô hình vừa tập chung vừa phân tán. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, bộ máy kế toán có sự phối hợp chuyên môn trong mối quan hệ với các phòng ban cũng như kế toán các đội công trình. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ máy kế toán là phản ánh sử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty và cung cấp các thông tin báo cáo tài chính cho các đối tượng có liên quan như ngân hàng hay tổng công...

  doc71p vuongdung_1009 02-06-2010 414 226   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân, Doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, cũng như bất kỳ một Doanh nghiệp sản xuất nào, Doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán chi phí bỏ ra và kết quả thu về, nhất là trong nền kinh tế thị trường, Doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc vào việc Doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi...

  doc65p nhaquantritaiba 15-06-2011 367 196   Download

 • 3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu (NVL)trực tiếp Để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì cần phải tập trung giải quyết 2 vấn đề sau: Thứ nhất : giảm định mức tiêu hao nguyên

  doc3p tdl_a2 12-01-2011 245 90   Download

 • Giá mua ghi trên hoá đơn: Là giá chưa thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, là giá đã bao gồm thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Chi phí thu mua: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, bến bãi, lắp đặt chạy thử… Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương mại, giảm giá hang bán, hang bán bị trả lại.

  doc10p longtuyet90 22-01-2010 426 85   Download

 • Chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Là những loại nguyên liệu, vật liệu được người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sp - Chi phí NVL trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sp

  ppt15p teo1961988 12-09-2011 322 80   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội. Cũng như bất kì một doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và kết quả thu về. Nhất là trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại được hay không phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí...

  doc59p khacnguyenf4 01-06-2013 154 51   Download

 • Vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm được sản xuất

  pdf37p ruavanguom 16-10-2012 168 39   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, cũng nhƣ bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán chi phí bỏ ra và kết quả thu về, nhất là trong nền kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển đƣợc hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp đƣợc chi...

  pdf92p la_lan23 13-04-2013 102 34   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý vật liệu một cách hợp lý...

  pdf54p dahlia89 25-02-2012 150 31   Download

 • Hướng dẫn: Để có thể tính nhanh chóng và chính xác các chỉ tiêu phản ánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta lập bảng sau: Tên sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu cho SX sản phẩm trong mỗi kỳ Chi phí nguyên vật liệu với sự biến động của các nhân tố

  pdf5p phuoctam33 29-06-2011 193 30   Download

 • Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế cơ sở, là tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất ra sản phẩm phục vụ xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa như hiện nay, đã và đang có những bước phát triển không ngừng cả về quy mô và loại hình kinh doanh. Và trong quá trình chuyển mình đó, các doanh nghiệp phải luôn luôn tự hoàn thiện mình để không chỉ đứng vững mà còn phát triển. ...

  pdf0p inspiron1212 31-10-2012 61 18   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về.

  pdf55p tengteng9 08-12-2011 61 14   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sơ đồ kế toán, chi phí nhân công trực tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 54 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên vật liệu trực tiếp
p_strCode=nguyenvatlieutructiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2