intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhập môn xã hội học

Xem 1-20 trên 332 kết quả Nhập môn xã hội học
 • Tài liệu "Những kiến thức trọng tâm trong môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11" gồm các nội dung như: bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p hoahogxanh07 16-11-2023 2 1   Download

 • Phân tâm học ra đời gắn liền với tên tuổi Sigmund Freud1 . Kể từ khi xuất hiện, nó đã làm thay đổi cách nhìn, cách đánh giá về đời sống con người và có ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực trong đời sống con người và xã hội, như: nghệ thuật, văn học, tôn giáo, pháp luật,… Trong bài viết này, tác giả làm rõ nguồn gốc của tôn giáo theo quan điểm Phân tâm học của Freud. Từ đó chỉ ra những đóng góp và hạn chế của vấn đề này.

  pdf20p vishekhar 01-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Địa lý kinh tế - xã hội thế giới" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học môn Địa lí kinh tế - xã hội thế giới của sinh viên các trường Đại học trong thời đại bùng nổ thông tin và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khu vực hiện nay đang diễn ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf68p kimphuong1132 04-10-2023 3 1   Download

 • Tài liệu "Nhập môn Khoa học chính trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của bộ môn chính trị học; Chính trị học như một môn khoa học nghiên cứu xã hội; Xã hội công dân; Hệ thống chính trị xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p vimurdoch 18-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Luật thi hành án dân sự" trao đổi về việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đối với môn Luật Thi hành án dân sự nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf5p kimphuong1128 20-09-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Phát huy tính sáng tạo của giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin bắt đầu từ cơ sơ" góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội. Các nhà giáo – nhà khoa học trong lĩnh vực này được tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để phát huy khả năng của mình, tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  pdf5p kimphuong1128 20-09-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" cung cấp cho học viên những nội dung về: sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt10p kimphuong1128 20-09-2023 3 1   Download

 • Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Lịch sử, Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á; nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây; mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.

  doc13p trieungocchan 07-09-2023 3 1   Download

 • Sách "Dẫn luận về xã hội học" của Steve Bruce là một dẫn nhập cô đọng về bộ môn khoa học mới mẻ nhưng những tầm nhìn của nó được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách đề cập đến: vị thế của xã hội học; những tạo lập xã hội;... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf91p kimphuong1127 15-09-2023 4 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm đề xuất cách thức ứng dụng một số nền tảng CNTT vào quá trình kiểm KTĐG môn GDCD/GDKT&PL góp phần hình thành và phát triển năng lực số, phát huy tính tích cực, chủ động cho người học, đào tạo những con người năng động, sáng tạo, có phẩm chất, năng lực tốt, có khả năng sử dụng tốt CNTT, thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển đời sống cộng đồng.

  pdf74p tueman08 21-08-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Xã hội học nhập môn gồm 10 chương, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về xã hội học bao gồm: xã hội và cá nhân - quá trình xã hội hóa; nhóm cơ bản trong xã hội; ý kiến, thái độ và định kiến; vị trí, vai trò và địa vị xã hội; sự điều tiết xã hội, giá trị, chuẩn mực và nghi thức; định chế xã hội; chức năng, cấu trúc và con người tác nhân; giai cấp xã hội và sự phân tầng xã hội; sự chuyển biến xã hội;...

  pdf190p tichhythan 17-08-2023 3 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Chủ nghĩa xã hội khoa học" trình bày các nội dung: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p besfriend10 04-07-2023 5 3   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p vugialinh 11-07-2023 5 3   Download

 • Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p chankora 16-06-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học; phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p chankora 16-06-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng; chính phủ với vai trò phân bổ lại nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p chankora 16-06-2023 3 2   Download

 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: công tác xã hội là một khoa học; công tác xã hội là một nghề chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p dangnhuy08 18-05-2023 5 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Nhập môn Kinh tế công; chương 2 - Thị trường - Hiệu quả và phúc lợi xã hội; chương 3 - Thất bại của thị trường và giải pháp của Chính phủ; chương 4 - Phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; chương 5 - Công cụ can thiệp chủ yếu của Chính phủ vào nền kinh tế; chương 6 - Lựa chọn công cộng;...

  pdf43p diepvunhi 17-01-2023 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Chủ nghĩa xã hội khoa học" trình bày các nội dung: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p bigdargon04 24-11-2022 29 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vận dụng đa dạng các hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển phẩm chất năng lực môn Giáo dục công dân trên địa bàn Tỉnh Nghệ An" nhằm đề xuất cách thức vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đào tạo những con người năng động, sáng tạo, có phẩm chất, năng lực tốt, có khả năng thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển đời sống cộng.

  pdf52p matroinho0804 17-11-2022 14 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1205 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn xã hội học
p_strCode=nhapmonxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2