intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân quyền quốc gia

Xem 1-20 trên 956 kết quả Nhân quyền quốc gia
 • Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam về các cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo về và thúc đẩy quyền con người ở câp độ quốc gia, Đảm bảo tốt nhất các quyền công nhân, Việt Nam trong nhiều năm không ngừng đã không ngừng hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật củng như các cớ chế bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tưu pháp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền...

  pdf57p manutd1907 09-04-2013 53 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nguyên tắc Paris và các cơ chế bảo đảm nhân quyền quốc gia trên thế giới để nắm bắt những nội dung về nguyên tắc Paris và nền tảng hình thành các cơ quan nhân quyền quốc gia; các cơ chế bảo đảm nhân quyền; các cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người.

  doc10p haohoa92 23-06-2016 122 7   Download

 • Nhân dịp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách “Cơ quan Nhân quyền quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” của tác giả Brian Burdekin, bài viết giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách này nhằm góp phần vào việc nghiên cứu về cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 51 4   Download

 • Bài viết Cơ quan nhân quyền quốc gia, vị trí của nó trong Hiến pháp trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam bao gồm những nội dung về khái quát về cơ quan nhân quyền quốc gia; thực trạng các cơ quan nhân quyền quốc gia trên thế giới; những gợi ý cho Việt Nam.

  doc13p haohoa92 23-06-2016 52 3   Download

 • Bài viết phân tích quy định về tính độc lập của các cơ quan nhân quyền quốc gia trong các nguyên tắc Paris và bình luận về khả năng áp dụng ở Việt Nam. Theo các tác giả, cơ quan nhân quyền quốc gia có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 18 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho Chính phủ Việt Nam về các Cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở cấp độ quốc gia. Để đảm bảo tốt nhất các quyền công dân, Việt Nam trong nhiều năm đã không ngừng hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật cũng như các cơ chế bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam đã phê chuẩn 5...

  pdf57p motorola_12 01-06-2013 65 7   Download

 • Mặc dù, đã tồn tại các tiêu chuẩn quốc tế về vị trí của cơ quan quốc gia về nhân quyền, nhưng rất khó để đi đến một định nghĩa hay có được một cách hiểu thống nhất “cơ quan quốc gia về nhân quyền là gì?”. Trong khuôn khổ khái niệm liên quan tới các hoạt động đầu tiên của Liên hợp quốc trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, hiểu cơ quan quốc gia về nhân quyền là bất kỳ một cơ quan nào, ở cấp độ quốc gia có mức độ ảnh hưởng /tác động trực...

  pdf57p alt_12 23-07-2013 83 6   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu ý thức chính trị và thực trạng giáo dục ý thức chính trị với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia cho thế hệ trẻ, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 211 43   Download

 • Trong điều kiện toàn cầu hóa, các nước đang phát triển có rất nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít những thách thức. Một trong những điều kiện để các nước đang phát triển có thể khai thác được những nhân tố thuận lợi trong xu thế toàn cầu hóa đó chính là chiến lược bảo vệ, giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc.

  pdf4p cumeo2004 02-07-2018 60 2   Download

 • Quyền con người là một giá trị phổ quát và không thể phân chia. Điều 1 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) đã khẳng định “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền”. Do vậy, nói đến nhân quyền là nói đến “sự giống nhau cho mọi người ở mọi nơi, không phân biệt giàu nghèo, nam nữ hay nơi sinh sống”1[1].

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 61 6   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2017 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của Đại biểu Quốc hội, các nguyên tắc Paris về tính độc lập của cơ quan nhân quyền quốc gia và việc áp dụng ở Việt Nam, xác định lỗi của pháp nhân trong vi phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p viirene2711 12-10-2020 15 1   Download

 • Tác giả bác bỏ quan điểm của trường phái mới ở Pháp muốn đối kháng hai nguyên tắc chủ quyền quốc gia và tôn trọng nhân quyền với hậu ý thu hẹp nguyên tắc thứ nhất để bành trướng trong luật quốc tế một quyền mới gọi là quyền can thiệp nhân đạo.Công nhận rằng nhân quyền là cần thiết và càng ngày càng chiếm vị thế quan tọng trong luật quốc tế,tác giả chủ trương rằng đường lối hay nhất để triệt tiêu khuynh hướng và chủ thuyết can thiệp là tự mình xây dựng dân chủ,xây dựng một...

  pdf19p hongdiep 12-06-2009 376 75   Download

 • Bài giảng Luật Công pháp quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế trình bày khái niệm quốc gia, vấn đề công nhận trong luật quốc tế, vấn đề kế thừa quốc gia trong quan hệ quốc tế.

  ppt18p hoa_cuc91 27-06-2014 334 55   Download

 • Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài...

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 321 43   Download

 • Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Bản quyền quốc gia nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  pdf2p truongvu 10-10-2009 153 17   Download

 • Dân chủ, Nhân quyền là giá trị và khát vọng của nhân loại, hiện đã trở thành một trong những vấn đề toàn cầu có vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế, được hầu hết các nước, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Với việc thành lập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thay thế cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trước đây, vấn đề dân chủ nhân quyền, cùng với hòa bình và phát triển được cọi là ba trụ cột hoạt động chính của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các...

  pdf10p nuber_12 26-08-2013 69 14   Download

 • Luận văn xác định hai mục tiêu cơ bản: Thứ nhất, phân tích các quy định về bảo hộ quyền tác giả với những chuẩn mực pháp luật nhân quyền quốc tế. Thứ hai, đƣa ra giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên internet tại Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 127 14   Download

 • Quyền tham gia quản lý đất nước đầu tiên được ghi nhận trong Điều 21 Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế(UDHR). Theo Điều này thì, mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn. ... Mọi người đều có quyền được tiếp cận các dịch vụ công cộng ở nước mình một cách bình đẳng (Khoản 1 và 2). Khoản 3 Điều này đề cập đến một quy định mang tính nguyên tắc bổ sung cho nội dung các...

  pdf5p caybangnho 22-09-2011 75 8   Download

 • Trong bối cảnh mà pháp luật nhân quyền quốc tế và cơ chế đa phương nhằm bảo vệ quyền con người, quyền của người thiểu số còn thể hiện những khoảng trống và điểm thiếu hụt đáng kể, hoàn thiện và thúc đẩy hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số tại mỗi quốc gia đa dân tộc có lẽ là đích đến phù hợp nhất trong thời điểm hiện nay.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 42 6   Download

 • Quyền con người đã được quy định cụ thể trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế và trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu, được các quốc gia trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện. Phần 1 tài liệu giới thiệu các câu hỏi về khái lược về quyền con người, luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của Liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf114p thuongdanguyetan10 09-03-2019 70 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân quyền quốc gia
p_strCode=nhanquyenquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2